بررسی اثر ضد خارش و ترمیم‌دهنده‌ی پماد حاوی اسانس گیاهان نعناع، اوکالیپتوس، میخک و دارچین در انواع اگزمای پوستی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات پوست وسلول‌های بنیادی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه فارماکوگنوزی، دانشکده‌ی داروسازی و علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، مرکزتحقیقات بیماری‌ها ی پوستی و سالک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 پزشک عمومی، مرکزتحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: اگزما یکی از شایع‌ترین بیماری‌های پوستی است. این بیماری به علت ظهور بالینی خاص و اتیولوژی نامشخص تاکنون درمان‌های متعددی را به خود جلب کرده است که متأسفانه کارآیی لازم را نداشته‌اند. ارائه‌ی یک داروی مناسب موضعی که بتواند خارش و همچنین آسیب‌های پوستی به وجود آمده را ترمیم بخشد یک موفقیت درمانی محسوب می‌شود. استفاده از اسانس‌های گیاهی که هم اکنون در غرب توجهات فراوانی را به خود جلب نموده است به عنوان یک درمان طبیعی جدید گامی در جهت احیای طب سنتی است. با بهره‌گیری از منابع قدیم و جدید و با توجه به مواد مؤثر در کاهش علایم این بیماری اقدام به تهیه‌ی پمادی مرکب از اسانس‌های گیاهی گردید. اسانس‌های گیاهان نعناع Mentha piperit))، اوکالیپتوس (Eucaliptus globules)، میخک (Eugenia caryophilatha) و دارچین (Cinnamomum ceylanicom) انتخاب شدند و همراه با غلظت‌های متفاوتی از منتول و کامفر جهت افزایش نفوذ پوستی و اثر ضد خارش وارد پایه‌ی پماد گردید. از آن جایی که اسانس‌ها در پایه‌های هیدروکربنی حلالیت خوب و پایداری عالی نشان می‌دهند و همچنین قدرت پوشانندگی بالای این مواد از این پایه در تهیه‌ی پماد استفاده شد. پماد تهیه شده‌ از لحاظ خصوصیات فیزیکی، روانی و پایداری خوبی را ارائه داد. از بین پایه‌های هیدروکربنی که در ساخت پماد به کار گرفته شد ترکیبی از پارافین مایع و جامد بهترین فرم پایه را به دست داد و در نهایت ترکیب پارافین مایع 27 درصد و پارافین جامد 35 درصد به عنوان پایه به کار رفت.روش‌ها: بررسی بالینی بر روی 110 بیمار انجام گرفت که 50 نفر از آنان بیمارانی بودند که پماد گیاهی دریافت کرده بودند.یافته‌ها: نتایج حاصل از بررسی نشان داد که پماد گیاهی در 66 درصد موارد بهبودی کامل و 18 درصد بهبودی نسبی ایجاد کرد. این پماد در مقایسه با دارونما 13 درصد و در مقایسه با درمان‌های معمول 3/43 درصد بهبودی کامل ایجاد کرد که یک موفقیت محسوب می‌شود. از محسنات پماد گیاهی فوق کاهش سریع و پایدار خارش و همچنین طول درمان کوتاه آن بود. بهبودی کامل در اکثر مواردی که پماد جواب‌دهی خوب داشت ظرف یک هفته و در بعضی موارد در دو هفته حاصل ‌شد. در 20 درصد افراد مصرف‌کننده‌ی پماد عوارض خفیفی مثل سوزش و قرمزی مشاهده شد که موقت و گذرا بود.نتیجه‌گیری: در راستای تهیه‌ی غلظت‌های مناسب از مواد مؤثره‌ی گیاهی تغییراتی در جهت افزایش نفوذ پذیری، کاهش سریع‌تر خارش، ترمیم پوست و همچنین کاهش تحریکات ناشی از مواد محرک پوست موجود در اسانس انجام گرفت. در بررسی که بر روی بهبودی حاصل بر روی انواع اگزما انجام گرفت مشاهده شد که پماد فوق‌الذکر بر روی انواع مزمن اگزما بیشترین تأثیر را داشت. از سوی دیگر به نظر می‌رسد پماد گیاهی فوق در انواع اگزوژن اثربخشی کمتری نسبت به اگزمای اندوژن نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anti-Itching and Healing Effects of Ointments Containing Herbal Essential Oils of Mentha Piperita, Eucalyptus Globulus, Caryophyllus Aromaticus, Cinnamomum Ceylanicom in Skin Eczema

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ali Nilforoushzadeh 1
 • GholamReza Asghari 2
 • Fariba Jaffary 3
 • Maliheh Tabrizchi 4
1 Associate professor, Skin and Stem Cell Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Pharmacognosy, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Skin Disease and Leishmaniasis Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 General Practitioner, Skin Disease and Leishmaniasis Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Eczema is one of the most common dermatologic disorders with specific clinical characteristics, unknown etiology, and not yet known curative treatment. Introducing any kind of treatment to relieve itching and inflammation will be considered as therapeutic success. The use of herbal essential oils has attracted widespread attention as a new natural treatment of dermatologic diseases and thus a step for revival of traditional medicine.Methods: In this study, essential oils of peppermint (Mentha