بررسی فراوانی نسبی ‌هیپوتیروییدی در زنان باردار در اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زنان و زایمان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بیماری‌های تیرویید به خصوص در زنان، در کشور ما بسیار شایع است. از طرف دیگر، بسیاری از این زنان که در سن باروری مبتلا به کم کاری تیرویید هستند، از بیماری خود بدون اطلاع می‌باشند. مادرانی که مبتلا به کم کاری شدید تیرویید هستند با نازایی یا سقط‌های مکرر روبرو بوده‌اند، بنابراین تشخیص و درمان این بیماری در بارداری بسیار با اهمیت می‌باشد. این مطالعه با هدف تعیین فراوانی نسبی‌ هیپوتیروییدی و ضرورت غربالگری این بیماری در زنان باردار جامعه‌ی ما انجام گرفت. روش‌ها: این مطالعه یک مطالعه‌ی توصیفی بود که در سال 1389 و 1390 در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی اصفهان به انجام رسید. در این مطالعه 1100 نفر از مادران باردار که جهت مراقبت‌های پیش از بارداری به این مرکز مراجعه کردند از نظر سطح سرمی TSH (Thyroid stimulating hormone) مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌ها: شیوع‌ هیپوتیروییدی در افراد مورد بررسی 9/36 درصد (407 نفر) به دست آمد. از این تعداد 9/3 درصد (43 نفر) بیماری شناخته شده‌ی تیرویید داشتند. 66 درصد از این افراد کمتر از یک بار در ماه از ماهی استفاده می‌کردند. نتیجه‌گیری: کم کاری تیرویید از بیماری‌های به نسبت شایع در زنان باردار است و با توجه به تأثیرات جبران‌ناپذیر این بیماری بر روی جنین و قابل پیشگیری بودن آن، لازم است آزمایشات بررسی عملکرد تیرویید به ویژه TSH جزء آزمایشات روتین دوران بارداری در نظر گرفته شود. واژگان کلیدی: هیپوتیروییدی، بارداری، اختلالات تیرویید

عنوان مقاله [English]

Relative Frequency of Thyroid Disorders in Pregnant Women at a Maternity Clinic in Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

  • Elham Naghshineh 1
  • Elham Naghshineh 2
1 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Thyroid disorders are common among women in Iran. Moreover, many of the affected women in reproductive age are unaware of their disease. Infertility or recurrent abortion may happen in women with hypothyroidism. Therefore, the diagnosis and treatment of them are very important. This survey was carried out to realize the proportion of the hypothyroidism in pregnant women and underline the necessity of screening of this group for thyroid disorders. Methods: This survey was a descriptive study conducted in Shahid Beheshti University Hospital (Iran) from October 2010 to September 2011. During the time course of the study, a total of 1102 pregnant women who had referred to this medical center for receiving prenatal care, were studied for the level of thyroid-stimulating hormone. Findings: The prevalence of hypothyroidism in our study was 36.9% (407 women); of whom, 43 individuals (10.6%) were diagnosed as having thyroid disorders. No significant relationship was found between hypothyroidism and age, history of abortion, level of education, and the amount of fish they ate. Conclusion: Regarding the fact that the serious consequences of hypothyroidism for the fetus cannot be neglected, it is essential to screen the women seeking prenatal care by thyroid-stimulating hormone test as one of their routine evaluations. Keywords: Thyroid diseases, Hypothyroidism, Pregnant women