بررسی فراوانی عفونت‌های فرصت طلب در بیماران HIV/AIDS بستری در بیمارستان امام خمینی تهران طی سال‌های 90-1387

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 استاد، گروه بیماری‌های عفونی، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه بیماری‌های عفونی، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 گروه بیماری‌های عفونی، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: عفونت‌های فرصت طلب شایع‌ترین علت بستری ناشی از بیماری HIV (Human immunodeficiency virus) را در کشور‌های در حال توسعه تشکیل می‌دهند. این مطالعه با هدف تعیین فراوانی عفونت‌های فرصت طلب ناشی از بیماری HIV در بخش عفونی بیمارستان امام خمینی طی سال‌های 90-1387 انجام شد.روش‌ها: بیماران HIV بستری شده در بخش عفونی بیمارستان امام خمینی در زمان انجام مطالعه با روش سرشماری وارد مطالعه شدند. متغیر‌های جنس، شمارش 4CD، سابقه‌ی دریافت رژیم آنتی رترووایرال، علت و مدت بستری و پیامد نهایی بیماران ثبت شد. داده‌‌ها توسط نرم‌افزار SPSS آنالیز شد.یافته‌ها: تعداد 498 بیمار مبتلا به HIV وارد مطالعه شدند. 3/84 درصد نمونه‌ها را مردان تشکیل می‌دادند. شایع‌ترین علل بستری بیماران عفونت‌‌های فرصت طلب (2/51 درصد) بود و شایع‌ترین عفونت‌های فرصت طلب، منجر به بستری توبرکلوزیس ریوی (6/37 درصد)، توکسوپلاسموزیس مغزی (18 درصد) و پنومونی پنوموسیستیس جیرووسی (3/13 درصد) بود. از مواردی که به علت عفونت فرصت طلب بستری شده بودند، 5/87 درصد شمارش 4CD کمتر از 200 داشتند و 6/28 درصد تحت درمان آنتی رترووایرال بودند. علت بستری در 3/54 درصد درصد موارد فوت شده، عفونت فرصت طلب بود.نتیجه‌گیری: بیماران مبتلا به عفونت‌‌‌های فرصت طلب، به طور معنی‌داری دارای شمارش 4CD کمتر و طول مدت بستری طولانی‌تری بودند. فراهم نمودن امکان افزایش دسترسی بیماران HIV مثبت به درمان ضد رتروویروسی، استفاده از دارو‌های نسل جدید با کارایی بیشتر و شناسایی الگوهای مقاومت دارویی، اهمیت به سزایی در کاهش ایجاد عفونت‌های فرصت طلب در این بیماران خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Opportunistic Infections among Hospitalized Patients with HIV/AIDS in Tehran Imam Khomeini Hospital (Iran), during 2009-2012

نویسندگان [English]

 • Mahboobeh Hajiabdolbaghi 1
 • Sirous Jafari 2
 • Neda Alijani 3
 • Mojtaba Hedayat-Yaghoobi 3
1 Professor, Department of Infectious and Tropical Diseases, Imam Khomeini Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Infectious and Tropical Diseases, Imam Khomeini Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Specialist in Infectious Diseases, Department of Infectious and Tropical Diseases, Imam Khomeini Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Opportunistic infections are the most common cause of hospitalization of patients with HIV/AIDS in developing countries. This study was performed to determine the prevalence of opportunistic infections in hospitalized patients with HIV/AIDS in infectious diseases ward of Tehran Imam Khomeini Hospital (Iran) during 2009-2012.Methods: Patients with HIV/AIDS admitted to infectious diseases ward of Imam Khomeini Hospital were included in the study through census method. Gender variables, CD4 count, history of receiving antiretroviral therapy, cause of admission, length of hospitalization and patients' outcomes were recorded and analyzed.Findings: During the study, 498 patients were included in; 84.3% of whom were men. Opportunistic infections were the most common cause of hospitalization (51.2%) and the most prevalent of which were pulmonary tuberculosis (37.6%), brain toxoplasmosis (18%) and pneumocystis pneumonia (13.3%). Among the patients admitted due to opportunistic infections, 87.5% had CD4 count of less than 200 and 28.6 % had a history of receiving antiretroviral therapy. 54.3% of deceased patients had been admitted due to opportunistic infections.Conclusion: Patients suffering from opportunistic infections had significantly lower CD4 count and longer hospitalization than the others. Widespread application of antiretroviral therapy and the use of new drugs with greater efficacy as well as identification patterns of drug resistance have a dramatic importance to reduce the rate of the opportunistic infections in these patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • HIV infection
 • AIDS
 • Hospitalization
 • Opportunistic infections
 1. Kozak LJ, McCarthy E, Moien M. Patterns of hospital use by patients with diagnoses related to HIV infection. Public Health Rep 1993; 108(5): 571-81.
 2. Sharifi-Mood B, Alavi-Naini R, Salehi M, Hashemi M, Rakhshani F. Spectrum of clinical disease in a series of hospitalized HIV-infected patients from southeast of Iran. Saudi Med J 2006; 27(9): 1362-6.
 3. Bane A, Yohannes AG, Fekade D. Morbidity and mortality of adult patients with HIV/AIDS at Tikur Anbessa Teaching Hospital, Addis Ababa, Ethiopia. Ethiop Med J 2003; 41(2): 131-40.
 4. Kumar A, Kilaru KR, Sandiford S, Forde S. Trends in the HIV related hospital admissions in the HAART era in Barbados, 2004-2006. AIDS Res Ther 2007; 4: 4.
 5. Krentz HB, Dean S, Gill MJ. Longitudinal assessment (1995-2003) of hospitalizations of HIV-infected patients within a geographical population in Canada. HIV Med 2006; 7(7): 457-66.
 6. Buchacz K, Baker RK, Moorman AC, Richardson JT, Wood KC, Holmberg SD, et al. Rates of hospitalizations and associated diagnoses in a large multisite cohort of HIV patients in the United States, 1994-2005. AIDS 2008; 22(11): 1345-54.
 7. Center for Disease Control. Last statistics on HIV/AIDS in Iran. Tehran, Iran: Center for Disease Control, Ministry of Health and Medical Education; 2012. [In Persian].
دوره 31، شماره 266 - شماره پیاپی 266
بهمن و اسفند 1392
صفحه 2149-2153
 • تاریخ دریافت: 28 فروردین 1392
 • تاریخ بازنگری: 05 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401