عوامل استرس‌زا و حمایت اجتماعی ادراک شده در بیماران مبتلا به کولیت اولسراتیو

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه روان‌پزشکی، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، باشگاه پژوهشگران جوان،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان، ایران.

4 استادیار، گروه روان‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بیماری کولیت اولسراتیو (Ulcerative Colitis یا UC) یک بیماری التهابی روده (Iflamatory Bowel Disease یا IBD) است که با التهاب مزمن سطح مخاطی روده­ها مشخص می­شود. اگر چه علل بیماری ناشناخته است، ولی پیشرفت‌های اخیر برخی عوامل ژنتیکی، ایمونولوژیک، محیطی و فردی بروز این بیماری را تعیین کرده‌اند. این مطالعه جهت بررسی عوامل استرس‌زا و تأثیر آن‌ها بر بروز کولیت اولسراتیو در شهروندان اصفهانی طراحی شد.روش‌ها: این مطالعه‌ی مورد-شاهدی بر روی افراد مبتلا به کولیت اولسراتیو انجام شد. در این مطالعه، 75 نفر (45 نفر در گروه مبتلا به کولیت اولسراتیو و 30 نفر گروه شاهد) پرسش‌نامه­های موارد استرس­زای مزمن (Holmes و Rahe) و حمایت اجتماعی را تکمیل نمودند و سپس داده‌ها جمع‌آوری گردید. برای مقایسه‌ی ویژگی‌های فردی در دو گروه از آزمون‌های t-test، Moncova و 2χ و به منظور تحلیل داده­های اصلی پژوهش از تحلیل کواریانس و تحلیل چند وجهی کواریانس استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام شد.یافته‌ها: در این مطالعه، در مجموع 75 نفر در دو گروه مورد و شاهد مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین سنی افراد این دو گروه تفاوت معنی‌داری داشت. رابطه‌ی معنی­داری بین حمایت اجتماعی و بیماری کولیت­اولسراتیو به­دست نیامد. از طرفی، میزان استرس تجربه شده در یک سال گذشته در مبتلایان به کولیت اولسراتیو در مقایسه با افراد گروه شاهد به طور معنی‌داری بیشتر بوده است.نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به ‌دست آمده از این مطالعه، میزان استرس بالا می‌تواند در شروع و یا تشدید علایم کولیت اولسراتیو مؤثر باشد؛ توصیه می‌شود، روش‌های درمان و کنترل استرس به مبتلایان به این بیماری آموخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Stressor Factors and Perceived Social Support in the Patients with Ulcerative Colitis

نویسندگان [English]

