کلیدواژه‌ها = خونریزی مغزی
بررسی اثر داروی ترانگزامیک اسید در انواع خونریزی‌های تروماتیک مغزی

دوره 34، شماره 381، خرداد و تیر 1395، صفحه 478-483

همایون تابش؛ مجید رضوانی؛ سپیده صالحی


بررسی ارتباط بین خونریزی مغزی و بیان ژن ماتریکس متالوپروتئیناز 9 و 2 (MMP-2,9) در بیماران مبتلا به نقص شدید عامل انعقادی XIII

دوره 32، شماره 311، آذر و دی 1393، صفحه 2025-2034

مجید نادری؛ محمدرضا یونسی؛ اکبر درگلاله؛ شعبان علیزاده؛ احمد کاظمی؛ شادی طبیبیان؛ زهرا کاشانی خطیب