بررسی ارزش تشخیصی حین عمل جراحی به روش Frozen Section در مقایسه با گزارش پاتولوژی برش‌های دایمی در توده های پستان و تخمدان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه پاتولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 اپیدمیولوژیست، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: تشخیص حین عمل جراحی به روش Frozen section و تعیین نوع ضایعه، اهمیت به‌سزایی در تصمیم‌گیری نوع و وسعت عمل جراحی و کاهش تعداد اعمال جراحی در برخی از توده‌های پستان و تخمدان دارد. مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین میزان مطابقت بین تشخیص Frozen section و برش‌های دایمی در توده‌های پستان و تخمدان انجام شد.روش‌ها: طی یک مطالعه‌ی مقطعی، 153 نمونه‌ی Frozen section حین عمل جراحی توده‌های پستان و تخمدان در بخش پاتولوژی بیمارستان الزهرای (س) اصفهان در سال‌های 93-1389 تحت بررسی قرار گرفتند و نتایج حاصل از Frozen section با نتایج برش دایمی مقایسه گردید.یافته‌ها: از 153 نمونه‌ی بررسی شده، 46 نمونه مربوط به پستان و 107 نمونه مربوط به تخمدان بود. حساسیت، ویژگی، مثبت کاذب، منفی کاذب، ارزش اخباری مثبت، ارزش اخباری منفی و صحت روش Frozen section به ترتیب 6/96، 8/96، 4/3، 2/3، 0/95، 8/97 و 7/96 درصد بود.نتیجه‌گیری: روش تشخیصی Frozen section، در تعیین ماهیت توده‌های پستان و تخمدان، صحت بالا و قابل قبولی دارد. این روش، به تصمیم‌گیری صحیح جراح در تعیین نوع و وسعت جراحی در توده‌های پستان و تخمدان، کمک شایانی می‌کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diagnostic Value of Frozen Section Compared to Permanent Pathology in Breast and Ovarian Masses

نویسندگان [English]

 • Noushin Afsharmoghaddam 1
 • Mitra Heidarpour 1
 • Fahimeh Salehi 2
 • Ali Mehrabi-Koushki 3
1 Associate Professor, Department of Pathology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Epidemiologist, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Intraoperative consultation by frozen section method has an important role in decision making about the type and extent of surgery in almost all types of tissues and organs. This study was done to determine the diagnostic value of frozen section compared to permanent pathology in breast and ovarian masses.Methods: In a cross sectional investigation, 153 breast and ovarian specimens were studied. The specimens had been submitted for frozen section to pathology lab of Alzahra Hospital, Isfahan, Iran during 2009-2014. Frozen section reports were compared with permanent pathology results as the gold standard method for accurate diagnosis.Findings: There was an agreement of 96.7% between frozen section and permanent pathology. Sensitivity, specificity, false positive, false negative, positive predictive value, negative predictive value and accuracy of frozen section were 96.6%, 96.8%, 3.4%, 3.2%, 95.0%, 97.8% and 96.7%, respectively.Conclusion: The results show high accuracy of frozen section for intraoperative diagnosis of breast and ovarian masses. Intraoperative consultation by frozen section can be used as a standard and valuable method to determine the type and extent of surgery in breast and ovarian masses.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Frozen section
 • Permanent pathology
 • Breast
 • Ovary
 1. Rahbar M, Kanani M, Khazaei S, Shahi M. Diagnostic value of frozen section and permanent sections. J Babol Univ Med Sci 2008; 10(2): 31-5. [In Persian].
 2. Abbasi F, Yekta Z, AryanA. Accuracy of frozen sections. Iran J Pathol 2012; 1: 3-8.
 3. Acs G, Baloch ZW, LiVolsi VA. Intraoperative consultation: an historical perspective. Semin Diagn Pathol 2002; 19(4): 190-1.
 4. Rosai J. Rosai and Ackerman's surgical pathology. 10th ed. Philadelphia, PA: Mosby; 2011. p. 11-3.
 5. Karve PV, Jambhekar NA, Desai SS, Chinoy RF. Role of frozen section evaluation in patients with breast lumps: A study of 251 cases. Indian J Surg 2005; 67(5): 241-5.
 6. Acikalin A, Torun G, Bagir E, Bayram F, Zeren H, Gulec U, et al. Intraoperative frozen section in ovarian neoplasms; a tertiary center experience. Turk Patoloji Derg 2014; 30(3): 184-8.
 7. Geramizadeh B, Larijani TR, Owji SM, Attaran SY, Torabinejad S, Aslani FS, et al. Accuracy of intra-operative frozen section consultation in south of Iran during four years. Indian J Pathol Microbiol 2010; 53(3): 414-7.
 8. Ilker A, Aykut B, Muge H, Ibrahim HM, Ulku OB, Sener G, et al. Accuracy of intra-operative frozen section in the diagnosis of ovarian tumours. J Pak Med Assoc 2011; 61(9): 856-8.
 9. Bianchi S, Palli D, Ciatto S, Galli M, Giorgi D, Vezzosi V, et al. Accuracy and reliability of frozen section diagnosis in a series of 672 nonpalpable breast lesions. Am J Clin Pathol 1995; 103(2): 199-205.
 10. Gephardt GN, Zarbo RJ. Interinstitutional comparison of frozen section consultations. A college of American Pathologists Q-Probes study of 90,538 cases in 461 institutions. Arch Pathol Lab Med 1996; 120(9): 804-9.
 11. Rose PG, Rubin RB, Nelson BE, Hunter RE, Reale FR. Accuracy of frozen-section (intraoperative consultation) diagnosis of ovarian tumors. Am J Obstet Gynecol 1994; 171(3): 823-6.
 12. Ilvan S, Ramazanoglu R, Ulker AE, Calay Z, Bese T, Oruc N. The accuracy of frozen section (intraoperative consultation) in the diagnosis of ovarian masses. Gynecol Oncol 2005; 97(2): 395-9.
 13. Baloch ZW, LiVolsi VA. Intraoperative assessment of thyroid and parathyroid lesions. Semin Diagn Pathol 2002; 19(4): 219-26.
 14. Maheshwari A, Gupta S, Kane S, Kulkarni Y, Goyal
 15. BK, Tongaonkar HB. Accuracy of intraoperative frozen section in the diagnosis of ovarian neoplasms: experience at a tertiary oncology center. World J Surg Oncol 2006; 4: 12.
 16. Mahbub F, Kheradmand K. Diagnosis or experimentation of frozen section in pediatric surgical specimens. News and Science Newsteller of Pathology Association of Iran 2007; D: 38-9.