 • Hamid Afshar 1
 • Hamed Daghaghzadeh 2
 • Ali Toghiani 3
 • Peyman Adibi 2
 • Reza Bagherian 4
1 Associate Professor, Department of Psychiatry, Behavioral Sciences Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Medical Student, Young researchers club, Islamic Azad University , Najaf Abad branch, Isfahan, Iran.
4 Asssistant Professor, Department of Psychiatry, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Ulcerative colitis (UC) is an inflammatory bowel disease (IBD) characterized with chronic inflammation of mucosal surface of bowels. Genetic, immunologic, environmental and individual factors contribute disease have been identified in recent studies. This study was done to investigate the effect of stressors on the incidence or relapsing of this disease.Methods: This was a case-control study on the patients with ulcerative colitis. In this study, 75 patients (45 patients with ulcerative colitis group and 30 control person) filled the questionnaire of cases of chronic stressor (Holmes and Track) and social support. We analyzed the data with t-test, Moncova, chi-square and covariance analysis tests using SPSS software.Finding: 75 patients were studied in the study and control groups. According to the results, the relationship between social support and ulcerative colitis was not significant. In the other hand, results showed that the stress experienced in the past year in patients with ulcerative colitis compared with controls was significantly greater. Conclusion: Based on the results of this study, high stress can exacerbate symptoms in the beginning or relapse of ulcerative colitis. Therefore, learning stress management techniques to patients with ulcerative colitis is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ulserative colitis
 • Stress
 • Perceived social support
 1. Garcia Rodriguez LA, Ruigomez A, Panes J. Acute gastroenteritis is followed by an increased risk of inflammatory bowel disease. Gastroenterology 2006; 130(6): 1588-94.
 2. Gradel KO, Nielsen HL, Schonheyder HC, Ejlertsen T, Kristensen B, Nielsen H. Increased short- and long-term risk of inflammatory bowel disease after salmonella or campylobacter gastroenteritis. Gastroenterology 2009; 137(2): 495-501.
 3. Felder JB, Korelitz BI, Rajapakse R, Schwarz S, Horatagis AP, Gleim G. Effects of nonsteroidal antiinflammatory drugs on inflammatory bowel disease: a case-control study. Am J Gastroenterol 2000; 95(8): 1949-54.
 4. Consensus guidelines for the management of inflammatory bowel disease. Arq Gastroenterol 2010; 47(3): 313-25.
 5. Fiocchi C. Inflammatory bowel disease: etiology and pathogenesis. Gastroenterology 1998; 115(1): 182-205.
 6. Cantor M, Bernstein CN. Clinical course and natural history of ulcerative colitis. In: Sartor R, Sandborn W, Editors. Kirsner’s inflammatory bowel diseases. 6th ed. Philadelphia: WB. Saunders; 2004. p. 280-8.
 7. Lakatos PL, Fischer S, Lakatos L, Gal I, Papp J. Current concept on the pathogenesis of inflammatory bowel disease-crosstalk between genetic and microbial factors: pathogenic bacteria and altered bacterial sensing or changes in mucosal integrity take "toll"? World J Gastroenterol 2006; 12(12): 1829-41.
 8. Molodecky NA, Kaplan GG. Environmental risk factors for inflammatory bowel disease. Gastroenterol Hepatol (N Y) 2010; 6(5): 339-46.
 9. Goldberger L, Breznitz S. Handbook of Stress: Theoretical and Clinical Aspects. Detroit, MI: Free Press; 1993.
 10. Cobb S. Presidential Address-1976. Social support as a moderator of life stress. Psychosom Med 1976;.38(5):.300-14.
 11. Dean K, Holst E, Kreiner S, Schoenborn C, Wilson R. Measurement issues in research on social support and health. J Epidemiol Community Health 1994; 48(2): 201-6.
 12. Centers for Disease Control and Prevention. Social support and health-related quality of life among older adults--Missouri, 2000. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2005; 54(17): 433-7.
 13. Maunder RG, Greenberg GR, Nolan RP, Lancee WJ, Steinhart AH, Hunter JJ. Autonomic response to standardized stress predicts subsequent disease activity in ulcerative colitis. Eur J Gastroenterol Hepatol 2006; 18(4): 413-20.
 14. Graff LA, Walker JR, Lix L, Clara I, Rawsthorne P, Rogala L, et al. The relationship of inflammatory bowel disease type and activity to psychological functioning and quality of life. Clin Gastroenterol Hepatol 2006; 4(12): 1491-501.
 15. Gomez-Gil E, Vidal A, Panes J, Jaen J, Peri JM, Fernandez-Egea E, et al. Relationship between patient's subjective stress perception and the course of inflammatory bowel disease. Gastroenterol Hepatol 2003; 26(7): 411-6.
 16. Rogala L, Miller N, Graff LA, Rawsthorne P, Clara I, Walker JR, et al. Population-based controlled study of social support, self-perceived stress, activity and work issues, and access to health care in inflammatory bowel disease. Inflamm Bowel Dis 2008; 14(4): 526-35.
 17. Daryani NE, Bashashati M, Aram S, Hashtroudi AA, Shakiba M, Sayyah A, et al. Pattern of relapses in Iranian patients with ulcerative colitis. A prospective study. J Gastrointestin Liver Dis 2006; 15(4): 355-8.
 18. Aghazadeh R, Zali MR, Bahari A, Amin K, Ghahghaie F, Firouzi F. Inflammatory bowel disease in Iran: a review of 457 cases. J Gastroenterol Hepatol 2005; 20(11): 1691-5.
 19. Holmes TH, Rahe RH. The Social Readjustment Rating Scale. J Psychosom Res 1967; 11(2): 213-8.
 20. Dahlem NW, Zimet GD, Walker RR. The Multidimensional Scale of Perceived Social Support: a confirmation study. J Clin Psychol 1991; 47(6): 756-61.
 21. Maunder RG, Levenstein S. The role of stress in the development and clinical course of inflammatory bowel disease: epidemiological evidence. Curr Mol Med 2008; 8(4): 247-52.
 22. Levenstein S, Prantera C, Varvo V, Scribano ML, Berto E, Andreoli A, et al. Psychological stress and disease activity in ulcerative colitis: a multidimensional cross-sectional study. Am J Gastroenterol 1994; 89(8): 1219-25.
 23. Mawdsley JE, Rampton DS. Psychological stress in IBD: new insights into pathogenic and therapeutic implications. Gut 2005; 54(10): 1481-91.
 24. Hertig VL, Cain KC, Jarrett ME, Burr RL, Heitkemper MM. Daily stress and gastrointestinal symptoms in women with irritable bowel syndrome. Nurs Res 2007; 56(6): 399-406.