ارزیابی وب‌سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس نظام رتبه‌بندی وب‌سنجی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 پزشک عمومی، معاونت تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه علم‌سنجی، معاونت تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده‌ی آموزش‌های مجازی، دانشگاه اصفهان و معاونت تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 کارشناس ارشد، گروه کتاب‌داری و اطلاع‌رسانی پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه کتاب‌داری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی و معاونت تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: وب‌سنجی مطالعه‌ی کمی جنبه‌های تولید و استفاده از منابع اطلاعاتی، ساختارها و فناوری‌ها در محیط وب می‌باشد. یکی از مهم‌ترین کاربردهای این نوع مطالعه رتبه‌بندی وب‌سایت‌های دانشگاه‌ها و مراکز علمی است که از معروف‌ترین نظام‌های رتبه‌بندی آکادمیک جهان به شمار می‌رود.. هدف از مطالعه‌ی حاضر ارزیابی وب سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس نظام رتبه‌بندی وب‌سنجی بود.روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی توصیفی و مقطعی بود. جامعه‌ی پژوهش مجموعه‌ی وب‌سایت‌های دانشگاه‌های ایران بودند. روش نمونه‌گیری سرشماری بود و دانشگاه‌های برتر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از نظر رتبه‌ی‌ جهانی در پایگاه وبومتریکس انتخاب شدند. سپس محتوای اطلاعات وب‌سایت دانشگاه‌ها بر اساس شاخص‌های جدید وبومتریکس (ارائه‌شده در جولای 2012)، رتبه‌بندی وب‌سنجی آن‌ها در سطح ملی و جهانی، همچنین روند تغییر رتبه‌ی آن‌ها در دو مقطع زمانی جولای 2012 و ژانویه‌ی 2013 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و رتبه‌ی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سطوح و شاخص‌های مختلف با سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مقایسه گردید.یافته‌ها: بر اساس یافته‌های به دست‌آمده در این پژوهش، رتبه‌ی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در دو مقطع زمانی فوق در سطح جهانی 707، ملی 5 و وزارت بهداشت 2 رتبه رشد داشته است. به علاوه امتیاز دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در شاخص عرضه‌ی آزاد اطلاعات (Openness) بین جولای 2012 تا ژانویه‌ی 2013 از 4477 به 193 تغییر یافت (4284 رتبه ارتقا). شاخص برتری علمی (Excellence) در این بازه‌ی زمانی کمابیش بدون تغییر مانده است. به علاوه در جولای 2012 و ژانویه‌ی 2013 شاخص حضور (Presence) از رتبه‌ی 1137 به 1091 ارتقا یافت. تغییرات مربوط به شاخص تأثیر (Impact) منفی بود و در دو مقطع زمانی فوق به ترتیب از رتبه‌ی 3369 به 3393 تنزل یافته است.نتیجه‌گیری: چنین به نظر می‌رسد که ضریب تأثیر به عنوان تأثیرگذارترین عامل در رتبه‌بندی وبومتریکس در سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، به طور متناسب با سایر شاخص‌ها رشد نکرده است، که ممکن است ناشی از فارسی بودن زبان محتوای این وب‌سایت ‌باشد. این موضوع چالشی جدی فراروی فارسی زبانان در بازیابی اطلاعات است. البته ارتقای محتوای علمی و رعایت بیش از پیش استانداردهای بهینه‌سازی جستجو نیر نیاز به توجه جدی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Webometric Status of Isfahan University of Medical Sciences, Iran

نویسندگان [English]

 • Arash Zahed 1
 • Roghayeh Ghazavi 2
 • Zahra Otroj 3
 • Behjat Taheri 2
 • Nayere-Sadat Soleimanzade-Najafi 4
 • Elahe Mazaheri 5
1 General Practitioner, Vice-Chancellery for Research, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Department of Scientometrics, Vice-Chancellery for Research, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 MSc Student , Department of Knowledge and Information Science, Virtual School, University of Isfahan AND Vice-Chancellery for Research, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Department of Library and Information Science, Vice-Chancellery for Research, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 MSc Student , Department of Library and Information Science, School of Management and Medical Information Science AND Vice-Chancellery for Research, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Webometrics refers to the quantitative study of science production, application, structure and technology in the cyber environment. Furthermore, webometrics is applied in ranking studies for universities