اروماندیبولار دیستونیا

نوع مقاله : Video Clip

نویسنده

متخصص مغز و اعصاب، دانشیار گروه نورولوژی، دانشکده پزشکی اصفهان،اصفهان

چکیده

اروماندیبولار دیستونیا یک دیستونی کانونی است که در آن یک سری از انواع حرکات غیر ارادی در ناحیه فک، لب‌ها و زبان رخ می‌دهد. این عارضه در افراد مسن شایعتر و حداکثر شیوع سنی آن 60 سالگی است. در زنان شایعتر است. شایعترین نوع حرکات عبارتند از باز شدن شدید دهان و فک، کشیده شدن لبها به عقب، اسپاسم عضلات پلاتیسما، بیرون آمدن غیر عادی زبان، فشرده شدن و قفل شدن فک و غنچه شدن لب‌ها.
الگوهای دیگر دیستونی عبارتند از انحراف فک به یک سمت و دندان قروچه. ممکن است اروماندیبولار اسپاسم همراه بلفارواسپاسم باشد که این حالت سندرم Meige یا دیستونی کرانیال نام دارد.
به دلیل این که خوردن و صحبت کردن موجب بر انگیختن دیستونی می‌شود، بیماران ممکن است دچار دیزآرتری و دیسفاژی گردند. تزریق توکسین بوتولینوم در درمان دیستونی کانونی مانند اروماندیبولار دیستونیا مفید است. توکسین در عضلات مستر، پتریگوئید و دیگر عضلات دارای فعالیت بیش از حد در ناحیه پایین صورت تزریق می‌گردد.
دیستونی اروماندیبولار ممکن است اساس ژنتیک داشته باشد و ممکن است یک افزایش متابولیسم در هسته‌های قاعده‌ای، مخچه و ناحیه حرکتی Supplementary قشر مغز در مکانیسم این بیماری دخیل باشد.
واژگان کلیدی: اروماندیبولار دیستونیا، دیستونی کرانیال، توکسین بوتولینوم

عنوان مقاله [English]

Oromandibular Dystonia

نویسنده [English]

  • Ahmad Chitsaz
Associate Professor, Department of Neurology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
چکیده [English]

Ormandibular Dystonia is a kind of focal dystonia in later adult life with a peak age of onset in decade. Women are affected more frequently than men. The most common type is characterized by forceful opening of the jaw, retraction of the lips, spasm of the platisma; also protrusion of the tongue jaw may be clamped shut and the lips may purse. Other patterns include lateral jaw deviation and bruxism.
Blepharospasm may be accompanied by oromandibular dystonia that called cranial dystonia or Meige syndrome. Because the act of speaking and eating can activate the dystonia, patients may have dysarthria and dysphagia. Injection of Botulism toxin is very helpful treatment for focal dystonia like oromandibular dystonia.
Toxin is injected in maseter, petyrigoid and other overactive muscles in lower face region.
Oromandibular dystonia may have a genetic basis or hyper metabolism of the basal ganglia, cerebellum and supplementary motor area.

Key words: Oromandibular Dystonia, Cranial dystonia, Botulism toxin.

دوره 27، شماره 96 - شماره پیاپی 96
مرداد و شهریور 1388
صفحه 351-352
  • تاریخ دریافت: 16 آبان 1389
  • تاریخ بازنگری: 05 مهر 1402
  • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401