بررسی‌ میزان ابتلا به اختلالات خواب در بیماران مبتلا به ریزش موی سکه‌ای

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات پوست و سلول‌های بنیادی، دانشگاه علوم پزشکی تهران و گروه پوست و مو، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه پوست و مو، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 پزشک عمومی، مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان و گروه پوست و مو، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

4 دستیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان و گروه پوست و مو، بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: ریزش موی سکه‌ای یا منطقه‌ای (AA یا Alopecia areata)، به بیماری مزمن التهابی اطلاق می‌شود که می‌تواند منجر به از دست دادن ناگهانی مو در ناحیه‌ی‌‌ سر، ریش، ابرو، مژه و یا هر جای دیگری از بدن شود. اتیولوژی ریزش موی سکه‌ای شناخته شده نیست؛ اما به نظر می‌رسد که یک بیماری خود ایمنی که تحت تأثیر عوامل ژنتیک و استرس روانی‌ بروز می‌کند، عامل شروع این بیماری باشد. محرومیت از خواب و کیفیت پایین آن، به عنوان عاملی که با نتایج بسیار متنوعی از اختلالات فیزیکی‌ و روانی‌ همراه است، شناخته می‌شود. یکی‌ از عواقب این اختلال، اثرات منفی‌ بر روی سیستم ایمنی و همچنین اثرات استرس‌زای آن بر روی بدن‌ است.روش‌ها: در این مطالعه‌ی مورد- شاهدی، جمعیت مورد مطالعه 92 نفر شامل 2 گروه 46 نفره از بیماران مبتلا به ریزش موی سکه‌ای و افراد سالم بود. علاوه بر پرسش‌نامه‌ی اطلاعات دموگرافیگ و تاریخچه‌ی بیماری مبتلایان، پرسش‌نامه‌ی کیفیت خواب Pittsburgh (Pittsburgh Sleep Quality Index یا PSQI) که کیفیت خواب را در 7 قلمرو مختلف می‌سنجد، توسط هر دو گروه تکمیل و امتیازبندی شد. در انتها، داده‌ها جمع‌آوری شد و با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد آنالیز قرار گرفت. 05/0 > P به عنوان سطح معنی‌داری تلقی شد.یافته‌ها: میزان ابتلا به اختلال خواب به طور معنی‌داری در گروه مبتلا به ریزش موی سکه‌ای (7/45 درصد) در مقایسه با افراد سالم (7/21 درصد) بالاتر بود. اختلافی در نمره‌ی آزمون و در نتیجه شدت اختلال خواب در بین بیماران مبتلا به ریزش موی سکه‌ای (37/5 = Score) و افراد سالم (04/4 = Score) وجود نداشت (05/0 < P). میزان ساعت خواب افراد مبتلا به ریزش موی سکه‌ای (با میانگین 73/6 ساعت) نسبت به افراد سالم (با میانگین 76/7 ساعت) به طور قابل توجهی از لحاظ آماری‌ کمتر بود (05/0 > P).نتیجه‌گیری: در مجموع، در این مطالعه ارتباط معنی‌داری بین میزان ابتلا به اختلال در کیفیت خواب و ابتلا به ریزش موی سکه‌ای وجود داشت که نشان دهنده‌ی بالاتر بودن میزان اختلال خواب در بیماران مبتلا به ریزش موی سکه‌ای در مقایسه با گروه شاهد بود، اما اختلافی در شدت اختلال خواب در بین بیماران مبتلا به ریزش موی سکه‌ای و افراد سالم وجود نداشت. با توجه به نتایج این مطالعه، به نظر می‌رسد که اختلال خواب، می‌تواند علت یا معلول ریزش موی سکه‌ای باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prevalence of Sleep Disorders in Patients with Alopecia Areata

نویسندگان [English]

