بررسی نتایج آنژیوپلاستی شریان کلیه در بیماران مبتلا به فشار خون بالا: یک مطالعه‎ی مداخله‎ای

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دستیار بیماری‎های قلب و عروق، دانشکده‎ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 استادیار قلب و عروق، دانشکده‎ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3 استادیار نفرولوژی، دانشکده‎ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

4 سرپرستار بخش آنژیوگرافی، بیمارستان نور، دانشکده‎ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

خلاصه
مقدمه: تنگی شریان کلیوی (Renal Artery Stenosis یا RAS) یکی از علل اصلی افزایش فشار خون ثانویه می‎باشد و شایع‎ترین علت آن‎ را آترواسکلروز تشکیل می‎دهد. به تازگی آنژیوپلاستی شریان کلیوی (Percutaneous Transluminal Renal Angioplasty یا PTRA) روش انتخابی خوبی برای درمان این اختلال شده است. در این مطالعه نتایج این روش در نمونه‎ای از بیماران مراجعه کننده به درمانگاه‎های تخصصی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ارزیابی شد.
روش‌ها: 32 بیمار با تنگی شریان کلیوی و فشار خون مقاوم به درمان انتخاب شده، تحت عمل PTRA قرار گرفتند و سپس به مدت چهار هفته توسط متخصص قلب پی‎گیری شدند. پیامدهای اصلی در پی‎گیری شامل اندازه گیری فشار خون، تعیین عملکرد قلبی و شدت درد قفسه‎ی صدری و کراتنین سرم بود. داده‎ها پس از جمع آوری توسط مدل آنالیز واریانس با تکرار اندازه گیری و آزمون Friedman تحت تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: فشار خون سیستولیک به طور معنی‎داری از 4/199 میلی‎متر جیوه قبل از عمل به 2/142 میلی‎متر جیوه در 4 هفته بعد از عمل کاهش می‎یابد. این کاهش در فشار خون دیاستولیک هم از 114 میلی‎متر جیوه به 2/89 میلی‎متر جیوه مشهود بود. به طور معنی‎داری، کلاس عملکرد قلبی افزایش و درد قفسه‎ی سینه کاهش یافت، اما سطح کراتنین سرم تغییر معنی‎داری از خود نشان نداد.
نتیجه‌گیری: PTRA یک روش سودمند برای درمان افزایش فشار خون ناشی از تنگی شریان کلیوی می‎باشد. این روش از طریق کاهش فعالیت سیستم رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون و کاهش فعالیت نوروهورمونال باعث کاهش فشار خون و مورتالیتی و موربیدیتی قلبی عروقی و بهبود عملکرد کلیوی می‎گردد. همچنین این روش باعث کاهش نیاز بیماران به داروهای ضد فشار خون می‎شود که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است.
واژگان کلیدی: آنژیوپلاستی شریان کلیوی، تنگی شریان کلیوی، فشار خون بالا.

عنوان مقاله [English]

The outcomes of Percutaneous Transluminal Renal Artery Angioplasty in Hypertensive Patients; An Interventional Study

نویسندگان [English]

  • Reza Madadi 1
  • Ramin Heidary 2
  • Abdolamir Atarpour 3
  • Kajal Karimi 1
  • Mehrdad Roshdi Benam 1
  • Azar Amirteimour 4
1 Resident of Cardiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences
2 Assistant Professor of Cardiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences
3 Assistant Professor of Nephrology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences
4 Supervisor, Department of Angiography, Noor Hospital, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences
چکیده [English]

Abstract
Background: Renal artery stenosis (RAS) is one of the main causes of secondary hypertension and the most preventable cause of RAS is atherosclerosis. Recently, percutaneous transluminal renal artery angioplasty (PTRA) has become the treatment of choice for RAS. We assessed the outcome of PTRA in a sample of patients referred to heart clinics in Isfahan University of Medical Sciences.
Methods: Thirty two patients with RAS and persistent hypertension were selected and underwent of percutane-ous transluminal renal artery angioplasty. Then, they were followed for 4 weeks by a cardiologist. The main out-comes were blood pressure, serum creatinine, cardiac functional state and chest pain. The Repeated Measure of ANOVA and Freidman test were used for statistical comparisons via SPSS14 software.
Findings: The mean of systolic blood pressure decreased from 199.4 to 142.2 mmHg during 4 weeks follow-up (P < 0.0001); the diastolic blood pressure decreased from 114 to 89.2 mmHg too (P < 0.0001). The cardiac func-tional state increased and chest pain decreased significantly during 4 weeks; but the serum creatinine level showed no significant decrease.
Conclusion: PTRA is a useful method for treatment of hypertension in patients with RAS. It decreases the Renin-Angiotensin-Aldostron pathway and declines neurohormonl activities. Thus these changes decrease blood pressure level and cardiovascular morbidity and mortality. It improves renal function, too. By this procedure, the need for antihypertensive drugs will decrease and it has economic benefits for patients too.
Keywords: Hypertension, Percutaneous transluminal renal artery angioplasty, Stenosis.