میزان تأثیر لاتانوپراست در درمان آلوپسی آره‌آتای مژه‌ها و ابروها

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دستیار تخصصی، مرکز تحقیقات پوست و سلول‌های بنیادی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران و گروه پوست، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد، مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک و گروه پوست، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: لاتانوپراست یک آنالوگ پروستاگلندینF2α  است که در درمان گلوکوم استفاده می‌شود. از جمله عوارض جانبی لاتانوپراست افزایش تعداد، ضخامت و پیگمانتاسیمون مژه‌ها گزارش شده است. هدف این مطالعه بررسی این مطلب بود که آیا کاربرد موضعی این دارو می‌تواند در درمان آلوپسی آره‌آتای مژه‌ها و ابروها مورد استفاده قرار گیرد یا خیر؟روش‌ها: در یک مطالعه‌ی تجربی 26 بیمار مبتلا به آلوپسی آره‌آتای متقارن مژه‌ها و ابروها، در یک نیمه‌ی صورت به مدت 4 ماه با لاتانوپراست موضعی تحت درمان قرار گرفتند و برای نیمه‌ی دیگر درمان دارویی انجام نشد.یافته‌ها: تنها در یک مورد از موارد درمان شده با لاتانوپراست افزایش جزیی رویش مجدد در نیمه‌ی تحت درمان دیده شد. ارتباط بین رویش مجدد مو و کاربرد لاتانوپراست با آزمون Fisher’s exact معنی‌دار نبود (1 = P).نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج مطالعه‌ی ما لاتانوپراست موضعی هیچ تأثیری در درمان آلوپسی آره‌آتا ندارد. مطالعات بیشتر با حجم نمونه‌ی بالا، مدت زمان مطالعه‌ی طولانی‌تر و تمرکز دارویی بیشتر پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Efficacy of Latanoprost in the Treatment of Alopecia Areata of Eyelashes and Eyebrows

نویسندگان [English]

 • Gita Faghihi 1
 • Fatemeh Andalib 2
 • Ali Asilian 3
1 Associate Professor, Skin Disease and Leishmaniasis Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Resident, Skin Disease and Leishmaniasis Research Center And Department of Dermatology, School of Medicine And Student Research committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Professor, Skin Disease and Leishmaniasis Research Center And Department of Dermatology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan Iran
چکیده [English]

Background: Latanoprost is an analogue of prostaglandin F2a which is used to treat glaucoma. Increases in eyelash number, thickness, and pigmentation have been reported as latanoprost side effects. The aim of this study was to evaluate if topical use of this drug can be used as a treatment of alopecia areata of eyebrows and eyelashes or not.Methods: In an experimental study, 26 patients with symmetrical eyelash and eyebrow alopecia areata were treated over 4 months. While one side of each patient's face was treated with topical latanoprost, the other side was left untreated. At the end of the treatment, the results were compared.Findings: Only one of the latanoprost-treated cases showed partial hair regrowth on the treated side. The relationship between hair regrowth and latanoprost application was not statistically significant (P = 1.0) according to Fisher's exact test.Conclusion: Based on our findings, topical latanoprost is not effective in the treatment of alopecia areata. More studies with larger sample size, longer duration, and higher concentration of medication are suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Latanoprost
 • Alopecia areata
 • Eyebrow
 • Eyelash
 1. Strober BE, Potash S, Grossman ME. Eyelash hypertrichosis in a patient treated with topical latanoprost. Cutis 2001; 67(2): 109-10.
 2. Mansberger SL, Cioffi GA. Eyelash formation secondary to latanoprost treatment in a patient with alopecia. Arch Ophthalmol 2000; 118(5): 718-9.
 3. Johnstone MA. Hypertrichosis and increased pigmentation of eyelashes and adjacent hair in the region of the ipsilateral eyelids of patients treated with unilateral topical latanoprost. Am J Ophthalmol 1997; 124(4): 544-7.
 4. Wand M. Latanoprost and hyperpigmentation of eyelashes. Arch Ophthalmol 1997; 115(9): 1206-8.
 5. Reynolds A, Murray PI, Colloby PS. Darkening of eyelashes in a patient treated with latanoprost. Eye (Lond) 1998; 12 (Pt 4): 741-3.
 6. Chiba T, Kashiwagi K, Ishijima K, Furuichi M, Kogure S, Abe K, et al. A prospective study of iridial pigmentation and eyelash changes due to ophthalmic treatment with latanoprost. Jpn J Ophthalmol 2004; 48(2): 141-7.
 7. Sugimoto M, Sugimoto M, Uji Y. Quantitative analysis of eyelash lengthening following topical latanoprost therapy. Can J Ophthalmol 2002; 37(6): 342-5.
 8. Uno H, Zimbric ML, Albert DM, Stjernschantz J. Effect of latanoprost on hair growth in the bald scalp of the stump-tailed macacque: a pilot study. Acta Derm Venereol 2002; 82(1): 7-12.
 9. Wolf R, Matz H, Zalish M, Pollack A, Orion E. Prostaglandin analogs for hair growth: great expectations. Dermatol Online J 2003; 9(3): 7.
 10. Namazi MR. Prostaglandin analogs for hair growth: greater expectations. Dermatol Online J 2003; 9(5): 29.
 11. Akhyani M, Keshtkar Jafari A, Seyrafi H, Ghaninedjad H, Pazouki HR, Tousi S, et al. Latanoprost for the treatment of alopecia areata of eyelashes. Iranian Journal of Dermatology 2008; 11(1): 7-10.
 12. Ross EK, Bolduc C, Lui H, Shapiro J. Lack of efficacy of topical latanoprost in the treatment of eyebrow alopecia areata. J Am Acad Dermatol 2005; 53(6): 1095-6.
 13. Roseborough I, Lee H, Chwalek J, Stamper RL, Price VH. Lack of efficacy of topical latanoprost and bimatoprost ophthalmic solutions in promoting eyelash growth in patients with alopecia areata. J Am Acad Dermatol 2009; 60(4): 705-6.