کلیدواژه‌ها = انفارکتوس قلبی حاد
میزان بقای کوتاه مدت انفارکتوس قلبی حاد در بیماران مسن

دوره 32، شماره 303، مهر و آبان 1393، صفحه 1585-1593

عبداله محمدیان هفشجانی؛ نضال صراف‌زادگان؛ حمیدرضا برادران؛ شیدخت حسینی؛ محسن اسدی لاری