یافته‌های گرافی قفسه‌ی صدری در اپیدمی پنومونی آدنوویروسی در زندان دستگرد اصفهان، پاییز 1390

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 مسؤول آزمایشگاه، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی دکتری، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری، مرکز تحقیقات عفونت‌های بیمارستان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری، مرکز بهداشت استان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

6 استاد، مرکز تحقیقات نقص ایمنی اکتسابی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: آدنوویروس‌های انسانی قادر به ایجاد طیف وسیعی از سندروم‌های بالینی مانند عفونت‌های تنفسی، بیماری‌های چشمی، گاستروآنتریت‌ها و عفونت مثانه هستند. اگرچه پنومونی آدنوویروسی بیشتر در نوزادان مشکل‌آفرین می‌باشد، اما چندین اپیدمی عفونت حاد تنفسی در سربازخانه‌ها مشاهده شده است. در این مطالعه علاوه بر گزارش وقوع اپیدمی در جمعیتی از زندانیان اصفهان، علایم بالینی و یافته‌های رادیولوژیک بیماران نیز گزارش گردید.روش‌ها: در یک بررسی مقطعی در پاییز سال 1390 و در فاصله‌ی زمانی دو ماهه، تمام بیماران زندانی که علایم تنفسی حاد و شدید داشتند و به اورژانس بیمارستان الزهرای (س) اصفهان مراجعه کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. جهت تشخیص عامل اتیولوژیک، پانل تشخیص متنوعی از جمله روش مولکولی استفاده شد.یافته‌ها: از 23 بیمار مورد مطالعه، 21 نفر PCR (Polymerase chain reaction) مثبت برای آدنوویروس داشتند. سایر آزمایش‌ها از نظر اسمیر گرم مایع و کشت و رنگ‌آمیزی Ziehl-Neelsen منفی گزارش شد. یافته‌ی رادیولوژیک شایع به صورت ارتشاح بینابینی دوطرفه مشاهده گردید.نتیجه‌گیری: آدنوویروس یکی از عوامل مهم عفونت تنفسی در جمعیت‌های بسته مانند سربازخانه‌ها و زندان‌ها می‌باشد. یافته‌های رادیولوژیک اختصاصی نیستند. روش مولکولی در تشخیص زودرس بیماری بسیار ارزشمند می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clinical Manifestations and Radiologic Findings in Adenovirus Respiratory Outbreak in Isfahan Dastgerd Prison, Iran, 2012

نویسندگان [English]

 • Alireza Emami-Naeini 1
 • Behrouz Ataei 1
 • Majid Yaran 2
 • Zari Nokhodian 3
 • Paraisa Shoaei 3
 • Dana Daneshmand 4
 • Reza Fadaei-Nobari 5
 • Abbasali Javadi 6
1 Associate Professor, Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Technical Manager, Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 PhD Student, Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Specialist in Infections Diseases, Hospital Infections Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Specialist in Infections Diseases, Isfahan Province Health Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
6 Professor, Immunodeficiency Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Human adenoviruses can cause a wide spectrum of infections including respiratory and ocular disease, gastroenteritis and cystitis. Although adenovirus respiratory infection occurs in children and neonates but several outbreaks of acute respiratory disease (ARD) are documented in military recruits.Methods: In a cross-sectional survey in autumn 2012, all prisoner patients with acute lower respiratory disease referred to Emergency room of Alzahra Hospital, Isfahan, Iran, were enrolled in this study. For diagnosis of the etiology, a panel of different tests was used including PCR (polymerase chain reaction) for respiratory pathogens.Findings: From 23 cases, 21 were positive for adenovirus types in PCR assay of brochoalveolar lavage (BAL). All other Microbiologic tests including Gram staining, culture, and Ziehl-Neelsen staining were negative. The most prevalent radiologic finding in chest X-ray was bilateral interstitial infiltration.Conclusion: Acute respiratory infection by adenovirus may be a cause in respiratory outbreaks in closed environments like prisons and military recruits. PCR is a valuable diagnostic method for early and accurate diagnosis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Adenovirus prison
 • Respiratory infection
 • Chest X-ray
 • Iran
 1. Brandt CD, Kim HW, Vargosko AJ, Jeffries BC, Arrobio JO, Rindge B, et al. Infections in 18,000 infants and children in a controlled study of respiratory tract disease. I. Adenovirus pathogenicity in relation to serologic type and illness syndrome. Am J Epidemiol 1969; 90(6): 484-500.
 2. Abzug MJ, Levin MJ. Neonatal adenovirus infection: four patients and review of the literature. Pediatrics 1991; 87(6): 890-6.
 3. Carrigan DR. Adenovirus infections in immunocompromised patients. Am J Med 1997; 102(3A): 71-4.
 4. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Two fatal cases of adenovirus-related illness in previously healthy young adults--Illinois, 2000. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2001; 50(26): 553-5.
 5. Kolavic-Gray SA, Binn LN, Sanchez JL, Cersovsky SB, Polyak CS, Mitchell-Raymundo F, et al. Large epidemic of adenovirus type 4 infection among military trainees: epidemiological, clinical, and laboratory studies. Clin Infect Dis 2002; 35(7): 808-18.
 6. Sanchez JL, Binn LN, Innis BL, Reynolds RD, Lee T, Mitchell-Raymundo F, et al. Epidemic of adenovirus-induced respiratory illness among US military recruits: epidemiologic and immunologic risk factors in healthy, young adults. J Med Virol 2001; 65(4): 710-8.
 7. Klinger JR, Sanchez MP, Curtin LA, Durkin M, Matyas B. Multiple cases of life-threatening adenovirus pneumonia in a mental health care center. Am J Respir Crit Care Med 1998; 157(2): 645-9.
 8. Leers WD, Sarin MK, Kasupski GJ. Lobar pneumonia associated with adenovirus type 7. Can Med Assoc J 1981; 125(9): 1003-4.
 9. Pearson RD, Hall WJ, Menegus MA, Douglas RG, Jr. Diffuse pneumonitis due to adenovirus type 21 in a civilian. Chest 1980; 78(1): 107-9.
 10. Chong S, Lee KS, Kim TS, Chung MJ, Chung MP, Han J. Adenovirus pneumonia in adults: radiographic and high-resolution CT findings in five patients. AJR Am J Roentgenol 2006; 186(5): 1288-93.
 11. Agarwal PP, Cinti S, Kazerooni EA. Chest radiographic and CT findings in novel swine-origin influenza A (H1N1) virus (S-OIV) infection. AJR Am J Roentgenol 2009; 193(6): 1488-93.
 12. Busi RE, Schinina V, Ferraro F, Rovighi L, Cristoforo M, Chiappetta D, et al. Radiological findings of pneumonia in patients with swine-origin influenza A virus (H1N1). Radiol Med 2010; 115(4): 507-15.
 13. Kim EA, Lee KS, Primack SL, Yoon HK, Byun HS, Kim TS, et al. Viral pneumonias in adults: radiologic and pathologic findings. Radiographics 2002; 22(Spec No): S137-S149.
 14. Clark TW, Fleet DH, Wiselka MJ. Severe community-acquired adenovirus pneumonia in an immunocompetent 44-year-old woman: a case report and review of the literature. J Med Case Rep 2011; 5: 259.
 15. Hakim FA, Tleyjeh IM. Severe adenovirus pneumonia in immunocompetent adults: a case report and review of the literature. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2008; 27(2): 153-8.