بررسی مروری اثربخشی و ایمنی داروهای ضد عامل نکروز دهنده‌ی تومور (TNF) در درمان انواع آرتریت

نوع مقاله : Review Article

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، اداره‌ی ارزیابی فناوری سلامت، معاونت درمان، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

2 استادیار، مؤسسه‌ی ملی تحقیقات سلامت و دفتر ارزیابی فناوری تدوین استاندارد و تعرفه‌های سلامت، معاونت درمان، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد و MPH، اداره‌ی ارزیابی فناوری سلامت، معاونت درمان، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

4 کارشناس، اداره‌ی ارزیابی فناوری سلامت، معاونت درمان، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

5 پزشک عمومی،‌ مرکز تعالی خدمات بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: سازمان جهانی بهداشت، شیوع انواع آرتریت را در سال 2003، 7/0 تا 01/4 در هر 1000 کودک گزارش کرده است. از این رو داروهای ضد عامل نکروز دهنده‌ی تومور (TNF یا Tumor necrosis factor) که جهت کاهش دردهاى آزاردهنده و محدودیت‌هاى فیزیکى ناشى از اشکال مختلف التهاب در این بیماری استفاده می‌شوند، ار اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشند. این مطالعه با هدف اثبات فواید داروهای ضد TNF در بیماران مبتلا به آرتریت انجام شد. روش‌ها: مطالعات نوع دوم که اشکال مختلف داروهای بیولوژیک مورد استفاده در درمان آرتریت را بررسی کرده بودند،‌ جستجو شدند تا معیارهایی نظیر ایمنی، کارایی و هزینه- اثربخشی داروها بررسی شود. بانک اطلاعاتی Cochrane از سال‌های 2009 تا 2011 نیز مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها و نتیجه‌گیری با روش‌های کیفی انجام شد. یافته‌ها: نتیجه‌ی اولیه‌ی جستجو با واژگان کلیدی مورد نظر، 34 مقاله بود که بعد از حذف موارد غیر مرتبط یا تکراری، 12 مقاله بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده وارد مطالعه شدند. همه‌ی این مقالات بین سال‌های 2009 تا 2011 منتشر شده بودند و جهت بررسی در 3 گروه ایمنی، اثربخشی و ارزیابی اقتصادی دسته‌بندی شدند. نتیجه‌گیری: بر اساس مطالعات، ایمنی دارو‌های ضد TNF در درمان بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید فعال مورد تأیید می‌باشد. با این حال عوارض طولانی مدت این داروها مانند فعال شدن عامل سل، عفونت‌های جدی و مشکلات حاد قلبی نیازمند به بررسی‌های بیشتر است. از طرفی دارو‌های ضد TNF به ویژه Etanercept در درمان آرتریت روماتویید،‌ آرتریت پسوریاتیک و پلاک پسوریازیس اثربخش شناخته شدند، ولی در مقایسه‌ی هزینه- اثربخشی این داروها، به دلیل کمبود داده‌های اقتصادی، شواهد برای ارائه‌ی یک نتیجه‌ی مطمئن کافی نبود. واژگان کلیدی: آرتریت روماتویید، داروهای ضد ضد عامل نکروز دهنده‌ی تومور (TNF)، Etanercept

عنوان مقاله [English]

Effectiveness and Safety of Anti-Tumor Necrosis Factor Drugs in Arthritis: A Rapid Review

نویسندگان [English]

  • Mina Nejati 1
  • Alireza Oliyaeemanesh 2
  • Sheila Doaee 3
  • Mohamadreza Mobinizadeh 4
  • Parisa Aboee 4
  • Hadi Beyhaghi 5
1 Department of Health Care Administration, Health Technology Assessment Office, Deputy of Curative Affairs, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran
2 Assisstant Professor, National Institute for Health Research AND Health Technology Assessment Office, Standardization and Tariff Department, Deputy of Curative Affairs, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran
3 Health Technology Assessment Office, Deputy of Curative Affairs, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran
4 Health Technology Assessment Office, Deputy of Curative Affairs, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran
5 General Practitioner, Center for Clinical Excellence, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: The World Health Organization suggested that the prevalence of different types of arthritis was between 0.7 and 4.01 in every 1000 children in 2003. With regard to this fact, the present study was aimed to review available evidence on anti-tumor necrosis factor (Anti-TNF) drugs which are prescribed to treat patients suffering from debilitating pain and physical limitations of various forms of arthritis. Methods: A database search of the Cochrane Library was conducted from the beginning of the year 2009 to October 2011. Only the secondary studies that used drug safety, efficacy and cost-effectiveness criteria for comparing biologic agents for the treatment of the most common forms of arthritis were considered in this review. Results were analyzed using qualitative methods. Findings: Using a specific search query, 34 hints were retrieved. After eliminating the irrelevant studies and duplications, 12 articles were entered into the review, based on predetermined criteria. Findings of the 12 selected articles, published between 2009 and 2011, were categorized into safety (3 articles), effectiveness (6 articles), and economic evaluations (3 articles). Conclusion: Anti-TNF drugs can safely provide rapid, significant, and sustained benefits in patients with active rheumatoid arthritis, according to different studies. However, their long-term complications including tuberculosis reactivation, serious infection and chronic heart failure need further investigation. Anti-TNF drugs, particularly etanercept, were effective in treating rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, and psoriatic plaque and efficacious in alleviating the signs and symptoms of early and severe rheumatoid arthritis. Because of the lack of sound and long-term economic data, evidence is insufficient to draw firm conclusions about the comparative cost-effectiveness of these biologics; nevertheless, this review suggests that etanercept is cost-effective in treating the three aforementioned forms of arthritis. Keywords: Rheumatoid arthritis, Anti-rheumatic agents, Tumor necrosis factor receptor, Etanercept