شیوع هپاتیت C در معتادان تزریقی: غربالگری از طریق فراخوان عمومی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 متخصص عفونی، مبارزه با بیماری ها مرکز بهداشت استان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس بیماری‌های ایدز، هپاتیت و بیماری‌های مقاربتی، مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه عفونی مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 متخصص دندان‌پزشکی، مرکز بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

5 کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

6 کارشناس ارشد آزمایشگاه، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

7 مسؤول فنی آزمایشگاه مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

8 دانشیار، گروه گوارش و مرکز تحقیقات بیماری‌های کبد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: طبق شواهد موجود، اعتیاد تزریقی مهم‌ترین عامل انتقال هپاتیت C به شمار می‌رود. در ایران تا به حال مطالعه‌ای دال بر شیوع هپاتیت C در افراد دارای سابقه‌ی اعتیاد تزریقی (IVDU) سطح جامعه انجام نشده است.روش‌ها: طرح غربال‌گری داوطلبانه‌ی هپاتیت C در افراد دارای سابقه‌ی اعتیاد تزریقی سطح جامعه پس از انجام 2 مطالعه‌ی پایلوت از طریق فراخوان عمومی در طی یک بازه‌ی چهار ماهه در استان اصفهان انجام شد. اطلاع رسانی عمومی به طور وسیع برای پزشکان و آحاد جامعه انجام شد و داوطلبین به آزمایشگاه‌های مرجع فراخوانده شدند. در آن‌جا خون‌گیری انجام و نمونه‌های سرم به مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری اصفهان ارسال و آزمایش HCV-Ab به روش الیزا انجام گردید.یافته‌ها: در این مطالعه 1747 نفر به طور داوطلبانه شرکت کردند که 50 درصد افراد دارای سابقه‌ی اعتیاد تزریقی مورد انتظار در سطح جامعه را شامل می‌شدند. مهم‌ترین دلایل موفقیت در جذب داوطلبانه مراجعین، تبلیغات و اطلاع رسانی خوب، هماهنگی و همکاری پرسنل آزمایشگاه و رعایت اصول اخلاقی، نظارت مستمر و همکاری مطلوب عوامل اجرایی استان اصفهان بودند. فراوانی نسبی HCV-Ab در جمعیت مورد مطالعه 34 درصد به دست آمد. افراد HCV مثبت برای پی‌گیری‌های بعدی شامل آموزش، آزمایش‌های تکمیلی و درمان به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.نتیجه‌گیری: با وجود پاره‌ای از محدودیت‌ها برای تشخیص و جذب افراد دارای سابقه‌ی اعتیاد تزریقی، این مطالعه با جذب داوطلبانه‌ی حدود نیمی از افراد مورد انتظار در سطح جامعه، تجربه موفقی به شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Positive Hepatitis C Virus Antibody in Cases with History of Intravenous Drug Abuse via Community Announcement: A Useful Experience

نویسندگان [English]

