کلیدواژه‌ها = سرطان روده‌ی بزرگ
اثرات عصاره‌ی پروتئینی ریشه‌ی شیرین بیان بر رشد رده‌های سلول‌های سرطانی 29-HT و 26-CT

دوره 32، شماره 298، مهر و آبان 1393، صفحه 1338-1346

سهیلا خضرایی مرادیان؛ علیرضا عندلیب؛ مزدک گنجعلی خانی حاکمی؛ زهره سفری؛ احد زارع؛ غلامعلی کاردر


شناسایی یوبیکوئیتین D از بافت‌های پارافینه، در بیماران مبتلا به سرطان روده‌ی بزرگ

دوره 32، شماره 291، مرداد و شهریور 1393، صفحه 972-981

امیر ایزدی؛ الهام مسلمی؛ سید محمد پورحسینی؛ وحید رضا یاسایی؛ حمیدرضا خیری منجیلی؛ حمیدرضا الیکایی