مقایسه‌ی نتایج و عوارض سه روش مختلف درمان شکستگی استخوان اسکافوئید مچ دست

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دستیار، گروه ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

3 پزشک عمومی، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: شکستگی استخوان اسکافوئید جزء شایع‌ترین شکستگی‌های استخوان مچ دست است و روش‌های مختلفی جهت درمان آن وجود دارد. در این مطالعه بر آن شدیم تا نتایج 3 روش درمانی را بررسی کنیم.روش‌ها: در این کارآزمایی بالینی، از بین بیماران مراجعه کننده به بیمارستان آیت ا... کاشانی اصفهان در فاصله‌ی زمانی شهریورماه 1385 تا شهریورماه 1387، 3 گروه 13 نفره‌ی بیمار دچار شکستگی اسکافوئید با جا به ‌جایی بیش از یک میلی‌متر (در مجموع 39 بیمار) مورد بررسی قرار گرفتند. گروه اول به روش جا اندازی بسته و گچ گیری، گروه دوم پین گذاری از راه پوست و گروه سوم به روش پیچ گذاری از راه پوست درمان شدند. پی‌گیری بیماران به طور منظم و ماهانه انجام و در هر ماه، رادیوگرافی رخ- نیم‌رخ و مخصوص اسکافوئید گرفته شد و تمامی بیماران بر اساس سیستم درجه‌بندی Mayo Wrist Scoring System بررسی شدند. سپس یافته‌ها آنالیز گردید.یافته‌ها: متوسط زمان جوش خوردن در گروه سوم کمتر از دو گروه دیگر بود؛ عوارضی نظیر عدم جوش خوردن در گروه سوم دیده نشد و همچنین عملکرد مچ دست در این گروه نسبت به سایر گروه‌ها بهتر بود.نتیجه‌گیری: ‌در صورت وجود امکانات، پیچ گذاری از راه پوست در شکستگی اسکافوئید، تثبیت بهتری ایجاد می‌کند که منجر به جوش خوردن زودتر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Results and Complications of Three Methods in Treatment of Scaphoid Fractures

نویسندگان [English]

  • Mohammad Dehghani 1
  • Mehdi Teimouri 2
  • Farshad Nekoei 2
  • Farinaz Fatahi 3
1 Associate Professor, Department of Orthopedic Surgery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Clinical Residence, Department of Orthopedic Surgery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 General Practitioner, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: The scaphoid fractures are of the most prevalent fractures of the wrist and there are different ways for the treatment of these fractures. The aim of this study was to compare results and complications of three of these methods.Methods: In this randomized clinical-trial study, among patients referred to Kashani hospital in Isfahan, Iran, from September 2006 to September 2008, 39 with scaphoid fracture, with more than 1 mm displacement, were enrolled. They were randomly assigned into three groups (13 patients in each). In the first group, close reduction and immobilization (cast) was used. In the second group, percutaneous fixation with pin and in the thirdgroup, one percutaneous screw was used. The patients were evaluated monthly with X-Ray, and by Mayo Wrist Scoring. The evaluated information was obtained and compared.Findings: The mean time of union was significantly shorter in the third group and there was no malunion, nonunion or any other complication in this group. Results of Mayo Wrist Scoring were better in third group, too.Conclusion: The percutaneous screw fixation in scaphoid fractures causes better fixation and results in shortening of union period and, if technically possible, can be suggested as a good method of treatment for these types of fractures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scaphoid fracture
  • Treatment results
  • Percutaneous screw fixation