دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تشخیص انتروباکترهای تولید کننده بتالاکتاماز با طیف گسترده و کارباپنماز در نمونه های بالینی : مروری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1401

10.48305/jims.2022.41138.1194

گلنار رحیم زاده؛ محمد صادق رضائی


استفاده از روش ترکیبی برای انجام کاشت حلزون در یک کودک ناشنوا با ناهنجاری مادرزادی گوش داخلی و آناتومی نامناسب گوش میانی: یک گزارش موردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

10.48305/jims.2022.24133.0

طیبه کاظمی؛ امیرحسین بابائی؛ سید بصیر هاشمی


عوامل تسهیل کننده و بازدارنده کاهش وزن در نوجوانان مبتلاء به اضافه وزن و چاقی: یک مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

10.48305/jims.2022.24142.0

علیرضا احمدی؛ محمد رضا صبری؛ زهره سادات نوابی؛ مریم اقبالی بابادی؛ علیرضا خسروی؛ نوشین محمدی فرد


بررسی فرآیند درک و تجربه والدین افراد با نارضایتی جنسی در مورد فرزندشان: مطالعه کیفی با رویکرد گرندد تئوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

10.48305/jims.2022.24219.0

ملیحه ضیایی؛ علی طلائی؛ علی تقی پور


بررسی نمره کلسیم شریان کرونر در بیماران با و بدون سندرم متابولیک با تشخیص آنژین صدری کاندید سی‌تی آنژیوگرافی کرونری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

10.48305/jims.2022.23982.0

پروین بهرامی؛ فخرالدین محمد موسایی؛ امیررضا سجادیه؛ جلال کریمی


تاثیر هشت هفته تمرین استقامتی بر مقدار پروتئین KIF5B بافت عضله نعلی و بازکننده طویل انگشتان رت های نر سالمند نژاد ویستار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1401

10.48305/jims.2022.41158.1205

مجتبی صادق قمی؛ مجید کاشف؛ مجتبی صالح پور؛ فریبا خداقلی


کیفیت زندگی زناشویی و ویژگی های دموگرافیک مرتبط با آن در سالمندان شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1401

10.48305/jims.2023.26642.1018

نرگس معتمدی؛ مهسا رسولی