بررسی مقایسه‌ای اتیولوژی سوش‌های باکتریایی در پنومونی وابسته به ونتیلاتور زودرس و دیررس در بیماران اورژانسی و غیر اورژانسی بستری در بخش‌های مراقبت ویژه‌ی بیمارستان الزهرای (س) اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: پنومونی وابسته به ونتیلاتور، شایع‌ترین عفونت در بخش مراقبت‌های ویژه می‌باشد که به دو نوع زودرس و دیررس تقسیم می‌گردد. میزان بروز و مرگ و میر بیماران در نوع دیررس، دارای پیش‌آگهی بدتری است و سوش‌های باکتریایی مربوط به آن نیز دیرتر به درمان پاسخ می‌دهند. مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین شیوع پنومونی زودرس و دیررس ناشی از ونتیلاتور در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی مرکز آموزشی الزهرای (س) اصفهان به انجام رسید.روش‌ها: طی یک مطالعه‌ی آینده‌نگر، 100 بیمار مبتلا به پنومونی وابسته به ونتیلاتور بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان الزهرای (س) بررسی قرار گرفت و بروز پنومونی زودرس (کمتر از 4 روز بعد بستری) و دیررس (بیش از 4 روز بعد از بستری) در آنان تعیین شد. همچنین، اتیولوژی سوش‌های باکتریایی و سایر ویژگی‌های بالینی و دموگرافیک، در دو گروه مقایسه گردید.یافته‌ها: از 100 مورد پنومونی بررسی شده، 58 مورد در بیماران اورژانسی و 42 مورد در بیماران غیر اورژانسی اتفاق افتاد. 23 نفر از بیماران مورد مطالعه، مبتلا به پنومونی تأخیری و 77 نفر مبتلا به پنومونی زودرس بودند. شیوع پنومونی زودرس در بیماران اورژانسی 9/75 درصد و در بیماران غیر اورژانسی  6/78 درصد بود (75/0 = P). میانگین اسکور پنومونی در دو گروه پنومونی تأخیری و زودرس، به ترتیب 07/2 ± 26/7 و 66/1 ± 17/7 که تفاوت معنی‌داری نداشت (83/0 = P). شایع‌ترین باکتری عامل پنومونی، در پنومونی‌های تأخیری، Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) با فراوانی 4/30 درصد و در پنومونی‌های زودرس، اسینتوباکتر با فراوانی 8/33 درصد بود، اما توزیع فراوانی نوع باکتری بر حسب نوع پنومونی اختلاف معنی‌دار نداشت (10/0 = P).نتیجه‌گیری: درصد قابل توجهی از پنومونی‌های حادث شده در بخش‌های مراقبت ویژه، از نوع دیررس هستند که این نوع پنومونی، می‌تواند منجر به افزایش زمان بستری بیماران در بخش مراقبت‌های ویژه و افزایش مرگ در این بیماران گردد. همچنین، الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در بیماران مبتلا به پنومونی تأخیری بیشتر بود. از این رو، پیشنهاد می‌گردد بیماران بستری در بخش‌های مراقبت‌های ویژه، به طور روزانه از نظر بروز علایم پنومونی، به طور دقیق تحت بررسی قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Early- and Late-Onset Ventilator-Associated Pneumonia in Emergency- and Non-emergency-Admitted Patients in the Intensive Care Units of Alzahra Hospital (Isfahan, Iran): Comparison of Bacterial Subgroups

نویسندگان [English]

 • Babak Alikiaie 1
 • Daryoush Moradi 1
 • Maryam Mosaddegh 2
 • Nima Salimi 2
 • Jamshid Mosaddegh 3
1 Assistant Professor, Anesthesiology and Critical Care Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 General Practitioner, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: One of the most prevalent infections in intensive care units (ICUs) is ventilator-associated pneumonia that divided in two groups of early- and late-onset pneumonia. The aim of this study was determining the prevalence of early- and late-onset ventilator-associated pneumonia (VAP) in emergency- and non-emergency-admitted patients in the intensive care units.Methods: In a prospective study, 100 patients hospitalized in intensive care units of Alzahra Hospital (Isfahan, Iran) who suffered from ventilator-associated pneumonia were selected. Based on the time of pneumonia onset, the patients were divided in early- (lower than 4 days) and late-onset (4 and over days) groups. The subtype of bacteria and patients’ characteristics were compared between the two groups.Findings: The mean age of the patients was 33.85 ± 13.27 years. 58 patients were emergency- and 42 were non-emergency-admitted. 23 (23%) patients suffered from late- and 77 (77%) from early-onset pneumonia. Prevalence rate of early-onset pneumonia was 75.9% and 78.6% in emergency- and non-emergency-admitted patients (P = 0.75). The mean pneumonia score was 7.26 ± 2.07 and 7.17 ± 1.66 in late- and early-onset pneumonia, respectively (P = 0.83). The most prevalent bacterial cause was methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) (30.4%) and Acinetobacter (33.8%) in late- and early-onset pneumonia, respectively (P = 0.10).Conclusion: A considerable part of happened ventilator-associated pneumonia in intensive care units was late-onset which my lead to increase of hospitalization time and mortality risk in these patients. In addition, antibiotic-resistant bacteria were more in late-onset pneumonia. Hence, daily visit of patients about ventilator-associated pneumonia and early treatment in suspected cases is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ventilator-associated pneumonia
 • Early-onset
 • Late-onset
 1. Fagon JY, Stephan F, Novara A. Epidemiology of acquired pneumonia in mechanically ventilated patients. In: Chastre J, Fagon JY, editors. Nosocomial pneumonia and mechanical ventilation. Paris, France: Masson; 1995. [In French].
