بررسی نتایج استفاده از توسعه دهنده‌ی بافتی در جراحی ترمیمی؛ یک بررسی سیزده ساله

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار، گروه جراحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: اصلاح بدشکلی‌های پوست بدن و صورت به وسیله‌ی توسعه دهنده‌ی بافتی یک روش نوین می‌باشد و تاکنون بررسی وسیع و جامعی در ایران بر روی نتایج این عمل جراحی انجام نشده است. این مطالعه برای اولین بار، به بررسی نتایج و عوارض این عمل جراحی از ابتدای کاربرد در اصفهان پرداخت و سعی در جمع آوری تمامی اطلاعات موجود نمود تا به تدریج به افزایش کارایی و بازدهی این روش درمانی و ارتقای کیفیت سال‌های زندگی بیماران کمک نماید.روش‌ها: این مطالعه‌ی مقطعی به جمع آوری اطلاعات بیماران استفاده کننده از توسعه دهنده‌ی بافتی در بیمارستان‌های امام موسی کاظم (ع) و الزهرای (س) اصفهان از ابتدای سال 1373 تا نیمه‌ی اول سال 1386 پرداخته است. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه، چک لیست ساختار یافته و مراجعه به پرونده‌های بایگانی اعمال جراحی بیماران در بیمارستان و نیز مصاحبه‌ی تلفنی با خود بیماران بود.یافته‌ها: میزان استفاده از توسعه دهنده به ترتیب در گروه‌ سنی 19-15 سال 69 مورد (8/33 درصد)، 24-20 سال 54 مورد (4/26 درصد)، و 29-25 سال 38 مورد (6/18 درصد) بود. ازمجموع 135 بیمار، 75 نفر زن (6/55 درصد) بودند و از مجموع 208 مورد توسعه دهنده، 120 مورد (7/57 درصد) در زنان بود. از مجموع موارد بررسی شده، 34 درصد دچار عارضه (28 درصد عارضه‌ی عمده و 6 درصد عارضه‌ی جزئی) شده بودند. عفونت در 24 مورد (7/15 درصد)، بیرون زدگی در 31 مورد (3/20 درصد)، خرابی توسعه دهنده در 7 مورد (6/4 درصد) و عوارض جزئی در 8 مورد (2/5 درصد) رخ داده بود. بیشترین عارضه در اسکالپ و صورت، عفونت و بیرون زدگی، در پیشانی، عوارض جزئی، در گردن، تنه و اندام، بیرون زدگی، و در پستان، خرابی توسعه دهنده بود. بیشترین درصد ایجاد عفونت در هر محل به ترتیب شامل اسکالپ، 7 مورد (4/19 درصد)، گردن 29 مورد (7/17 درصد) و صورت 2 مورد (6/16 درصد) بود.نتیجه‌گیری: با توجه به تفاوت به نسبت قابل توجه بروز عوارض در گروه‌های سنی مختلف و در مرد و زن، همچنین با توجه به تفاوت بروز عوارض بر اساس دفعات اتساع توسعه دهنده در هفته، پیشنهاد می‌شود با اضافه نمودن اطلاعات بیماران سال‌های آینده، بررسی و تحلیل آماری جهت یافتن مناسب‌ترین سن، جنس و شیوه‌ی اتساع توسعه دهنده انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tissue Expander Outcomes in Plastic Surgery; A 13-Year Survey

نویسندگان [English]

 • Shahriar Loghmani 1
 • Alireza Bahri Najafi 2
1 Assistant Professor, Department of Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Medical Student, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Tissue expansion has developed as a routine procedure in plastic surgery in the past two decades. Also, tissue expander has become a useful adjuvant in pediatric burn reconstruction. As any other surgical endeavor, tissue expansion has its own disadvantages and potential complications. Our study was the first comprehensive study in Iran about tissue expansion. Methods: All patients underwent tissue expansion surgery in Imam Musa Kazem burn hospital and Alzahra hospital, Isfahan, Iran from 1995 to 2007 for reconstructive purposis were reviewd retrospectively. 208 expanders were placed in 135 patients. Data were gathered from medical and operative reports and through interviewin the patients. Each patient was studied with respect to indication for the procedure, location, shape and volume of expander, previous expansion if any concomitant expansion, and complications.Finding: 75 patients (55.6%) were women and 60 (44.4%) were men. The most common indications for tissue expansion were burn sequelae (80%), trauma scar (12.8%), and congenital abnormalities (6.6%) respectively. The age of patients ranged from 4-47 years (mean of 21.96 ± 7.2 years). Rectangular expanders were used in 52.4% of cases, round expanders in 13.4%, and crescend in 2%. The volume of expanders ranged from 30 ml to 1200 ml and the most common volume were 200-299 ml (47%). Period of tissue expander remaining in body were 312 days in breast and 78 days in forehead. Complications were seen in 34.2%; the most common complications were expander expousure (59.6%), infection (46.1%), and bad function of expander (13.5%) respectively.Conclusion: However, although afflicated with abread range of possible complications, the tissue expansion procedure remain a valuable and reliable technique for the reconstruction of burn patients suffering from extensive scarring. Knowledge of the frequency of complications, and precise instruction of the medical stuff as well as detailed and continious education of patients may help to further increase the efficacy of tissue expansion process.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tissue expander
 • Complication
 • Burne
 • Plastic surgery
 1. Sasaki GH.History and evaluation of tissue expansion. In: Buckwalter W, editor. Tissue Expansion in Reconstructive and Aesthetic Surgery. New York: Mosby; 1998. p. 1-7.
 2. Weeks GS. Into the heart of Africa. National Geographic 1956; 110: 257-63.
 3. Pisarski GP, Mertens D , Warden GD , Neale HW. Tissue expander complications in the pediatric burn patient . Plast Reconstr Surg.1998; 102(4): 1008-12.
 4. Cunha MS, Nakamoto HA, Herson MR, Faes JC, Gemperli R, Ferreira MC.. Tissue expander complications in plastic surgery: a 10-year experience. Rev Hosp Clin Fac Med Sao Paulo. 2002; 57(3): 93-7.
 5. Zheng D, Guo J, Ma L. Application of skin soft tissue expansion to reconstruction of scalp soft tissue defect: Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi 2006; 20(10): 1034-6
 6. Tavares Fillo JM, Belerique M, Franco D, Porchat CA,Franco T.Tissue expansion in burn sequelae repair: Burns.2007; 13(4): 223-30.