بهبود سریع آفت تناسلی با FK-506 در بیماری بهجت

نوع مقاله : Case Report

نویسندگان

1 استادیار، گروه روماتولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه روماتولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بهجت یک بیماری مزمن با درگیری ارگان‌های متعدد است که با آفت‌های مکرر دهانی و تناسلی، ضایعات پوستی، درگیری چشمی، عصبی و گوارشی مشخص می‌شود. در این گزارش پاسخ سریع یک آفت بزرگ و دردناک تناسلی به پماد تاکرولیموس موضعی گزارش می‌شود.معرفی بیمار: بیمار دختر 24 ساله‌ای بود که با سابقه‌ی آفت‌های مکرر دهانی و تناسلی، درگیری چشمی، پسودوفولیکولیت در اندام‌های تحتانی و تست پاترژی مثبت تحت درمان با متوترکسات، آزاتیوپرین، پردنیزولون، فولیک اسید و کلسیم از 4 ماه قبل قرار گرفته بود. بیمار با وجود مصرف این داروها، در حدود 1 ماه قبل از مراجعه، دچار یک آفت دردناک ناحیه‌ی تناسلی به ابعاد 18 × 28 میلی‌متر شده بود که حتی در راه رفتن بیمار نیز تأثیر گذاشته بود. پس از تجویز پماد تاکرولیموس 1/0 درصد دو بار در روز، ضایعه‌ی تناسلی در عرض 20 روز بهبودی کامل پیدا نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rapid Improvement of Genital Aphthae by Topical FK-506 in

نویسندگان [English]

 • Mansoor Karimifar 1
 • Mozhgan Karimifar 2
 • Mansour Salesi 1
 • Hadi Karimzadeh 3
 • Zahra Sayed Bonakdar 3
 • Peyman Mottaghi 3
 • Ali mohamad fatemi 1
1 Assistant Professor, Department of Rheumatology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Internist, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Associate Professor, Department of Rheumatology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Behcet's disease is a chronic, complex multisystemic disease characterized clinically by oral and genital aphthae, cutaneous lesions, and ophthalmic and gastrointestinal manifestations.   Case report: We describe a 24-year-old woman with recurrent oral and genital aphthae, ophthalmic lesions, pseudofolliculitis lesions in skin of lower limbs, and positive result on pathergy testing. She was treated with methotrexate, azathioprine, prednisolone, folic acid and calcium. Despite using these drugs from 4 months ago, she also was complaining from a genital aphthae (2.8 × 18 mm in diameter) from 30 days before admission affected on gaiting. After using of topical FK-506, genial aphthae resolved after 20 days.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Behcet's disease
 • Genital aphthae
 • FK-506
 1. Dilsen N. History and development of Behçet's disease. Rev Rhum Engl Ed 1996; 63(7-8): 512-9.
 2. Zoubloulis CC. Epidemiology of Adamantiades-Behçet's disease. Ann Med Interne (Paris) 1999; 150(6): 488-98.
 3. Kontogiannis V, Powell RJ. Behçet's disease. Postgrad Med J 2000; 76(900): 629-37.
 4. Davatchi F, Tehrani Banihashemi A, Gholami J, Faezi ST, Forouzanfar MH, Salesi M, et al. The prevalence of musculoskeletal complaints in a rural area in Iran: a WHO-ILAR COPCORD study (stage 1, rural study) in Iran. Clin Rheumatol 2009; 28(11): 1267-74.
 5. Rachel A. Behcet's disease. In: Harris E, Budd R, Firestein G, Genovese M, Sergent J, Ruddy S, et al. Kelley's Textbook of Rheumatology. Philadelphia: WB. Saunders; 2005. p. 1396-401.
 6. Moutsopoulos HM Behcet's syndrome. In: Fauci AS, Braunwald E, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, et al. Harrison's Principles of Internal Medicine. 17th ed. New York: McGraw-Hill Professional; 2008. p. 2132.
 7. Ghate JV, Jorizzo JL. Behçet's disease and complex aphthosis. J Am Acad Dermatol 1999; 40(1): 1-18; quiz 19-20.
 8. Evereklioglu C. Managing the symptoms of Behçet's disease. Expert Opin Pharmacother 2004; (2): 317-28.
 9. Chams-Davatchi C, Barikbin B, Shahram F, Nadji A, Moghaddassi M, Yousefi M, et al. Pimecrolimus versus placebo in genital aphthous ulcers of Behcet's disease: a randomized double-blind controlled trial. Int J Rheum Dis 2010; 13(3): 253-8.
 10. Alpsoy E, Er H, Durusoy C, Yilmaz E. The use of sucralfate suspension in the treatment of oral and genital ulceration of Behçet disease: a randomized, placebo-controlled, double-blind study. Arch Dermatol 1999; 135(5): 529-32.
 11. Lampropoulos CE, Sangle S, Harrison P, Hughes GR, D'Cruz DP. Topical tacrolimus therapy of resistant cutaneous lesions in lupus erythematosus: a possible alternative. Rheumatology (Oxford) 2004; 43(11): 1383-5.