تأثیر شربت فلورابایل بر شدت بثورات پسوریازیس

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

10.22122/jims.v38i608.12927

چکیده

مقدمه: پسوریازیس یک بیماری مزمن، عود کننده و شایع پوست می‌باشد. این بیماری، درمان قطعی ندارد، اما قابل کنترل است. درمان‌های متعددی تاکنون جهت کنترل این بیماری، از استروئیدهای موضعی در موارد خفیف بیماری تا متوتروکسات در موارد شدیدتر، به کار گرفته شده است. هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر، بررسی تأثیر شربت فلورابایل، جهت کاهش شدت بثورات پسوریازیس خفیف و متوسط بود.
روش‌ها: در یک مطالعه‌ی نیمه تجربی، 25 بیمار 50-20 ساله‌ی مبتلا به پسوریازیس خفیف تا متوسط با گرفتاری سطح بدن تا 20 درصد وارد مطالعه شدند و شربت فلورابایل را به صورت سه قاشق غذاخوری (هر قاشق با حجم 15 سی‌سی)، روزانه با یک لیوان آب (250 سی‌سی) رقیق کردند و یک ساعت قبل از ناهار، به مدت یک ماه مصرف نمودند. نتایج با استفاده از شاخص شدت منطقه‌ی مبتلا (Psoriasis area severity index یا PASI) در ابتدا و انتهای مطالعه امتیازدهی شد و تحت نظارت دو متخصص پوست ارزیابی گردید.
یافته‌ها: مصرف دارو به طور معنی‌داری، قرمزی بثورات، پوسته‌ریزی، پلاک، درصد درگیری و معیار PASI را کاهش داد (050/0 > P).
نتیجه‌گیری: یافته‌های مطالعه، مؤید اثر بارز شربت فلورابایل بر کاهش شدت بثورات پسوریازیس بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Efficiency of Florabile Syrup on Intensity of Psoriasis Rashes

چکیده [English]

Background: Psoriasis is a kind of common, chronic, and exacerbating skin diseases. It does not have any certain treatment but it can be controlled. Different treatments have been used to control the disease, from positional steroids in mild cases to methotrexate in severe cases, all of which have multiple side effects. The aim of the present study was to investigate the effects of Florabile, derived from Iranian Traditional Medicine, on reducing the severity of psoriasis rashes.
Methods: In a semi-experimental study, 25 patients aged 20 to 50 years with mild to moderate psoriasis and patients whose bodies were involved below than 20 percent were participated for a 30-days experimental period. They diluted Florabile syrup containing three spoons (each spoon with an approximate volume of 15 cc) with a glass of water (250 cc), and consumed one hour before lunch daily. Results were scored using the Psoriasis Area Severity Index (PASI) at the beginning and at the end of the study, and then evaluated by two dermatologists.
Findings: Consuming the medicine meaningfully reduced inflammation of the rashes, scaling, plaque, percentage of involvement, and PASI score (P < 0.050).
Conclusion: Findings show significant positive effect of Florabile syrup on reducing the severity of psoriasis rashes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psoriasis
  • Skin diseases
  • Skin rash, Traditional medicine