کلیدواژه‌ها = تکثیر
مقایسه‌ی تأثیر پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) و سرم جنین گاوی (FBS) بر تکثیر و بقای سلول‌های بنیادی مشتق از چربی در داربست فیبرین

دوره 32، شماره 317، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2299-2311

مرضیه صادقیان؛ بتول هاشمی بنی؛ محمد مردانی؛ نوشین امیرپور؛ مریم علی‌اکبری


القای تشکیل سلول‌های شبه عصبی از سلول‌های بنیادی مشتق از بافت چربی در هیدروژل آلژینات با استفاده از روش تشکیل نوروسفر

دوره 32، شماره 288، مرداد و شهریور 1393، صفحه 828-840

شهناز رضوی؛ زهرا خسروی‌زاده؛ حمید بهرامیان؛ محمد کاظمی