بررسی توزیع فراوانی شکستگی‌ها در بیماران مبتلا به عفونت‌های ویروس هپاتیت C (HCV) یا ویروس نقص ایمنی اکتسابی انسانی (HIV) مراجعه کننده به بخش‌های ارتوپدی بیمارستانی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه ارتوپدی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: برخی مطالعات نشان داده است که دو ویروس هپاتیت C (HCV) و نقص ایمنی اکتسابی انسان (HIV) و داروهای مورد استفاده در درمان آن‌ها، علاوه بر تأثیر بر روی کبد و سیستم ایمنی، دارای اثرات سوء بر روی سیستم اسکلتی عضلانی و تراکم معدنی استخوان بوده، منجر به افزایش بروز شکستگی می‌شوند. پژوهش حاضر، با هدف تعیین توزیع فراوانی شکستگی‌ها در بیماران مبتلا به عفونت‌های HCV یا HIV مراجعه کننده به بخش‌های ارتوپدی به انجام رسید.روش‌ها: طی یک مطالعه‌ی مقطعی که طی سال‌های 1391 تا 1393 در بیمارستان‌های آیت اله کاشانی و الزهرای (س) شهر اصفهان انجام گرفت، وضعیت شکستگی، مدت زمان بهبودی و عوارض ناشی از شکستگی در 132 بیمار مبتلا به عفونت‌های HCV یا HIV، که به علت شکستگی استخوانی در این مراکز بستری شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند.یافته‌ها: از 132 بیمار مبتلا به HIV یا HCV بررسی شده، 9/65 درصد HCV مثبت، 9/15 درصد HIV مثبت، 9/12 درصد HCV و HIV مثبت و 3/5 درصد HCV مثبت و مبتلا به سرطان بودند. شایع‌ترین نوع آسیب در بیماران بررسی شده، شکستگی فمور با فراوانی 3/52 درصد بود. نوع آسیب بر حسب بیماری زمینه‌ای اختلاف معنی‌دار داشت؛ به طوری که شکستگی فمور، در 3/48 درصد بیماران HCV مثبت، 6/28 درصد بیماران HIV مثبت، 2/88 درصد بیماران HIV و HCV مثبت و 7/85 درصد بیماران HCV مثبت مبتلا به سرطان مشاهده شد. همچنین، توزیع فراوانی نوع عارضه بعد از عمل، بر حسب نوع بیماری زمینه‌ای، اختلاف معنی‌دار داشت (001/0 = P).نتیجه‌گیری: طبق شواهد موجود، شکستگی استخوان در بیماران مبتلا به عفونت‌های HCV یا HIV دارای شیوع بالایی است که احتمال می‌رود، ناشی از کاهش دانسیته‌ی معدنی استخوانی باشد. همچنین، شیوع برخی عوارض بعد از شکستگی، نظیر عفونت و جوش نخوردن استخوان، در این بیماران شایع می‌باشد. لازم است، این قبیل بیماران، به صورت برنامه‌ای منظم و دائمی، تحت دانسیتومتری و مراقبت‌های اسکلتی عضلانی قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Frequency Distribution of Fractures among Hepatitis C Virus (HCV)- or Human Immunodeficiency Virus (HIV)-Positive Patients Referred to Hospital Orthopedic Surgery Wards

نویسندگان [English]

 • Mohammad Dehghani 1
 • Mohammadhadi Nouraei 1
 • Golnaz Alinia 2
 • Shaghayegh Dehghani 2
1 Associate Professor, Department of Orthopedic Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Some of studies showed that Hepatitis C Virus (HCV), Human Immunodeficiency Virus (HIV) and related drugs not only have effect on liver and immunity systems but also have effect on musculoskeletal and bone mass density and led to increase of fractures risk; investigations about these effects are limited. The aim of this study was   determining the frequency distribution of fractures among HCV- or HIV-positive patients referred to hospital orthopedic surgery wards.Methods: In a cross-sectional study during 2012-2014, 132 HCV- or HIV-positive patients hospitalized to Kashani and Alzahra hospitals (Isfahan, Iran) due to fractures were studied. Fracture status, improvement time and complications due to fracture were investigated. Findings: Of 132 studied patients, 87 (65.9%) were HCV-positive, 21 (15.9%) HIV-positive, 17 (12.9%) HCV- and HIV-positive and 7 (5.3%) were HCV-positive with cancer. The most prevalent of damage was femur fracture that happened in 69 (52.3%) patients. Kind of damage was related to background diseases and frequency distribution of femur fracture (as the most frequent fracture) in HCV-, HIV-, HCV- and HIV- and HCV-positive with cancer patients was 48.3, 28.6, 88.2 and 85.7 percent, respectively. In addition, the frequency distribution of complications was different based on the kind of background diseases (P = 0.001).    Conclusion: According to the results of this study, prevalence of bone fracture in HCV- or HIV-positive patients was high and probably, was related to lock of bone mass density and increase of bone fracture risk. In addition, post-treatment complications such as infection and un-union were prevalent in these patients. Hence, prevention activities and routine surveillances such as bone densitometry and musculoskeletal surveillance mast be done in these patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hepatitis C virus (HCV)
 • Human Immunodeficiency virus (HIV)
 • Fracture
 1. Seeff LB. Natural history of chronic hepatitis C. Hepatology 2002; 36(5 Suppl 1): S35-S46.
 2. Gallego-Rojo FJ, Gonzalez-Calvin JL, Munoz-Torres M, Mundi JL, Fernandez-Perez R, Rodrigo-Moreno D. Bone mineral density, serum insulin-like growth factor I, and bone turnover markers in viral cirrhosis. Hepatology 1998; 28(3): 695-9.
