ســرمقالــه

نوع مقاله : سرمقاله

نویسنده

دانشیار، فوق تخصص ریه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان.

چکیده

نزدیک به نیمی از مردم دنیا (سه میلیارد نفر) در جوامع شهری زندگی می‌کنند که در معرض افزایش آلودگی هوا قرار دارند. نیمی دیگر از جمعیت دنیا نیز در خانه از سوخت مواد آلی برای پخت و پز و گرما استفاده می‌کنند و در معرض آلاینده‌های خانگی قرار دارند(1). آلاینده‌های داخل و خارج خانه یکی از عوامل مهم آسیب به ریه در کشورهای پیشرفته و در حال رشد محسوب می‌شوند.آلودگی هوا خطری جدی برای سلامت جامه‌ی بشری است؛ به طوری که باعث دو میلیون مرگ زودرس در کل دنیا می‌شود(2).آلاینده‌های اولیه، مانند منو اکسید کربن و دی اکسید سولفور، به صورت مستقیم و آلاینده‌های ثانویه، مانند ازن و اکسید نیتروژن، به صورت غیر مستقیم و از واکنش شیمیایی برخی آلاینده‌ها با هوا به وجود می‌آیند؛ برخی آلود کننده‌ها، مثل ذرات معلق، ممکن است به هر دو صورت اولیه و ثانویه ایجاد شوند. ذرات معلق در بین آلاینده‌ها توجه بیشتری را به خود معطوف کرده است؛ چرا که نه تنها بر روی ریه، که بر سیستم قلبی- عروقی نیز تأثیر می‌گذارد. 

عنوان مقاله [English]

Editorial

نویسنده [English]

 • Babak Amra
Associate Professor, Department of Pulmonology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

نزدیک به نیمی از مردم دنیا (سه میلیارد نفر) در جوامع شهری زندگی می‌کنند که در معرض افزایش آلودگی هوا قرار دارند. نیمی دیگر از جمعیت دنیا نیز در خانه از سوخت مواد آلی برای پخت و پز و گرما استفاده می‌کنند و در معرض آلاینده‌های خانگی قرار دارند (1). آلاینده‌های داخل و خارج خانه یکی از عوامل مهم آسیب به ریه در کشورهای پیشرفته و در حال رشد محسوب می‌شوند.آلودگی هوا خطری جدی برای سلامت جامه‌ی بشری است؛ به طوری که سالانه باعث دو میلیون مرگ زودرس در کل دنیا می‌شود (2).آلاینده‌های اولیه، مانند منو اکسید کربن و دی اکسید سولفور، به صورت مستقیم و آلاینده‌های ثانویه، مانند ازن و اکسید نیتروژن، به صورت غیر مستقیم و از واکنش شیمیایی برخی آلاینده‌ها با هوا به وجود می‌آیند؛ برخی آلود کننده‌ها، مثل ذرات معلق، ممکن است به هر دو صورت اولیه و ثانویه ایجاد شوند. ذرات معلق در بین آلاینده‌ها توجه بیشتری را به خود معطوف کرده است؛ چرا که نه تنها بر روی ریه، که بر سیستم قلبی- عروقی نیز تأثیر می‌گذارد (3)

 1. Salvi S. Health effects of ambient air pollution in children. Paediatr Respir Rev 2007; 8(4): 275-80.
 2. Schwartz J. Air pollution and daily mortality in Birmingham, Alabama. Am J Epidemiol 1993; 137(10): 1136-47.
 3. Lucking AJ, Lundback M, Mills NL, Faratian D, Barath SL, Pourazar J, et al. Diesel exhaust inhalation increases thrombus formation in man. Eur Heart J 2008; 29(24): 3043-51.
 4. Wang L, Pinkerton KE. Air pollutant effects on fetal and early postnatal development. Birth Defects Res C Embryo Today 2007; 81(3): 144-54.
 5. Lucking AJ, Lundback M, Mills NL, Faratian D, Barath SL, Pourazar J, et al. Diesel exhaust inhalation increases thrombus formation in man. Eur Heart J 2008; 29(24): 3043-51.
 6. Dales R, Wheeler A, Mahmud M, Frescura AM, Smith-Doiron M, Nethery E, et al. The influence of living near roadways on spirometry and exhaled nitric oxide in elementary schoolchildren. Environ Health Perspect 2008; 116(10): 1423-7.
 7. Moya J, Bearer CF, Etzel RA. Children's behavior and physiology and how it affects exposure to environmental contaminants. Pediatrics 2004; 113(4 Suppl): 996-1006.
 8. Dold S, Wjst M, von Mutius E, Reitmeir P, Stiepel E. Genetic risk for asthma, allergic rhinitis, and atopic dermatitis. Arch Dis Child 1992; 67(8): 1018-22.
 9. Trasande L, Thurston GD. The role of air pollution in asthma and other pediatric morbidities. J Allergy Clin Immunol 2005; 115(4): 689-99.
 10. Zemp E, Elsasser S, Schindler C, Kunzli N, Perruchoud AP, Domenighetti G et al. Long-term ambient air pollution and respiratory symptoms in adults (SAPALDIA study). The SAPALDIA Team. Am J Respir Crit Care Med 1999; 159(4 Pt 1): 1257-66.
 11. Beelen R, Hoek G, van den Brandt PA, Goldbohm RA, Fischer P, Schouten LJ et al. Long-term exposure to traffic-related air pollution and lung cancer risk. Epidemiology 2008; 19(5): 702-10.