گزارش یک مورد نادر از نورالژی عصب سه قلو به دنبال مصرف بروموکریپتین

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسنده

استادیار، گروه نورولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: تاکنون تنها یک مورد عارضه‌ی نورالژی عصب سه قلو به دنبال مصرف بروموکریپتین و بدون وجود اختلال ساختمانی گزارش گردیده است. در این مطالعه به معرفی مورد دیگری که در بیمارستان گلستان اهواز دیده شد پرداختیم.گزارش مورد: بیمار مردی ۵۵ ساله بود که به دنبال مصرف چهار روزه‌ی قرص بروموکریپتین جهت درمان آفازی پس از سکته‌ی مغزی، دچار حملات نورالژی سمت راست صورت شده بود و به دنبال افزایش دوز دارو نورالژی وی تشدید شد.یافته‌ها: تمامی‌ آزمایشات سرمی ‌(مانند پرولاکتین) و تصویر برداری مغزی طبیعی بود. با کاهش تدریجی دوز بروموکریپتین درد بیمار به شدت کاهش یافت و در نهایت بر طرف گردید. با توجه به یافته‌های بالینی، آزمایشگاهی و شرح حال بیمار آن ‌چه برای این بیمار مطرح گردید نورالژی عصب سه قلو به عنوان یک عارضه‌ی نادر از بروموکریپتین بود.نتیجه‌گیری: با توجه به این که این دومین گزارش در دنیا می‌باشد نیاز به تحقیقات بیشتر در زمینه‌ی نقش دوپامین در بروز این شکل از نورالژی ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Case Report of Trigeminal Neuralgia after Taking Bromocriptine

نویسنده [English]

 • Reza Bavarsad Shahripour
Assistant Professor, Department of Neurology, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Science, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Background: There is only one case reported about trigeminal neuralgia as a complication of taking of bromocriptin without any stractural abnormality. In this study we have introduced a new case with trigeminal neuralgia after taking bromocriptin.Case Report: The patient is a 55-year-old man, suffer from several attacks of neuralgic pain in right side of his face following forth-days taking of bromocriptin for post stroke aphasia treatment. His neuralagic pain increased with increasing the bromocriptin dosage. The serologic laboratory data and brain MRI were normal.Finding: After decreasing the bromocriptin dosage his pain was gradually decreased and finally resolved at the end. According to these findings and patient's history the trigeminal neuralgia was recommended as a rare side effect of bromocriptin and it is the second case report of this side effect in the world.Conclusion: It seems there is more need to investigation about the role of dopamin in enhancing this kind of neuralgia.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Neuralgia
 • Aphasia
 • Bromocriptin
 1. Ferrari MD, Haan J, van Seters AP. Bromocriptine-induced trigeminal neuralgia attacks in a patient with a pituitary tumor. Neurology 1988; 38(9): 1482-4.
 2. Albert ML, Bachman DL, Morgan A, Helm-Estabrooks N. Pharmacotherapy for aphasia. Neurology 1988; 38(6): 877-9.
 3. Park JH, Park GY, Im S, Yoo SH, Jun J, Kwon JO, et al. Trigeminal neuralgia after bromocriptine therapy in a stroke patient: A case report. J Korean Acad Rehabil Med 2010; 34(6): 777-80.
 4. Bachman DL, Morgan A. The role of pharmacotherapy in the treatment of aphasia: Preliminary results. Aphasiology 1988; 2: 225-8.
 5. Albert ML. Treatment of aphasia. Arch Neurol 1998; 55(11): 1417-9.
 6. Tan LC, Ng KK, Au WL, Lee RK, Chan YH, Tan NC. Bromocriptine use and the risk of valvular heart disease. Mov Disord 2009; 24(3): 344-9.
 7. Zakrzewska JM. Diagnosis and differential diagnosis of trigeminal neuralgia. Clin J Pain 2002; 18(1): 14-21.
 8. The International Classification of Headache Disorders: 2nd edition. Cephalalgia 2004; 24(Suppl 1): 9-160.
 9. Siccoli MM, Bassetti CL, Sandor PS. Facial pain: clinical differential diagnosis. Lancet Neurol 2006; 5(3): 257-67.
 10. Sicuteri F. Dopamine, the second putative protagonist in headache. Headache 1977; 17(3): 129-31.
 11. Matharu MS, Levy MJ, Merry RT, Goadsby PJ. SUNCT syndrome secondary to prolactinoma. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2003; 74(11): 1590-2.
دوره 29، شماره 141 - شماره پیاپی 141
مرداد و شهریور 1390
صفحه 686-694
 • تاریخ دریافت: 22 خرداد 1390
 • تاریخ بازنگری: 05 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401