and academic centers as an internationally approved mean. Our study aimed to evaluate the webometric status of Isfahan University of Medical Sciences (IUMS), Iran, and its place in the Webometrics Ranking of World Universities.Methods: This was a descriptive cross-sectional study including all websites of Iranian universities. Census sampling was applied to cover all Iranian university websites. Then, the websites were evaluated according to the latest criteria for the international webometrics ranking methodology (Cyberometric Lab, July 2012) and their webometrics rank at international level and the changes in the rank between July 2012 and January 2013 were analyzed. The webometrics rank of IUMS was compared with other medical universities at different levels as well.Findings: From July 2012 to January 2013, IUMS webometrics rank improved 707, 5 and 2 at international, national and ministerial levels, respectively. Moreover, the IUMS rank for openness rose from 4477 to 193 (∆ = 4284) during the studied period. In excellence, the university rank did not change sensibly (1537 to 1538). In the same period, the rank in presence shifted from 1137 to 1091. Meanwhile, growth in website impact was negative as the university impact rank declined from 3369 to 3393.Conclusion: It seems that impact as the most influential ranking indicator fails to grow proportionately as other factors in IUMS website. This is potentially due to the content language (Farsi) which is an important barrier to easy retrieval of information by non-Farsi speakers. However, the scientific content and SEO (Search Engine Optimization) standards of the website need serious improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Webometrics
 • Isfahan University of Medical Sciences
 • Ranking
 1. Kousha K. Webometrics: library and information science encyclopedia. Tehran, Iran: National Library of Iran; 2007. [In Persian].
 2. Mesgarpour B, Vasei M, Kabiri P, Alavi M, Aminpour F, Kamalian M, et al. The Comparison of National, Regional and International Webometric Ranks of Iranian Universities and Research Centers. Hakim Res J 2009; 12(3): 18-29. [In Persian].
 3. Khosrowjerdi M, Zeraatkar N. A Review of Outcomes of Seven World University Ranking Systems. Information Sciences & Technology 2012; 28(1): 71-84. [In Persian].
 4. Niazi E, Abounouri S. Webometrics Rating scale measures college Selected. Library and Infor-mation Science 2010; 13(4): 143-72. [In Persian].
 5. The weights and indexes Changes in webometrics rank in 2012 [Online]. [Cited 2012]; Available from: URL:http://www.qums.ac.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=01cf1e3f-69b8-4d0b-b532-3aa89217ec43/ [In Persian].
 6. Aminpour F, Otroj Z. Webometric Ranking of Top Iranian Medical Universities. Health Inf Manage 2010; 7(1): 94-102. [In Persian].
 7. Aminpour F, Kabiri P, Otroj Z, Keshtkar AA. Webometric analysis of Iranian universities of medical sciences. Scientometrics 2009; 80(1): 253-64.
 8. Sugak DB. Rankings of a university's web sites on the Internet. Scientific and Technical Information Processing 2011; 38(1): 17-9.
 9. Osunade O, Ogundele CO. Valuation of the university of Ibadan website using webometric ranking parametars. Transnational Journal of Science and Technology 2012; 2(3): 66-78.
 10. Aminpour F. How to improve webometric ranks of Iranian medical universities. J Isfahan Med Sch 2011; 29(127): 115-25.
 11. Goltaji M, Serati Shirazi M. The Situation of Top Research Centers' Websites in the Islamic World Countries: A Webometric Study. International Journal of Information Science and Management (IJISM) 2012; 10(2): 71-86.
 12. SIR Reports. SCImago Institutions Rankings [Online]. [Cited 2013]; Available from: URL: http://www.scimagoir.com/
 13. Abolghassemi Fakhree MA, Jouyban A. Scientometric analysis of the major Iranian medical universitie. Scientometrics 2011; 87(1): 205-20.
 14. Noruzi A. Web Presence and Impact Factors for Middle-Eastern Countries. Online 2006; 30(2): 22-8.