کلیدواژه‌ها = لیپوپلی‌ساکارید
مقایسه‌ی تمایز سلول‌های B به پلاسمابلاست در حضور محرک‌های Anti-human CD40 و Anti-IgM f(ab)`2 و یا لیپوپلی‌ساکارید (LPS) و Anti-human CD40 (در شرایط آزمایشگاه)

دوره 35، شماره 427، خرداد و تیر 1396، صفحه 440-446

ساناز افشار قاسملو؛ نفیسه اسمعیل؛ مزدک گنجعلی خانی حاکمی؛ عباس رضایی؛ رضا یزدانی؛ فائزه عباسی‌راد


بررسی اثر لیپوپلی‌ساکارید در ایجاد التهاب و بروز آلزایمر در مغز موش‌های نر صحرایی نژاد ویستار

دوره 33، شماره 354، آذر و دی 1394، صفحه 1701-1709

مرتضی نظری سرنجه؛ شهربانو عریان؛ کیانا شاهزمانی


بررسی اثر تزریق درون صفاقی لیپوپلی‌ساکارید (LPS) بر فرایندهای آپوپتوز، حافظه و ایجاد آلزایمر در هیپوکمپ موش‌های نر صحرایی نژاد ویستار در یک روش وابسته به زمان

دوره 32، شماره 285، خرداد و تیر 1393، صفحه 650-659

شهربانو عریان؛ مرتضی نظری سرنجه؛ مسعود باقرپور زارچی؛ فریبا خداقلی؛ محمد نبیونی؛ کیانا شاهزمانی