piperita), eucalyptus (Eucalyptus globulus), clove (Eugenia caryophyllata) and cinnamon (Cinnamomum ceylanicom) were selected as potential therapeutic candidates for eczema. Different concentrations of menthol and camphor were also added to increase the skin penetration and anti-itching effects of the ointment. Hydrocarbons were used as ointment base due to high solubility, stability, and good covering properties of essential oils in this base. A combination of 27% liquid paraffin and 35% paraffin wax was used as the best base of the ointments. Clinical evaluations were then performed on 110 patients among whom 50 patients received herbal ointment.Findings: Complete improvement was observed in 66% of the herbal group compared to 43.3% of the standard care and 13% of the placebo groups. Patients who received the herbal ointment experienced fast and stable relief of itching (after 1-2 weeks of using the ointment). Mild and transient side effects such as irritation and redness were seen in 20% of the cases in the herbal group.Conclusion: Fast relief of itching and short treatment period were some advantages of herbal ointment. Different concentrations of the active ingredients were prepared and some modifications were made to increase penetration, accelerate relief of itching, and decrease skin irritation induced by essential oils. This herbal ointment was most effective in chronic eczema and its efficacy on exogenous eczema was less than endogenous eczema.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Skin eczema
 • Mentha piperita
 • Eucalyptus globulus
 • Caryophyllus aromaticus
 • Cinnamomum ceylanicom
 • Essential oil
 • Ointment
 1. Nourbakht A. Skin disorders and Sexually transmitted diseases. 1st ed. Tehran, Iran: Baharestan. 1989. [In Persian].
 2. Avicenna A. Ghanoon medicine. 1593. [In Persian].
 3. Samsam Shariat H, Moattar F. Plants and natural remedies (Materia Medical). Tehran: Mashal Publications;1991.p. 236, 337, 389, 410-11. [In Persian].
 4. Lavabre M. Aromatherapy Book. Rochester, VT: Healing Arts Press; 1990.
 5. Giachetti D, Taddei E, Taddei I. Pharmacological activity of essential oils on Oddi's sphincter. Planta Med 1988; 54(5): 389-92.
 6. Ghareghuzloo GH. Properties of fruits and vegetables (medicinal plants). Tehran, Iran: Aref Press; 1998.
 7. Guynot ME, MarÍn S, SetÚ L, Sanchis V, Ramos AJ. Screening for Antifungal Activity of Some Essential Oils Against Common Spoilage Fungi of Bakery Products. Food Science and Technology International 2005; 11(1): 25-32.
 8. Wagner H, Wierer M, Bauer R. In vitro inhibition of prostaglandin biosynthesis by essential oils and phenolic compounds. Planta Med 1986; (3): 184-7. [In German].
 9. Laekeman GM, Hoof LV, Haemers A, Vanden Berghe DA, Herman AG, Vlietinck AJ. Eugenol a valuable compound for in vitro experimental research and worthwhile for further in vivo investigation. Phytotherapy Research 1990; 4(3): 90-6.
 10. Mirheydar H. Herbal information usage of plants in preventaion and treatment of diseases. Tehran, Iran: Tehran University; 2003.
 11. Yagi AN, Tokubuchi T, Nohara G, Nonaka Nishioka I, Koda A. The constituents of Cinnamomi Cortex. I. Structures of cincassiol A and its glucoside. Chem Pharm Bull 1980; 28(5): 1432-6.
 12. Nohara T, Kashiwada Y, Nishioka I. Cinncassiol E, A diterpene from the bark of Cinnamomum cassia. Phytochemistry 1985; 24(8): 1849-50.
 13. Birouni A. A-ssaidaneh (Manuscripts( manual versions) of Isfahan Library of Art and Culture).1574. p. 151.
 14. Alheravi A. Alabneieh An Haghaegh-o-l-Aladavaeieh. Tehran, Iran: Tehran University Press; 1985. p. 145[In Persian].
 15. Pezeshkiyan N. Camphor in Iran. Tehran: School of Pharmacy;1985. p. 145.[In Persian].
 16. Ackerman AB, Rayas A. Camphor. Am J Dermapatol 1982; 4: 515-26.
 17. Tsuk AG. Menthol enhancement of transdermal drug delivery. New York, NY: American Home Products Corp; 1990.
 18. Hall IH, Lee KH, Starnes CO, Sumida Y, Wu RY, Waddell TG, et al. Anti-inflammatory activity of sesquiterpene lactones and related compounds. J Pharm Sci 1979; 68(5): 537-42.