دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ساخت و اعتبارسنجی پرسشنامه قصد جراحی زیبایی در زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1403

10.48305/jims.2024.41902.1537

مریم مظاهری؛ مصطفی امینی رارانی؛ زهرا حیدری


ارتباط سطح سرمی ویتامین D مادران با زایمان زودرس یک مطالعه مرور سیستماتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1403

10.48305/jims.2024.41848.1560

سمیه خواجه؛ رسول رحمانی


نقش حمایت اجتماعی بر کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان پستان: مرور سیستماتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1403

10.48305/jims.2024.42614.1896

وحید نهتانی؛ نوشین پیمان