گزارش یافته‌های رادیولوژیک در Magnetic Resonance Imaging (MRI) مغز یک بیمار مبتلا به مسمومیت با قرص برنج (آلومینیوم فسفید)

نویسندگان

استادیار، گروه رادیولوژی، دانشکدهی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: مسمویت‌های تصادفی و عمدی ناشی از قرص برنج (آلومینیوم فسفید) در ایران نسبتاً شایع است و سالانه منجر به بروز عوارض و مرگ و میر قابل توجهی می‌شود. در پژوهش حاضر، نشانه‌های متفاوت گرفتاری سیستم عصبی یک بیمار مبتلا به مسمومیت با قرص برنج (آلومینیوم فسفید) با استفاده از Magnetic resonance imaging (MRI) بیان گردید.
گزارش مورد: مورد آقای 28 ساله‌ای بود که پس از مصرف عمدی خوراکی قرص برنج، با شکایت اختلال تنفسی، بی‌قراری، درد شکم خفیف، حالت تهوع و کاهش سطح هشیاری به مرکز اورژانس بیمارستان مراجعه نمود. در معاینات، کاهش شدید فشار خون، سردی دست‌ها و پاها و افزایش ضربان قلب مشاهده شد. در آزمایش‌های ابتدایی به عمل آمده از بیمار، اسیدوز متابولیک و افزایش قند خون گزارش گردید. اقدامات حمایتی اورژانسی برای بیمار صورت گرفت. طی بستری، بیمار دچار تشدید علایم سیستمیک و کاهش هوشیاری و بی‌حسی نیمه‌ی راست بدن گردید. در MRI مغز که در زمان کمتر از 24 ساعت پس از بستری شدن بیمار انجام شد، خونریزی‌های پارانشیمال نیم‌کره‌ی مغزی همراه با ادم مغزی منتشر و شدید، نواحی متعدد کوچک و منتشر خونریزی و نیز علایم لکوانسفالوپاتی منتشر حاد مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: روش‌های تصویربرداری از جمله MRI با قابلیت انجام سکانس‌های مختلف، می‌تواند عوارضی از جمله استروک، خونریزی‌ها، تغییرات ماده‌ی سفید و ادم مغزی را در بیماران مبتلا به مسمومیت با قرص برنج نشان دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of Rice Tablet (Aluminum Phosphide) Poisoning using Brain Magnetic Resonance Imaging (MRI): A Case Report

نویسندگان [English]

  • Ghazaleh Jamalipour-Soufi .
  • Ali Hekmatnia .
Assistant Professor, Department of Radiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Accidental and intentionally poisoning caused by rice tablets (aluminum phosphide) are relatively
common in Iran, and lead to insignificant complications and deaths every year. In this case report, we introduce a
case of rice tablets poisoning with nervous system symptoms and different findings in brain magnetic resonance
imaging (MRI).
Case Report: The case was a 28-years-old man who intentionally consumed rice tablets, and was referred to
emergency department with dyspnea, dizziness, dull abdominal pain, nausea, and loss of consciousness.
Examinations demonstrated a sharp drop in blood pressure, cold hands and feet, and increased heart rate.
Emergency support measures were performed for the patient. During the hospitalization, the patient experienced
an exacerbation of systemic symptoms and loss of consciousness, as well as right side hemiparesis. MRI images
showed parenchymal hemorrhages of the cerebral hemispheres with diffuse and severe cerebral edema,
numerous small and diffuse areas of bleeding, and symptoms of acute diffuse leukoencephalopathy.
Conclusion: Imaging techniques such as MRI can be deployed for the diagnosis of neurological toxic effects
(e.g., stroke, bleeding, white matter changes, and brain edema) caused by rice tablets poisoning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnetic resonance imaging
  • Brain
  • Poisoning
  • Diagnostic imaging
Christophers AJ, Singh S, Goddard DG. Dangerous bodies: A case of fatal aluminium phosphide poisoning. Med J Aust 2002; 176(8): 403.
Moghadamnia AA, Abdollahi M. An epidemiological study of poisoning in northern Islamic Republic of Iran. East Mediterr Health J 2002; 8(1): 88-94.
Wahab A, Zaheer MS, Wahab S, Khan RA. Acute aluminium phosphide poisoning: an update. Hong Kong J Emerg Med. 2008; 15(3): 152-5.
Moghadamnia AA. An update on toxicology of aluminum phosphide. Daru 2012; 20(1): 25.
Moazezi Z, Abedi SH. A successful management of aluminum phosphide intoxication. Caspian J Intern Med 2011; 2(3): 286-8.
Brautbar N, Howard J. Phosphine toxicity: Report of two cases and review of the literature. Toxicol Ind Health 2002; 18(2): 71-5.
Abedini M, Fatehi F, Tabrizi N. Ischemic stroke as a rare manifestation of aluminum phosphide poisoning: A case report. Acta Med Iran 2014; 52(12): 947-9.
Jindal NK, Agarwal SV, Patni R, Govil V. Brain Infarct as a delayed presentation in Aluminium Phosphide poisoning. Journal of Medical Science and Clinical Research 2020; 8(4): 168-70.