 • Gholamhossein Ghafarpour 1
 • Abbas Zamanian 2
 • Abbas Rasi 2
 • Sepideh Asadbeigi 3
 • Shiva Ghods 4
1 Associate Professor, Skin and Stem Cell Research Center, Tehran University of Medical Sciences AND Department of Dermatology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Dermatology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 General Practitioner, Skin Disease and Leishmaniasis Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan AND Department of Dermatology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Resident, Skin Disease and Leishmaniasis Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan AND Department of Dermatology, Rasoul Akram Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Alopecia areata is a chronic inflammatory disorder that causes nonscarring hair loss. The cause is unknown, but an interaction between autoimmune and psychological factors may trigger the disease. Sleep deprivation is associated with a variety of adverse consequences including the effects on both psychological and physical health. Sleep deprivation can adversely affect immune function and exacerbate autoimmunity. Poor sleep quality is also associated with stress.Method: A case control study was conducted on 92 patients divided into two groups of 46, those diagnosed with alopecia areata and a healthy population. The demographic information of both groups was gathered with a questionnaire and the sleep quality was evaluated using Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), a self-rated questionnaire that assesses sleep quality and disturbances over a 1-month time interval. SPSS16 was used to analyze the data. P value of less than 0.05 was considered significant.Findings: 45.7% of patients with alopecia areata and 21.7% of the control group had sleep disorders. The difference between these percentages was significant (P < 0.05). There was not any significant difference in the scores of PSQI between the two groups (mean score = 5.37 and 4.04 in alopecia areata and control groups, respectively). The mean night sleep hours in patients with alopecia areata (6.73 hours) was significantly lower than the normal population (7.76 hours).Conclusion: The results of this study revealed that the poor sleep quality is more common among patients with  alopecia areata compared to the normal population; but the difference of the severity of sleep disturbances between the two groups was not statistically significant.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Alopecia areata
 • Pittsburgh Sleep Quality Index
 • Sleep disorder
 1. Gulec AT, Tanriverdi N, Duru C, Saray Y, Akcali C. The role of psychological factors in alopecia areata and the impact of the disease on the quality of life. Int J Dermatol 2004; 43(5): 352-6.
 2. Perini GI, Veller FC, Cipriani R, Bettin A, Zecchino F, Peserico A. Life events and alopecia areata. Psychother Psychosom 1984; 41(1): 48-52.
 3. Johnson, LC. Sleep deprivation and performance. In: Webb WB, editor. Biological rhythms, sleep and performance. New York, NY: John Wiley and Sons; 1982. p. 111.
 4. Jennum P, Zachariae B. Stress and insomnia. Ugeskr Laeger 2012; 174(4): 197-200. [In Danish].
 5. Dikeos D, Georgantopoulos G. Medical comorbidity of sleep disorders. Curr Opin Psychiatry 2011; 24(4): 346-54.
 6. Hu J, Chen Z, Gorczynski CP, Gorczynski LY, Kai Y, Lee L, et al. Sleep-deprived mice show altered cytokine production manifest by perturbations in serum IL-1ra, TNFa, and IL-6 levels. Brain Behav Immun 2003; 17(6): 498-504.
 7. Buysse DJ, Reynolds CF 3rd, Monk TH, Berman SR, Kupfer DJ. The Pittsburgh Sleep Quality Index: A new instrument for psychiatric practice and research. Psychiatry Res1989 28(2):193-213,
 8. Alfani S, Antinone V, Mozzetta A, di Pietro C, Mazzanti C, Stella P, et al. Psychological status of patients with alopecia areata. Acta Derm Venereol 2012; 92(3): 304-6.
 9. Rechtschaffen A, Bergmann BM, Everson CA, Kushida CA, Gilliland MA. Sleep deprivation in the rat: X. Integration and discussion of the findings. Sleep 1989; 12(1): 68-87.
 10. Inui S, Hamasaki T, Itami S. Sleep quality in patients with alopecia areata: questionnaire-based study. Int J Dermatol 2014; 53(1): e39-e41.
 11. King LE, Jr., Eastham AW, Curcio NM, Schmidt AN. A potential association between alopecia areata and narcolepsy. Arch Dermatol 2010; 146(6): 677-9.
 12. Ramezanpour A, Golchai J, Ghanbari A, Sadr-Eshkavary S, Darjani A, Alizad N. A comparative study on health-related quality of life in healthy people and patients with alopecia areata. World Appl Sci J 2012; 18(5): 689-92.