تشخیص و درمان آنژین صدری پایدار مزمن: راهکار بالینی مراقبت اولیه

نوع مقاله : مقاله بازآموزی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه قلب، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 پژوهشگر، مرکز تحقیقات جامع‌نگر عملکرد گوارش، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

گروه‌های هدف: پزشکان عمومی   اهداف آموزشی فراگیر باید در پایان مطالعه‌ی این خودآموز: 1-    تعریف آنژین صدری پایدار مزمن را بداند. 2-    تفاوت سندرم‌های حاد کرونری با آنژین پایدار مزمن را بداند. 3-    روش‌های بررسی و تشخیص آنژین صدری پایدار را فراگرفته باشد. 4-    درمان‌های دارویی آنژین صدری پایدار را بداند. 5-    درمان‌های دارویی لازم جهت بهبود پیش‌آگهی بیماران مبتلا به آن‍ژین صدری پایدار را فراگرفته باشد. 6-    توصیه‌هایی را که لازم است به بیمار ارائه شود، فراگرفته باشد. 7-    نحوه‌ی پیگیری بیمار مبتلا به آنژین صدری پایدار را بداند. واژگان کلیدی: آنژین صدری، پایدار، راهکار بالینی، مزمن

عنوان مقاله [English]

Diagnosis and Management of Chronic Stable Angina: Clinical Guidelines in Primary Care

نویسندگان [English]

  • Mehdi Hashemi 1
  • Fatemeh Hadizadeh 2
1 Associate Professor, Department of Cardiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Researcher, Integrative Functional Gastroenterology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Target groups: General physiciansEducational goalsAfter reading this tutorial, the learner should know the following: define chronic stable anginadifferentiate between acute coronary syndromes and chronic stable anginaidentify methods to diagnose and evaluate chronic stable anginaidentify pharmaceutical treatments of chronic stable anginaidentify pharmaceutical therapies to improve chronic stable angina prognosis provide necessary recommendations for patients suffering from chronic stable anginafollow up the patients with chronic stable angina Keywords: Angina pectoris, Stable, Chronic, Clinical practice guideline