 • Reza Fadaei Nobari 1
 • Marjan Meshkati 2
 • Behrooz Ataei 3
 • Kamal Heidari 4
 • Nazila Kassaian 5
 • Zari Nokhodian 5
 • Parisa Shoaei 6
 • Majid Yaran 7
 • Peyman Adibi 8
1 Specialist in Infections Diseases, Disease Control Unit, Isfahan Province Health Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 AIDS, Hepatitis and Sexual Transmitted Diseases Expert, Isfahan University of Medical Sciences Health Center, Isfahan, Iran.
3 Associate Professor, Department of Infectious Diseases, School of Medicine and Infectious and Tropical Diseases Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
4 Isfahan University of Medical Sciences Health Center, Isfahan, Iran.
5 Researcher, Infectious and Tropical Diseases Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
6 Infectious and Tropical Diseases Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
7 Technical Manager, Infectious and Tropical Diseases Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
8 Associate Professor, Department of Gastroenterology, School of Medicine and Infectious and Tropical Diseases Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: Injection drug use plays the most important role in transmission of hepatitis C. In Iran, surveys have been conducted on various high risk groups but this is the first announcement based study for anti-HCV prevalence among cases with history of intravenous drug using (IVDU) in the country.Methods: The announcement-based detection and follow-up of patients with anti-HCV positive project in volunteers with history of intravenous drug using was conducted in Isfahan province. At the first step, six focus groups were conducted and 2 pilot studies were carried out in two cities to design the main study. Comprehensive community announcement was done in all of public places and for physicians. The volunteers were invited to Isfahan reference laboratories and the serum samples were sent to Infectious Diseases Research Center Laboratory in standard conditions and HCV-Ab was tested by ELISA method.Finding: In this study, 1747 individuals that are estimated 50% of all expected intravenous drug users in the community were presented themselves. The most important reasons of success in recruiting volunteers in this study were the perfect propaganda, appropriate cooperation of lab staffs, continuous evaluation, and good cooperation in Isfahan province administrations. HCV-Ab was detected in 34% of them and the HCV-Ab positives were sent for further follow-up procedures including confirmatory test, education, and treatment.Conclusion: In spite of some limitations to select real cases, this study considered as a successful experience. Compared to the surveys in Iran on HCV prevalence in intravenous drug users, the results of this study which was based on volunteers by announcement seems to be noteworthy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hepatitis C
 • Community
 • Intravenous drug using
 • Announcement
 1. Des J, Semaan S. HIV prevention for injecting drug users: the first 25 years and counting. Psy- chosom Med 2008; 70(5): 606-11.
 2. Mojtahedzadeh V, Razani N, Malekinejad M, Vazirian M, Shoaee S, Saberi Zafarghandi MB, et al. Injection drug use in Rural Iran: integrating HIV prevention into iran's rural primary health care sys- tem. AIDS Behav 2008; 12(4 Suppl): S7-12.
 3. Sy T, Jamal MM. Epidemiology of hepatitis C virus (HCV) infection. Int J Med Sci 2006; 3(2): 41-6.
 4. El Saadany S, Coyle D, Giulivi A, Afzal M. Economic burden of hepatitis C in Canada and the potential impact of prevention. Results from a disease model. Eur J Health Econ 2005; 6(2): 159-65.
 5. National Institutes of Health Consensus Devel- opment Conference Panel statement: manage- ment of hepatitis C. Hepatology 1997; 26(3Suppl 1): 2S-10S.
 6. Farzanegan H. The prevalence of HBs Ag, HBs Ab and HBs Ab in Healthy blood donor and high risk group in Iran. Sang 1979; 173-82.
 7. Mirahmadizadeh AR, Kadivar MR, Hemmati AR, Javadi A. Infection with HIV and hepatitis C and B viruses among injecting drug users in Shi- raz, Southern Iran. International Conference on. AIDS 2004; 15(11): 16.
 8. Zamani S, Ichikawa S, Nassirimanesh B, Vazi- rian M, Ichikawa K, Gouya MM, et al. Preva- lence and correlates of hepatitis C virus infection among injecting drug users in Tehran. Int J Drug Policy 2007; 18(5): 359-63.
 9. Kuo I, ul-Hasan S, Galai N, Thomas DL, Zafar T, Ahmed MA, et al. High HCV seroprevalence and HIV drug use risk behaviors among injection drug users in Pakistan. Harm Reduct J 2006; 3:26.
 10. Mathei C, Robaeys G, van Damme P, Buntinx F, Verrando R. Prevalence of hepatitis C in drug us- ers in Flanders: determinants and geographic dif- ferences. Epidemiol Infect 2005; 133(1): 127-36.
 11. Navarro VJ, St Louis TE, Bell BP. Identification of patients with hepatitis C virus infection in New Haven County primary care practices. J Clin Gastroenterol 2003; 36(5): 431-5.
 12. Fuglsang T, Fouchard JR, Ege PP. [Prevalence of HIV and hepatitis B and C among drug addicts in the city of Copenhagen]. Ugeskr Laeger 2000; 162(27): 3860-4.
 13. Gjeruldsen SR, Myrvang B, Opjordsmoen S. A 25-year follow-up study of drug addicts hospita- lised for acute hepatitis: present and past morbid- ity. Eur Addict Res 2003; 9(2): 80-6.