ارزیابی نانوذرات سوپرپارامغناطیس اکسید آهن کنژوگه شده با آنتی‌بادی ضد گیرنده‌ی عامل رشد اپیدرمال برای تشخیص سرطان ریه توسط تصویربرداری رزنانس مغناطیسی در موش C57BL/6

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

10.22122/jims.v38i608.12944

چکیده

مقدمه: در این مطالعه، از نانوذرات سوپر پارامغناطیس اکسید آهن کنژوگه شده با آنتی‌بادی ضد گیرنده‌ی عامل رشد اپیدرمال (SPION-Anti-EGFR) به عنوان ماده‌ی کنتراست هدفمند در تصویربرداری رزنانس مغناطیسی در موش استفاده شد.
روش‌ها: این مطالعه، از نوع مداخله‌ی تجربی می‌باشد که بر روی 25 عدد موش C57BL/6 سالم و مبتلا شده به سرطان با رده‌ی سلولی سرطان ریه (LLC1) LL/2 انجام شد. از روش طیف‌سنجی جذب اتمی برای تعیین پراکنش زیستی اعضای حیاتی موش و از تصویربرداری رزنانس مغناطیسی برای بررسی کارآیی نانوپروب در آشکارسازی سلول‌های مبتلا به سرطان در شرایط درون‌تنی استفاده گردید.
یافته‌ها: نتایج طیف سنجی نشان داد که نانوپروب طراحی شده، بیشترین تجمع را در بافت مبتلا به سرطان دارد. همچنین، تصاویر رزنانس مغناطیسی نشان داد که تشخیص هدفمند سلول‌های مبتلا به سرطان ریه، با این نانوپروب امکان پذیر است.
نتیجه‌گیری: نانوپروب طراحی شده، می‌تواند به عنوان یک عامل تشخیصی در آشکارسازی سلول‌های هدف و به عنوان عامل کنتراست جهت تصویربرداری تشدید مغناطیسی هدفمند از این سلول‌ها کارایی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles Conjugated with Anti-Epidermal Growth Factor Receptor Antibody for the Detection of Lung Cancer by Magnetic Resonance Imaging (MRI) in C57BL/6

چکیده [English]

Background: In this study, superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs) conjugated with anti-epidermal growth factor receptor antibody (anti-EGFR-SPIONs) were used as a targeted contrast agent in magnetic resonance imaging (MRI) in mice.
Methods: This was an experimental intervention, performed on 25 C57BL/6 healthy and cancerous mice on LL/2 (LLC1) cell line. Atomis absorption spectrophotometry (AAS) was used to determine of iron content in tumor and other studied tissues and MRI scanner was applied for MR imaging signal intensity under in-vivo conditions.
Findings: The results of AAS showed a good iron uptake using specific antibody in the tumor compared to other organs. Moreover, image signal intensity findings revealed its targeted diagnosis for lung cancer LLC1 cells.
Conclusion: Designed nanoprobes may be used as a diagnostic agent in detection of target cells and as a contrast agent for targeted magnetic resonance imaging of these cells.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Superparamagnetic iron oxide nanoparticles
  • Monoclonal growth factor receptor
  • Magnetic resonance imaging