ارتباط درد شانه بعد از سکته‌ی مغزی با قند و چربی خون بالا

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه طب فیزیکی و توان‌بخشی، بیمارستان شهید فقیهی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز

2 دستیار، گروه طب فیزیکی و توان‌بخشی، بیمارستان شهید فقیهی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

مقدمه: درد شانه یکی از شایع‌ترین عوارض بعد از سکته‌ی مغزی است اما اطلاعات در مورد شیوع و عوامل مستعد کننده‌ی آن محدود می‌باشد. هدف این مطالعه، بررسی ارتباط درد شانه بعد از سکته‌ی مغزی با دیابت، تری‌گلیسرید بالا و کلسترول بالا بود.روش‌ها: در این بررسی، بیماران دچار سکته‌ی مغزی مراجعه کننده به مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز از سال ١٣٨٣ تا ١٣٨٥ جمعیت مطالعه را تشکیل دادند. از میان ١٩١ بیمار مراجعه کننده، ١٥٢ بیمار وارد مطالعه شدند و در طی یک سال (هر ٢ ماه یک بار) بروز شانه درد در آن‌ها پی‌گیری شد. به علاوه، وجود دیابت، کلسترول بالا و تری‌گلیسرید بالا نیز در این بیماران بررسی شد و در پایان، ارتباط این ٣ متغیر با درد شانه در مدل Logestic regression مورد تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: از ١٥٢ بیمار مبتلا به سکته‌ی مغزی بررسی شده، ١٠٣ نفر بدون شانه درد و ٤٩ نفر مبتلا به شانه درد بودند. در میان افراد مبتلا به شانه درد، ٤١ نفر مبتلا به دیابت بودند، ١٠ نفر تری‌گلیسرید بالا و ٣٩ نفر نیز کلسترول بالا داشتند. در آنالیز آماری، ارتباط بین شانه درد و دیابت معنی‌دار بود (001/0 > P) ولی بین شانه درد و تری‌گلیسرید بالا و کلسترول بالا ارتباط معنی‌داری یافت نشد. نتیجه‌گیری: شانه درد بعد از سکته‌ی مغزی شایع است و بیماری قند خون یکی از عوامل پیش‌گویی کننده‌ی این درد می‌باشد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Association of Post Stroke Shoulder Pain with Diabetes Mellitus and Hyperlipidemia

نویسندگان [English]

 • Mohammad Javad Hadianfard 1
 • Parisa Taheri 2
1 Associate Professor, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Shahid Faghihi Hospital, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
2 Resident, Department of Physical medicine and Rehabilitation, Shahid Faghihi Hospital, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Background: Shoulder pain is one of the most common complications after stroke. However, information about risk factors and prevalence of it, is not enough. Surveying the association of shoulder pain with diabetes mellitus, hypertriglyceridemia and hypercholesterolemia was the aim of this study.Methods: This cross-sectional study was carried out at clinics affiliated to Shiraz University of Medical Sciences. From 191 referred patients, 152 patients were enrolled. Within a year, once every two months, shoulder pain assessed among them. In addition, diabetes, hypertriglyceridemia, and hypercholesterolemia were assessed in these patients.Finding: Among 152 patients with stroke, 103 patients did not develop shoulder pain and 49 developed it. Among participants with shoulder pain, 41 patients had diabetes mellitus, 10 had hypertriglyceridemia, and 39 had hypercholesterolemia. After analyzing data with logestic regression model, the relationship between diabetes and shoulder pain was significant, but the relationship between shoulder pain and hyperlipidemia was not.Conclusion: Shoulder pain is common after stroke and diabetes is a predictor it.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Diabetes Mellitus
 • Hyperlipidemias
 • Shoulder pain
 • Stroke
 1. Langhorne P, Stott DJ, Robertson L, MacDonald J, Jones L, McAlpine C, et al. Medical complications after stroke: a multicenter study. Stroke 2000; 31(6): 1223-9.
 2. McLean DE. Medical complications experienced by a cohort of stroke survivors during inpatient, tertiary-level stroke rehabilitation. Arch Phys Med Rehabil 2004; 85(3): 466-9.
 3. Gamble GE, Barberan E, Laasch HU, Bowsher D, Tyrrell PJ, Jones AK. Poststroke shoulder pain: a prospective study of the association and risk factors in 152 patients from a consecutive cohort of 205 patients presenting with stroke. Eur J Pain 2002; 6(6): 467-74.
 4. Roy CW, Sands M. The effect of shoulder pain on outcome of acute hemiplegia. Clin Rehabil 1995; 9(1): 21-7.
 5. Lindgren I, Jonsson AC, Norrving B, Lindgren A. Shoulder pain after stroke: a prospective population-based study. Stroke 2007; 38(2): 343-8.
 6. Ratnasabapathy Y, Broad J, Baskett J, Pledger M, Marshall J, Bonita R. Shoulder pain in people with a stroke: a population-based study. Clin Rehabil 2003; 17(3): 304-11.
 7. Lukovits TG, Mazzone TM, Gorelick TM. Diabetes mellitus and cerebrovascular disease. Neuroepidemiology 1999; 18(1): 1-14.
 8. Garcia MJ, McNamara PM, Gordon T, Kannel WB. Morbidity and mortality in diabetics in the Framingham population. Sixteen year follow-up study. Diabetes 1974; 23(2): 105-11.
 9. Perneger TV, Brancati FL, Whelton PK, Klag MJ. End-stage renal disease attributable to diabetes mellitus. Ann Intern Med 1994; 121(12): 912-8.
 10. Turner RC, Millns H, Neil HA, Stratton IM, Manley SE, Matthews DR, et al. Risk factors for coronary artery disease in non-insulin dependent diabetes mellitus. United Kingdom prospective diabetes study. BMJ 1998; 316(7134): 825-8.
 11. Laslett LL, Burnet SP, Redmond CL, McNeil JD. Predictors of shoulder pain and shoulder disability after one year in diabetic outpatients. Rheumatology (Oxford) 2008; 47(10): 1583-6.