 2. Cook DJ, Walter SD, Cook RJ, Griffith LE, Guyatt GH, Leasa D, et al. Incidence of and risk factors for ventilator-associated pneumonia in critically ill patients. Ann Intern Med 1998; 129(6): 433-40.
 3. Restrepo MI, Peterson J, Fernandez JF, Qin Z, Fisher AC, Nicholson SC. Comparison of the bacterial etiology of early-onset and late-onset ventilator-associated pneumonia in subjects enrolled in 2 large clinical studies. Respir Care 2013; 58(7): 1220-5.
 4. McEachern R, Campbell GD, Jr. Hospital-acquired pneumonia: epidemiology, etiology, and treatment. Infect Dis Clin North Am 1998; 12(3): 761-79, x.
 5. Hedrick TL, Smith RL, McElearney ST, Evans HL, Smith PW, Pruett TL, et al. Differences in early- and late-onset ventilator-associated pneumonia between surgical and trauma patients in a combined surgical or trauma intensive care unit. J Trauma 2008; 64(3): 714-20.
 6. Richards MJ, Edwards JR, Culver DH, Gaynes RP. Nosocomial infections in medical intensive care units in the United States. National Nosocomial Infections Surveillance System. Crit Care Med 1999; 27(5): 887-92.
 7. Gillespie R. Prevention and management of ventilator-associated pneumonia – the Care Bundle approach. Southern African Journal of Critical Care 2009; 25(2): 44-51.
 8. Edwards JR, Peterson KD, Andrus ML, Tolson JS, Goulding JS, Dudeck MA, et al. National Healthcare Safety Network (NHSN) Report, data summary for 2006, issued June 2007. Am J Infect Control 2007; 35(5): 290-301.
 9. Chastre J, Fagon JY. Ventilator-associated pneumonia. Am J Respir Crit Care Med 2002; 165(7): 867-903.
 10. Arabi Y, Al-Shirawi N, Memish Z, Anzueto A. Ventilator-associated pneumonia in adults in developing countries: a systematic review. Int J Infect Dis 2008; 12(5): 505-12.
 11. Wagh H, Acharya D. Ventilator associated pneumonia–an overview. British Journal of Medical Practitioners 2009; 2(2): 16-9.
 12. Baker AM, Meredith JW, Haponik EF. Pneumonia in intubated trauma patients. Microbiology and outcomes. Am J Respir Crit Care Med 1996; 153(1): 343-9.
 13. Craig CP, Connelly S. Effect of intensive care unit nosocomial pneumonia on duration of stay and mortality. Am J Infect Control 1984; 12(4): 233-8.
 14. Cunnion KM, Weber DJ, Broadhead WE, Hanson LC, Pieper CF, Rutala WA. Risk factors for nosocomial pneumonia: comparing adult critical-care populations. Am J Respir Crit Care Med 1996; 153(1): 158-62.
 15. Collard HR, Saint S, Matthay MA. Prevention of ventilator-associated pneumonia: an evidence-based systematic review. Ann Intern Med 2003; 138(6): 494-501.
 16. Tablan OC, Anderson LJ, Besser R, Bridges C, Hajjeh R. Guidelines for preventing health-care--associated pneumonia, 2003: recommendations of CDC and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. MMWR Recomm Rep 2004; 53(RR-3): 1-36.
 17. Bird D, Zambuto A, O'Donnell C, Silva J, Korn C, Burke R, et al. Adherence to ventilator-associated pneumonia bundle and incidence of ventilator-associated pneumonia in the surgical intensive care unit. Arch Surg 2010; 145(5): 465-70.
 18. Grap MJ, Munro CL, Unoki T, Hamilton VA, Ward KR. Ventilator-associated pneumonia: the potential critical role of emergency medicine in prevention. J Emerg Med 2012; 42(3): 353-62.
 19. Hunter JD. Ventilator associated pneumonia. Postgrad Med J 2006; 82(965): 172-8.
 20. Guidelines for the management of adults with hospital-acquired, ventilator-associated, and healthcare-associated pneumonia. Am J Respir Crit Care Med 2005; 171(4): 388-416.
 21. Kollef MH, Hamilton CW, Ernst FR. Economic impact of ventilator-associated pneumonia in a large matched cohort. Infect Control Hosp Epidemiol 2012; 33(3): 250-6.
 22. Dudeck MA, Horan TC, Peterson KD, Allen-Bridson K, Morrell G, Pollock DA, et al. National Healthcare Safety Network (NHSN) Report, data summary for 2010, device-associated module. Am J Infect Control 2011; 39(10): 798-816.
 23. Azizi F, Hatami H, Janghorbani M. Epidemiology and control of common disorders in Iran. 2nd ed. Tehran, Iran: Khosravi Publications; 2004. p. 22-6. [In Persian].
 24. Aly NY, Al-Mousa HH, Al Asar el SM. Nosocomial infections in a medical-surgical intensive care unit. Med Princ Pract 2008; 17(5): 373-7.
 25. Chawla R. Epidemiology, etiology, and diagnosis of hospital-acquired pneumonia and ventilator-associated pneumonia in Asian countries. Am J Infect Control 2008; 36(4 Suppl): S93-100.
 26. Ibrahim EH, Ward S, Sherman G, Kollef MH. A comparative analysis of patients with early-onset vs late-onset nosocomial pneumonia in the ICU setting. Chest 2000; 117(5): 1434-42.
 27. Giard M, Lepape A, Allaouchiche B, Guerin C, Lehot JJ, Robert MO, et al. Early- and late-onset ventilator-associated pneumonia acquired in the intensive care unit: Early- and late-onset ventilator-associated pneumonia acquired in the intensive care unit: comparison of risk factors: J Crit Care 2008; 23(1): 27-33.