مقایسه‌ی تغییرات شدت آکنه قبل و بعد از اعمال جراحی رینوپلاستی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 متخصص پوست و پژوهشگر، مرکز تحقیقات پوست و سالک، مرکز تحقیقات روان‌تنی (سایکوسوماتیک)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، مرکز تحقیقات پوست و سلول‌های بنیادی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 استادیار، مرکز تحقیقات پوست و سالک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 متخصص و جراح گوش و حلق وبینی، مرکز تحقیقات روان‌تنی (سایکوسوماتیک)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 دانشیار، گروه جراحی پلاستیک، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: آکنه یکی از شایع‌ترین بیماری‌های واحد پیلوسباسه است که به صورت پاپول و پوسچول‌های التهابی در نواحی صورت و تنه‌ی افراد جوان دیده می‌شود. عوامل متعددی مانند رژیم غذایی، استرس، تغییرات سیکل‌های هورمونی و برخی از داروها در تشدید و یا ایجاد آن مؤثر شناخته شده‌اند. محققین طراح این پژوهش به تازگی متوجه شکایات متعدد از تشدید یا ایجاد آکنه در بیمارانی که تحت عمل جراحی رینوپلاستی قرار گرفته‌ بودند، شدند و در این طرح شدت آکنه قبل و بعد از این عمل مورد مقایسه قرار گرفت. روش‌ها: این مطالعه‌ی آینده‌نگر تحلیلی، بر روی 32 بیمار مراجعه‌ کننده به کلینیک جراحی پلاستیک بیمارستان الزهرا (س) بین سال‌های 90-1389 انجام شد. شدت آکنه قبل از عمل و در فاصله‌ی 1 هفته، 1 ماه و 4 ماه بعد از عمل با استفاده از معیار ASI (Acne severity index) سنجیده شد و با آزمون‌های Repeated measures ANOVA و Friedman مقایسه گردید. یافته‌ها: در این مطالعه میانگین شدت ASI قبل از عمل با 1 هفته، 1 ماه و 4 ماه بعد از عمل تفاوت آماری معنی‌داری داشت (001/0 > P)، اما این شدت در 1 ماه بعد از عمل به طور واضح نسبت به دو زمان سنجش دیگر بالاتر بود (05/0 > P). نتیجه‌گیری: به دلیل آن که اعمال جراحی رینوپلاستی اغلب جهت بهبود ظاهر افراد انجام می‌شود، تشدید آکنه پس از این نوع جراحی‌ها می‌تواند در احساس رضایتمندی بیمار از عمل به طور واضح تأثیر بگذارد و بنابراین انجام اقدامات پیشگیرانه از آکنه قبل از عمل توصیه می‌شود. واژگان کلیدی: آکنه، رینوپلاستی، پاپول، پوسچول

عنوان مقاله [English]

Comparison of Changes in Acne Severity before and after Rhinoplasty Surgery Using Acne Severity Index

نویسندگان [English]

  • Neda Adibi 1
  • Sepideh Fallahi 2
  • Zabihollah Shahmoradi 3
  • Amir Hossein Siadat 3
  • Hamidreza Sohrabi 4
  • Ahmadreza Askarieh Yazdi 2
  • Mehdi Rasti Ardakani 5
1 Dermatologist and Researcher, Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center, Psychosomatic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Skin and Stem Cell Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 ENT Specialist, Psychosomatic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Associate Professor, Department of Plastic Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Acne vulgaris is one of the most common diseases of pilosebaceous unit characterized by papules and pustules on the face and trunk of young people. Different factors have been suggested to influence acne including diet, stress, changes in hormonal cycles, and some medications. In fact, the authors have recently received numerous complaints regarding the exacerbation of acne in patients who have undergone rhinoplasty surgery. Accordingly, we determined to compare the severity of acne before and after the surgery. Methods: This prospective analytical study was performed on 32 patients referred to plastic surgery clinics of Alzahra hospital during 2010-2011. Acne severity preoperatively and within one week, one month and four months after surgery was assessed using the acne severity index. Findings: The mean acne severity index before and one week, one month and four months after surgery were significantly different (P < 0.001). However, the severity one month after surgery was significantly higher than the other time-points (P < 0.05). Conclusion: Because rhinoplasty surgery is often performed to improve the appearance of people, the exacerbation of acne after this type of surgery affects patient satisfaction. Therefore, considering acne preventive measures before the surgery is recommended. Keywords: Acne vulgaris, Rhinoplasty, Severity of illness index