تهیه‌ی مقاطع قابل انعطاف پلاستینیشن مغز انسان به وسیله‌ی رزین پلی استر اصلاح شده‌ی P87

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار، گروه آناتومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران.

3 استاد، گروه آناتومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد آناتومی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران.

5 استادیار، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران.

6 کارشناس ارشد شیمی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

7 کارشناس ارشد آناتومی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

8 دانشیار، گروه آناتومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

9 کارشناس ارشد آناتومی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: پلاستینیشن یک روش عالی برای کمک به نگهداری بافت‌های زیستی به صورت خشک، بی‌بو و بادوام می‌باشد. در این روش، آب و چربی از بافت خارج و پلی استر قابل پردازش جایگزین می‌شود. مقاطع پلاستینه‌ی مغز انسان که پیشتر تهیه شده بود شکننده و سنگین بود (روش استاندارد). هدف از این مطالعه، تهیه‌ی مقاطع پلاستینه‌ی انعطاف پذیر و سبک از مغز انسان بود.روش‌ها: ابتدا دو مغز سالم انسان تهیه و در فرمالین 10 درصد برای سه ماه ثابت سازی شد. نمونه‌ها به مقاطع 3 میلی‌متری برش داده و با استون 25- درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت 4 هفته آبگیری شد. سپس مقاطع با پلی استر انعطاف پذیر p87 در اتاقک خلاً اشباع شدند. سرانجام هر مقطع در یک اتاقک مسطح که از دو صفحه‌ی شیشه‌ای تشکیل شده بود، توسط پلی استر p87 قالب گیری شد. شفافیت، وزن، انعطاف پذیری، حباب و شکستگی‌های واضح (Gross) در مقاطع تهیه شده با نمونه‌ی استاندارد مقایسه گردید. شفافیت، توسط دستگاه فتومتر اندازه گیری و وزن توسط ترازوی دیجیتال بررسی شد. حباب و شکستگی‌های واضح به وسیله‌ی مشاهده‌ی مستقیم و انعطاف پذیری بر اساس میزان خمش بررسی شد. از صفر تا 45، از 45 تا90، از 90 تا 135 و از 135 تا 180 درجه‌ی خمش با اعداد 1، 2، 3 و 4 مقیاس شدند.یافته‌ها: میانگین نور عبوری مقاطع پلاستینه 85 درصد و در روش استاندارد 90 درصد بود. وزن مقاطع پلاستینه بین 400-200 گرم و در نمونه‌ی استاندارد800-600 گرم بود. حباب و شکستگی‌های واضحی در نمونه‌ی استاندارد دیده شد در حالی که هیچ حباب و شکستگی‌های واضحی در مقاطع پلاستینه دیده نشد. میانگین انعطاف پذیری مقاطع پلاستینه 3 و در نمونه‌ی استاندارد 1 بود.نتیجه‌گیری: مقاطع قابل انعطاف پلاستینه‌ی مغز در مقایسه با نمونه‌ی استاندارد سبک و انعطاف پذیرتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prepration of Flexible Plastinated Sheets of Human Brain by P87 Polyester

نویسندگان [English]

