بررسی توزیع فراوانی عوارض ابدومینوپلاستی؛ یک بررسی شش ساله

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جراحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: باتوجه به افزایش روز افزون متقاضیان استفاده از ابدومینوپلاستی و عوارض خطرناک این عمل و عدم انجام مطالعه‌ای جامع و مدون در مورد آن، تحقیق حاضر با هدف بررسی توزیع فراوانی عوارض شایع ابدومینوپلاستی جهت کاهش و حذف این عوارض به انجام رسید.روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی تحلیلی، تمامی بیمارانی که طی یک دوره‌ی ده ساله در بیمارستان‌های شهر اصفهان تحت عمل ابدومینوپلاستی قرار گرفته بودند، بررسی شدند. اطلاعات مورد نظر که شامل عوارض پس از عمل (خون‌ریزی، سروما، عفونت، نکروز پوستی، ترومبوآمبولی و آمبولی چربی) نیز بود،‌ در یک چک لیست جمع‌آوری شد.یافته‌ها: در این مطالعه، 100 بیمار مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین سنی بیماران 5/8 ± 3/34 سال بود. 23 نفر (23 درصد) از این بیماران مرد و 77 نفر (77 درصد) زن بودند. 2 نفر (2 درصد) از بیماران مورد بررسی مبتلا به عفونت در محل عمل، 3 نفر (3 درصد) دچار ایسکمی، 3 نفر (3 درصد) دچار هماتوم، 35 نفر (35 درصد) دچار سروما، 26 نفر (26 درصد) دچار کاهش حس در محل عمل، 20 نفر (20 درصد) دچار اسکار بعد از عمل و 20 نفر (20 درصد) نیز دچار ناهمواری در محل عمل شده بودند. در هیچ یک از بیماران آمبولی و ترومبوآمبولی مشاهده نشد. عوارض یاد شده در 37 نفر از این بیماران (37 درصد) رخ داد و در 63 درصد آن‌ها هیچ عارضه‌ای وجود نداشت.نتیجه‌گیری: از آن جایی که عمل جراحی ابدومینوپلاستی یک عمل جراحی زیبایی محسوب می‌گردد، قبل از اقدام به عمل بایستی عوارض عمل، به ویژه خطرات آن، برای بیماران به طور کامل شرح داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Complication of Abdominolpasty; A Six Years Survey

نویسندگان [English]

 • Mahmood Omranifard 1
 • Elaheh Kheirkhah 2
 • Ali Mehrabi Kooshki 3
1 Associate Professor, Department of Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Medical Student, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 MSc of Epidemiology, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Abdominoplasty is going to be performed in combination with other procedures and it is suggested that such combined procedures may raise the risk of postoperative complications. The purpose of this study was to determine the prevalence of complications in patients underwent abdominoplasty operation.Methods: In a descriptive study, a total of 100 patients who underwent abdominoplasty in hospitals in Isfahan, Iran during 6 years were assessed.Finding: The mean age of petients was 34.3 ± 8.5 years and 77% of them were women. 37% of the patients had one and more complication after the surgery. Wound infection was 2 patients (2%), ischemia in 3, hematoma in 3, seroma in 35, decreased sensation at the site of surgery in 26 and scar in 20 patients were seen. There was not any case of emboli or thromboemboli.Conclusion: According to increasing use of abdominoplasty in recent decades, we encountered too many complications of this kind of surgery. Thus, the patient must be educated about serious complications of this surgery before accepting it.   

کلیدواژه‌ها [English]

 • Abdominoplasty
 • Liposuction
 • Complication
 1. Kargi E, Akduman D, Dokuzoguz B, Ozkocak I, Tuncel A, Deren O et al. Late complication of abdominoplasty in an obese patient: systemic inflammatory response syndrome and seroma. Plast Reconstr Surg 2003; 111(4): 1568-71.
 2. Chaouat M, Levan P, Lalanne B, Buisson T, Nicolau P, Mimoun M. Abdominal dermolipectomies: early postoperative complications and long-term unfavorable results. Plast Reconstr Surg 2000; 106(7): 1614-18.
 3. Swift RW, Matarasso A, Rankin M. Abdomi-noplasty and abdominal contour surgery: a na-tional plastic surgery survey. Plast Reconstr Surg 2007; 119(1): 426-7.
 4. Scerri G V, Attwood A. Early complications following abdominoplasty: towards better patient selection. European Journal of Plastic Surgery 1993; 16(6): 283-6.
 5. Roje Z, Karanovic N, Utrobicic I. Abdomi-noplasty complications: a comprehensive ap-proach for the treatment of chronic seroma with pseudobursa. Aesthetic Plast Surg 2006; 30(5): 611-5.
 6. van Uchelen JH, Werker PM, Kon M. Complications of abdominoplasty in 86 patients. Plast Reconstr Surg 2001; 107(7): 1869-73.
 7. Fourme T, Vieillard-Baron A, Loubieres Y, Julie C, Page B, Jardin F. Early fat embolism after liposuction. Anesthesiology 1998; 89(3): 782-4.
 8. Stewart KJ, Stewart DA, Coghlan B, Harrison DH, Jones BM, Waterhouse N. Complications of 278 consecutive abdominoplasties. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2006; 59(11): 1152-55.
 9. Neaman KC, Hansen JE. Analysis of complications from abdominoplasty: a review of 206 cases at a university hospital. Ann Plast Surg 2007; 58(3): 292-8.
 10. Floros C, Davis PK. Complications and long-term results following abdominoplasty: a retrospective study. Br J Plast Surg 1991; 44(3): 190-4.
 11. Joshi D, Shah J, Kamat S, Chopra S, Nachimuthu S, Mukundan C et al. Apronectomy with repair of large ventral hernia in a morbidly obese patient. European Journal of Plastic Surgery 2011; 29(4): 195-8.
 12. Spiegelman JI, Levine RH. Abdominoplasty: a comparison of outpatient and inpatient proce-dures shows that it is a safe and effective procedure for outpatients in an office-based surgery clinic. Plast Reconstr Surg 2006; 118(2): 517-22.
 13. Hensel JM, Lehman JA, Jr., Tantri MP, Parker MG, Wagner DS, Topham NS. An outcomes analysis and satisfaction survey of 199 consecutive abdominoplasties. Ann Plast Surg 2001; 46(4): 357-63.
 14. Kim J, Stevenson TR. Abdominoplasty, liposuction of the flanks, and obesity: analyzing risk factors for seroma formation. Plast Reconstr Surg 2006; 117(3): 773-9.