بررسی عیوب انکساری قبل و بعد از عمل Cross-linking در بیماران دچار کراتوکونوس

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه چشم‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه چشم‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: قوز قرنیه (کراتوکونوس) بیماری پیشرونده‌ای است که به طور معمول در سنین نوجوانی یا اوایل دهه‌ی ۲۰ زندگی بروز می‌کند. در این بیماری قرنیه نازک می‌شود و شکل آن تغییر می‌کند. کراتوکونوس ممکن است در یک یا هر دو چشم رخ دهد ولی در۹۰ درصد موارد در هر دو چشم دیده می‌شود. امروزه روش جدیدی در درمان جراحی کراتوکونوس عرضه شده که Cross-linking نام دارد. این روش سریع و به نسبت بدون درد است و تاکنون نتایج خوبی داشته است. این مطالعه با هدف بررسی نتایج عمل Cross-linking جهت اصلاح عیوب انکساری در بیماران مبتلا به کراتوکونوس انجام شد.روش‌ها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی بود که از سال 1389 تا 1391در مرکز آموزشی درمانی فیض اصفهان به انجام رسید. جامعه‌ی آماری مورد مطالعه بیماران مبتلا به کراتوکونوس بودند که تحت عمل Cross-linking قرار گرفته بودند. بیماران مورد مطالعه ابتدا تحت معاینه‌ی معمول چشم‌پزشکی قرار گرفتند و حدت بینایی و میزان عیوب انکساری آن‌ها تعیین شد. سپس بیمارانی که چشم آن‌ها درجه‌ی اسفر و سیلندر بیش از 2 دیوپتر داشت و مایل به شرکت در مطالعه بودند، تحت عمل Cross-linking قرار گرفتند. بیماران پس از انجام عمل، به طور مجدد تحت معاینه قرار گرفتند و حدت بینایی و میزان عیوب انکساری در آنان تعیین شد. داده‌های جمع‌آوری‌شده قبل و بعد از مطالعه وارد رایانه شد و به وسیله‌ی نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: در این مطالعه 100 بیمار مبتلا به کراتوکونوس بررسی شدند. میانگین حدت بینایی بیماران در قبل و بعد از عمل به ترتیب 2/2 ± 66/2- و 7/4 ± 85/2- بود (65/0 = P). حدت بینایی در 29 نفر بدون تغییر، در 43 نفر کاهش و در 28 نفر افزایش پیدا کرده بود. انجام آزمون 2χ بر روی داده‌های مذکور نشان داد که تغییرات حدت بینایی در مردان و زنان، اختلاف معنی‌دار نداشت (59/0 = P).نتیجه‌گیری: عمل Cross-linking تأثیر قابل قبولی در اصلاح عیوب انکساری چشم در بیماران مبتلا به کراتوکونوس نداشت و با توجه به این که این عمل، یک تکنیک جدید در اصلاح عارضه‌ی کراتوکونوس می‌باشد، لازم است تحقیقات بیشتری در مورد آن انجام شود تا بتوان در مورد تأثیر آن در اصلاح عیوب انکساری قضاوت نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Cross-Linking on Visual Acuity in Patients with Keratoconus

نویسندگان [English]

 • Hassan Razmju 1
 • Hossein Attarzadeh 2
 • Mohammad Raslan 3
 • Mostafa Gharebash 3
1 Professor, Department of Ophthalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Ophthalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Ira
3 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Keratoconus is a progressive disease occurring in adolescence or early twenties. In an eye with keratoconus, the cornea thins and bulges out into an irregular cone shape. Although keratoconus may be seen in one eye, in 90% of cases, both eyes are damaged. Cross-linking is a novel, very chip, and rapid method to treat keratoconus. Since few studies have evaluated this method we assessed the improvement of keratoconus following cross-linking.Methods: This clinical trial study was performed in Feiz Hospital, Iran, during 2010-11. The target population was patients with keratoconus who were scheduled for cross-linking. Visual acuity was measured before and after the operation. The collected data was analyzed with SPSS20.Findings: The mean ± SD of visual acuity was -2.66 ± 2.2 before the operation and -2.8 ± 4.7 after the operation (P = 0.65). While visual acuity was not changed in 29 patients (29%), it decreased in 43 cases (43%) and increased in 28 (28%).Conclusion: According to the results of this study, cross-linking had no acceptable effects on visual acuity in cases of keratovonus. More studies are required to clarify the efficacy of this method in improving keratovonus.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keratoconus
 • Cross-linking
 • Visual acuity
 1. Sedaghat M, Naderi M, Zarei-Ghanavati M. Biomechanical parameters of the cornea after collagen crosslinking measured by waveform analysis. J Cataract Refract Surg 2010; 36(10): 1728-31.
 2. Kymionis GD, Grentzelos MA, Portaliou DM, Karavitaki AE, Krasia MS, Dranidis GK, et al. Photorefractive keratectomy followed by same-day corneal collagen crosslinking after intrastromal corneal ring segment implantation for pellucid marginal degeneration. J Cataract Refract Surg 2010; 36(10): 1783-5.
 3. Kymionis GD, Grentzelos MA, Kounis GA, Portaliou DM, Detorakis ET, Magarakis M, et al. Intraocular pressure measurements after corneal collagen crosslinking with riboflavin and ultraviolet A in eyes with keratoconus. J Cataract Refract Surg 2010; 36(10): 1724-7.
 4. Ashar JN, Vadavalli PK. Long-term results of riboflavin ultraviolet A corneal collagen cross-linking for Keratoconus in Italy: the Siena eye cross study. Am J Ophthalmol 2010; 150(4): 588-9.
 5. Hovakimyan M, Guthoff R, Knappe S, Zhivov A, Wree A, Kruger A, et al. Short-term corneal response to cross-linking in rabbit eyes assessed by in vivo confocal laser scanning microscopy and histology. Cornea 2011; 30(2): 196-203.
 6. Mazzotta C, Baiocchi S, Denaro R, Tosi GM, Caporossi T. Corneal collagen cross-linking to stop corneal ectasia exacerbated by radial keratotomy. Cornea 2011; 30(2): 225-8.
 7. Keating A, Pineda R, Colby K. Corneal cross linking for keratoconus. Semin Ophthalmol 2010; 25(5-6): 249-55.
 8. Henriquez MA, Izquierdo L, Jr., Bernilla C, Zakrzewski PA, Mannis M. Riboflavin/ Ultraviolet A corneal collagen cross-linking for the treatment of keratoconus: visual outcomes and Scheimpflug analysis. Cornea 2011; 30(3): 281-6.
 9. Krueger RR, Kanellopoulos AJ. Stability of simultaneous topography-guided photo-refractive keratectomy and riboflavin/UVA cross-linking for progressive keratoconus: case reports. J Refract Surg 2010; 26(10): S827-S832.