 3. Rouillard S, Lane NE. Hepatic osteodystrophy. Hepatology 2001; 33(1): 301-7.
 4. Gonzalez-Calvin JL, Gallego-Rojo F, Fernandez-Perez R, Casado-Caballero F, Ruiz-Escolano E, Olivares EG. Osteoporosis, mineral metabolism, and serum soluble tumor necrosis factor receptor p55 in viral cirrhosis. J Clin Endocrinol Metab 2004; 89(9): 4325-30.
 5. Gilbert L, He X, Farmer P, Rubin J, Drissi H, van Wijnen AJ, et al. Expression of the osteoblast differentiation factor RUNX2 (Cbfa1/AML3/Pebp2alpha A) is inhibited by tumor necrosis factor-alpha. J Biol Chem 2002; 277(4): 2695-701.
 6. Pignata S, Daniele B, Galati MG, Esposito G, Vallone P, Fiore F, et al. Oestradiol and testosterone blood levels in patients with viral cirrhosis and hepatocellular carcinoma. Eur J Gastroenterol Hepatol 1997; 9(3): 283-6.
 7. Lo RV, III, Volk J, Newcomb CW, Yang YX, Freeman CP, Hennessy S, et al. Risk of hip fracture associated with hepatitis C virus infection and hepatitis C/human immunodeficiency virus coinfection. Hepatology 2012; 56(5): 1688-98.
 8. McComsey GA, Tebas P, Shane E, Yin MT, Overton ET, Huang JS, et al. Bone disease in HIV infection: a practical review and recommendations for HIV care providers. Clin Infect Dis 2010; 51(8): 937-46.
 9. Richardson J, Hill AM, Johnston CJ, McGregor A, Norrish AR, Eastwood D, et al. Fracture healing in HIV-positive populations. J Bone Joint Surg Br 2008; 90(8): 988-94.
 10. Carter M. HIV/hepatitis C co-infection increases risk of hip fracture [Online]. [cited]; 2012 Jun 19; Available from: URL: http://www.aidsmap.com/HIVhepatitis-C-co-infection-increases-risk-of-hip-fracture/page/2391380/
 11. Gallant JE, Staszewski S, Pozniak AL, DeJesus E, Suleiman JM, Miller MD, et al. Efficacy and safety of tenofovir DF vs stavudine in combination therapy in antiretroviral-naive patients: a 3-year randomized trial. JAMA 2004; 292(2): 191-201.
 12. Mondy K, Yarasheski K, Powderly WG, Whyte M, Claxton S, DeMarco D, et al. Longitudinal evolution of bone mineral density and bone markers in human immunodeficiency virus-infected individuals. Clin Infect Dis 2003; 36(4): 482-90.
 13. Tebas P, Powderly WG, Claxton S, Marin D, Tantisiriwat W, Teitelbaum SL, et al. Accelerated bone mineral loss in HIV-infected patients receiving potent antiretroviral therapy. AIDS 2000; 14(4): F63-F67.
 14. Fakruddin JM, Laurence J. HIV envelope gp120-mediated regulation of osteoclastogenesis via receptor activator of nuclear factor kappa B ligand (RANKL) secretion and its modulation by certain HIV protease inhibitors through interferon-gamma/RANKL cross-talk. J Biol Chem 2003; 278(48): 48251-8.
 15. Gibellini D, De Crignis E, Ponti C, Cimatti L, Borderi M, Tschon M, et al. HIV-1 triggers apoptosis in primary osteoblasts and HOBIT cells through TNFalpha activation. J Med Virol 2008; 80(9): 1507-14.
 16. Szczesny G, Olszewski WL, Zagozda M, Rutkowska J, Czapnik Z, Swoboda-Kopec E, et al. Genetic factors responsible for long bone fractures non-union. Arch Orthop Trauma Surg 2011; 131(2): 275-81.
 17. Dong HV, Cortes YI, Shiau S, Yin MT. Osteoporosis and fractures in HIV/hepatitis C virus coinfection: a systematic review and meta-analysis. AIDS 2014; 28(14): 2119-31.
 18. Li Vecchi V, Soresi M, Giannitrapani L, Mazzola G, Colletti P, et al. Associated factors and liver disease severity for decreased bone mineral density in HIV mono- and HIV/HCV co-infected patients. J AIDS Clin Res 2015; 6(3):438.
 19. O'Neill TJ, Rivera L, Struchkov V, Zaheen A, Thein HH. The effect of HIV-hepatitis C co-infection on bone mineral density and fracture: a meta-analysis. PLoS One 2014; 9(7): e101493.