 • Abbas Ali Rabiei 1
 • Mohammd Hossein Asadi 2
 • Ebrahim Esfandiari 3
 • Monir Taghipour 4
 • Hossein Bahadoran 5
 • Mohsen Setayesh 6
 • Atefeh Shamoosi 7
 • Mohammad Mardani 8
 • Bahman Rashidi 1
 • Ataollah Fathollahpour 9
1 Assistant Professor, Department of Anatomic Sciences, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Associate Professor, School of Medicine, Baghiatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Professor, Department of Anatomic Sciences, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
4 MSc Student, School of Medicine, Baghiatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5 Assistant Professor, School of Medicine, Baghiatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
6 Chemist, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
7 Anatimist, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
8 Associate Professor, Department of Anatomic Sciences, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
9 Anatimist, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: Plastination is an excellent technique which helps preserve biological specimens in a dry, odorless, and state. In this technique, water and fat are extracted from tissues and are replaced with curable polyester. Previously prepared plastinated sheets of human brain were fragile and heavy (standard method). The aim of this study was to prepare flexible and light plastinated sheets of human brains.Methods: Two intact human brains were prepared and fixed in 10% formalin for 3 months. After. They were sliced into 3 mm thickness sheets and were dehydrated by acetone in -250C for 4 weeks. Then, the slices were impregnated by P88 flexible polyester in the vacuum chamber. Finally, each slice was cast in an individual flat chamber consisting of 2 standard glass plates by P87 flexible  polyester. The transparency, weight, flexibility, bubbling and Gross fragility of the prepared sheets were compared with those of the standard method. The transparency was measured by photometer machine. Their weight was assessed by digital scale; Gross fragility and bubbling were assessed by direct observation. Flexibility of samples was investigated by the degree of bending zero to 45, 45 to 90, 90 to 135 and 135 to 180 degrees of bending were scaled 1, 2, 3 and 4, respectively.Finding: Average light passing, flexible sheets was 85%, while in standard method was 90%. The weights of flexible sheets were 200-400 gr, and in standard method were 600-800 gr. Bubbling and gross fragility were observed in standard method, while no bubbling and gross fragility were observed in flexible sheets. The average flexibility of flexible sheets was, while in standard method was 1.Conclusion: P87 polyester seems to provide lighter and more flexible brain sheets compared with the standard method.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Plastination
 • Polyester
 • Flexible
 • P87
 • Rezin
 1. Shibanifar M. Plastination (Thesis). Isfahan: Isfahan University of Medical Science; 1995.
 2. Asadi M. Study of Techniques for Natural Anatomic Models Fabrication in Museum and Bioplasty Style. Tehran: Tehran University of medical science; 1991.
 3. Soleimani M. Atlas plastination. [Thesis]. Isfa-han: Isfahan University of Medical sciences; 1997.
 4. Hagen G. Preservation by plastination. J Int Soc Plastination 1994; 7: 3-7.
 5. Morison W. Body plastination. 2nd ed. New York: Supply; 1990. p. 1026-30.
 6. Rabiei A A. Fabrication of polymer and production of the whole human body with mass plastination method. [PHD Thesis]. Isfahan: Isfahan University of Medical Science; 2003.
 7. Weber W. Sheet Plastination of the brain -p35 technique Filling method. J Int Soc Plastination 1992; 6: 29-33.
 8. Roark R. High purity solvent recycling of ace-tone in the laboratory. J Int Soc Plastination 1992; 6(6): 20-1.
 9. Robert W. Dehydration of speciment. J Int Soc Plastination 1992; 6(4): 35-7.
 10. Hansen J. Essential Anatomy Dissector: Following Grant's Method. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2000.
 11. Hajian M, Esfandiari E. Production of modified polyester in anatomic field. Isfahan University of Medical Science 1993; 80-91.
 12. Parkyn B, Lamb F, Clifton BV. Unsaturated Polyesters and Polyester Plasticizers. London: Iliffe books; 1967.
 13. Considine MC, Considine GD. Van Nostrand Reinhold Encyclopedia of Chemistry. 5th ed. New York: Van Nostrand Rinhold company; 2006.
 14. de Boer-van Huizen RT, Cornelissen CJ, Donke lar HJ. Sheet Plastination of the human. San Antoni: J Int Soc Plastination 2002; 6: 17.
 15. Lim KKP, Sivasothi N. A guide to methods of preserving animal specimens in liquid preservatives. Available from: URL:
 16. http://preserve.sivasothi.com/
 17. Weiglein AH. Preparing and using S10 and P35 brain slices. J Int Soc Plastination 1996; 10(1): 22-5.
دوره 28، شماره 124 - شماره پیاپی 124
بهمن و اسفند 1389
صفحه 1961-1966
 • تاریخ دریافت: 28 اسفند 1389
 • تاریخ بازنگری: 02 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401