بررسی فراوانی نسبی پذیرش و سرانجام سالمندان بستری شده در اورژانس مرکز آموزشی و درمانی الزهرا (س)

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 اپیدمیولوژیست، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: افزایش روز افزون طول عمر انسان که پیامد فرایند توسعه و پیشرفت دانش پزشکی و فن‌آوری شگفت‌انگیز جهان امروز است، باعث توجه و نگرش ویژه‌ی جوامع بشری به افراد سالمند، یعنی انسان‌های ارجمند و تلاشگری شده است که سهم سزاواری در این توسعه و تعالی داشته‌اند. در نتیجه، مسایل پزشکی مربوط به آنان نیز در این راستا نقشی بسیار مهم ایفا کرده و اهمیت فراوانی احراز نموده است. بدیهی است امر تشخیص، درمان، توانبخشی و بسیاری از موارد وابسته به دوران سالمندی، مشکلات و مسایل مربوط به خود را دارد و دقت و مراقبت ویژه‌ای را طلب می‌کند. شناخت شایع‌ترین بیماری‌های منجر به بستری سالمندان جهت برنامه‌ریزی‌های آینده‌ی آموزشی و درمانی بسیار مفید خواهد بود. این مطالعه با هدف ارزیابی علل بستری سالمندان و نیز سرانجام آن‌ها در یکی از بزرگ‌ترین بیمارستان‌های استان اصفهان انجام شد.روش‌ها: این مطالعه یک مطالعه‌ی مقطعی بود که در سال 1390 در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان به انجام رسید. جامعه‌ی آماری مورد مطالعه، افراد سالمند بالای 65 سال مراجعه کننده به این مرکز در سال 1390 بودند. ابتدا یک چک لیست بر اساس اطلاعات مورد نیاز تهیه گردید و سپس اطلاعات لازم از پرونده‌ی بیماران استخراج و درآن ثبت شد. نتایج به دست آمده پس از ورود به رایانه، با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: شایع‌ترین شکایت افراد مراجعه کننده، اختلالات گوارشی و در مرحله‌ی بعد، تنگی نفس بود. در حالی که مواردی مثل برق گرفتگی، گلودرد، شوک آنافیلاکسی و هموپتزی در این گروه سنی مشاهده نشد.نتیجه‌گیری: با توجه به شیوع بالای بیماران مسن مراجعه کننده به مراکز درمانی و افزایش جمعیت مسن در طی سال‌های آینده و نیز تمایل بار بیماری‌ها به سمت بیماری‌های دوران سالمندی، بایستی تمهیدات لازم جهت پاسخگویی به نیاز اقشار سالمند اندیشیده شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Relative Frequency of Acceptance and Finally Hospitalized Elderly in Al-Zahra Hospital, Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

 • Parviz Kashefi 1
 • Hossein Darabi 2
 • Ali Mehrabi-Koshki 3
1 Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Epidemiologist, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Increase in human aging years, due to remarkable and progressive expansion of medical science and technology, has got the humanity to special attention and attitude toward the elderly who have a plausible role in this progression. So, medical cares related to elderly is of great importance. Surly, the process of diagnosis and rehabilitations related to elderly confront its difficulties and demands special care. Knowing about common diseases, which need hospitalization in elderly, helps future educational and treatment plans. The aim of this study was to evaluate the causes of elderly hospitalization and the outcomes in the greatest hospital of Isfahan province, Iran.Methods: This cross-sectional study was done in Alzahra Hospital during 2011. All elderly patients, older than 65 years, who referred to this hospital, were included in this study. Age, sex, chief complain, admitted service and duration of admission were recorded. Data were analyzed via SPSS13.5 statistical software. P-value less than 0.05 consider as significant level.Findings: The most common chief complains were gastrointestinal disorder and dyspnea, respectively. Electric shock, sore throat, anaphylaxis shock and hemoptysis were not common.Conclusion: According to high prevalence of referral elderly patient to this hospital, increasing of elderly population in future year and shifting the disease load to these patients, the necessary percussion should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

 • hospital
 • Elderly
 • Geriatric diseases
 1. Movaghari M, Nikbakht Nasrabadi AR. An investigation into the quality of spiritual rehabilitation in hospitalized elderly patients in mental ward. Payesh 2013; 2(2): 121-6. [In Persian].
 2. Momen Heravi M, Afzali H, Soleimani Z, Matin M. Common infectious diseases among the hospitalized elderly patients. Salmand Iran J Ageing 2011; 6(20): 64-70. [In Persian].
 3. Avila J. Assessment of health care needs of elderlies. NBC 2008; 9:46-52.
 4. SoRelle R. The witching hour: overcrowded emergency departments. Emerg Med News 1999; 21(2): 40-1.
 5. Trydegard GB. Ministry of Health and Social Affairs, Policy for the Elderly. CHESS 2005;18:6-9.
 6. Schmidt TA, Salo D, Hughes JA, Abbott JT, Geiderman JM, Johnson CX, et al. Confronting the ethical challenges to informed consent in emergency medicine research. Acad Emerg Med 2004; 11(10): 1082-9.
 7. Trydegard GB. Welfare services for the elderly in Sweden at the beginning of the 21st century still in line with the nordic welfare state model?. Stockholm, Sweden: Stockholm University Center for Health Equity Studies; 2000.
 8. Hideo Ibe. Aging in Japan. New York, NY: International Longevity Center- USA; 2000. p. 1-5.
 9. Horika CY. Do the elderly dissave in Japan? Osaka, Japan: Osaka University, Institute of Social and Economic Research (ISER), National Bureau of Economic Research (NBER); 2004.
 10. The ways some japanese live now. Japan-map.jpg. Three Problematic Age Groups. A Symposium at. The University of Michigan January 11-13, 2002.
 11. Saidel AM. Japan's long-term care insurance system faces overhaul: straining to meet demand, lawmakers set to make changes. Washington, DC; American Association of Retired Persons; 2004.
 12. Alimagham M, Bahador M. Survey of infection prevalence in elderly patients (>65) in infections ward of hospitals of Shaheed Beheshti University, 2000-2001. Iran J Infect Dis Trop Med 2003; 22(8): 57-61.
 13. Mohtasham Amiri Z, Toloei MH, Farazmand E. Causes of patients' hospitalization in Guilan University hospitals. J Guilan Univ Med Sci 2002; 11(42): 28-32. [In Persian].
 14. Assefzadeh M, Ghasemi R, Zoghi F .Common infections of elderly patients admitted in Bou Ali Sina teaching Hospital. J Birjand Univ Med Sci 2005; 12(23-22): 53-9.