مقایسه‌ی پیامدهای بیماران مبتلا به COVID-19 با علایم اولیه‌ی ریوی، گوارشی و عصبی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

10.22122/jims.v39i1.13833

چکیده

مقدمه: بیماری COVID-19، بزرگ‌ترین و شدیدترین بیماری همه‌گیر بعد از آنفلوانزای سال 1918، محسوب می‌شود. ظهور این بیماری، چالش‌های بی‌سابقه‌ای را برای سلامت عمومی ایجاد کرده است. تظاهرات بالینی در بیماران مبتلا بسیار متنوع است و می‌تواند شامل بیماری بدون علامت تا بیماری شدید همراه با مرگ باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر، مقایسه‌ی پیامدهای بیماران مبتلا به COVID-19، با علایم اولیه ریوی، گوارشی و عصبی در بیماران بستری شده در بیمارستان‌های شهر قزوین بود.
روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر، یک مطالعه‌ی گذشته‌نگر با تعداد 300 نمونه بود که بعد از اخذ مجوز اخلاق و اخذ رضایت از بیماران اجرا شد. نمونه‌ها به روش هدفمند انتخاب شدند. معیار ورود شامل سن بالای 18 سال، تأیید ابتلا به COVID-19 به واسطه‌ی داشتن اسکن ریه که درگیری آن توسط متخصص داخلی یا عفونی تأیید شده باشد و آزمایش Polymerase chain reaction (PCR) بیمار نیز مثبت باشد. معیار خروج نیز شامل بارداری بیمار بود.
یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان داد گروه بیمارانی که با علایم اولیه‌ی ریوی مراجعه کرده بودند، با دو گروه دیگر از نظر میزان مرگ، بستری در بخش ویژه، لوله‌گذاری و بستری در بیمارستان، اختلاف معنی‌داری داشت (050/0 > P).
نتیجه‌گیری: بیمارانی که با علایم اولیه‌ی ریوی مراجعه می‌کنند، در اولویت بستری در بخش‌ها هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Outcomes of Patients with COVID-19 with Primary Pulmonary, Gastrointestinal, and Neurological Symptoms

چکیده [English]

Background: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is the largest and most severe epidemic since the 1918 flu, and its emergence has created unprecedented challenges to public health. Clinical manifestations in patients are very diverse, and can range from asymptomatic disease to severe illness with death. The main purpose of this study was to compare the outcomes of patients with Covid-19 with early pulmonary, gastrointestinal, and neurological symptoms in patients admitted to hospitals in Qazvin City, Iran.
Methods: This was a retrospective study with 300 samples, performed after obtaining ethics license and obtaining patient consent. The samples were selected using purposive method. Confirmation of COVID-19 was done due to having a lung scan confirmed by an internal medicine or infectious disease specialist, as well as having a positive polymerase chain reaction (PCR) test. Exclusion criteria also included pregnancy.
Findings: The group of patients presented with early pulmonary symptoms were significantly different from the other two groups in terms of mortality, intensive care unit, intubation and hospitalization (P < 0.050).
Conclusion: Patients presenting with early pulmonary symptoms should be given priority in hospitalization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • COVID-19
  • Signs and symptoms
  • Signs and symptoms Respiratory
  • Neurologic manifestations