نقد مقاله: بررسی تأثیر دو وضعیت مفصل شانه (وضعیت صفر و 90 درجه‌ی Abduction) حین عمل بای‌پس عروق کرونر بر سرعت هدایت اعصاب در بیماران مبتلا به دیابت

نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

2 استاد، مرکز تحقیقات تالاسمی، پژوهشکده‌ی هموگلوبینوپاتی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

چکیده

در مجله‌ی سال 34 شماره‌ی 373 صفحات 196-190، مقاله‌ای تحت عنوان «بررسی تأثیر دو وضعیت مفصل شانه (وضعیت صفر و 90 درجه‌ی Abduction) حین عمل بای‌پس عروق کرونر بر سرعت هدایت اعصاب در بیماران مبتلا به دیابت» منتشر شده بود (1)؛ ضمن تشکر از پرداختن به این مهم، به دلیل عدم رعایت پاره‌ای الزامات در مقاله‌ی مذکور، نقدی در قالب نامه به سردبیر ارایه می‌گردد...

عنوان مقاله [English]

Letter to Editor: Some Comments on "Effects of Zero- and 90-Degree Abduction of Glenohumeral Joint on the Upper Extremity Nerve Conduction Velocity (NCV) in Patients with Diabetes Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery"

نویسندگان [English]

 • Masaudeh Babakhanian 1
 • Mehrnoush Kosaryan 2
1 Social Determinants of Health Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
2 Professor, Hemoglobinopathy Institute, Thalassemia Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
چکیده [English]

Dear Editor-in-Chief, Journal of Isfahan Medical SchoolWith due respect, in the 373rd issue of the journal, pages 190-196, a paper has been published with the title as: Letter to Editor: Effects of Zero- and 90-Degree Abduction of Glenohumeral Joint on the Upper Extremity Nerve Conduction Velocity (NCV) in Patients with Diabetes Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery. We appreciate the effort of the editors; still we have some comments regarding this paper.

 1. Hosseinifar M, Mojahed Z, Mirmohammad-Sadeghi M, Azadeh H. Effects of zero and 90 degree abduction of glenohumeral joint on the upper extremity nerve conduction velocity (NCS) in Patients with diabetes undergoing coronary artery bypass graft surgery. J Isfahan Med Sch 2016; 34(373): 190-6. [In Persian].
 2. Rid A, Schmidt H. The 2008 Declaration of Helsinki - first among equals in research ethics? J Law Med Ethics 2010; 38(1): 143-8.
 3. World Medical Association Declaration of Helsinki. Ethical principles for medical research involving human subjects. Bull World Health Organ 2001; 79(4): 373-4.
 4. Sadat-Hashemi SM, Ghorbani R, Kavhie B. Sample size determination for matched studies. Koomesh 2006; 8(1): 55-62. [In Persian].
 5. Salehiniya H. Improve the quality of reporting trial articles. Iran J Med Educ 2014; 14(2): 184-6. [In Persian].
 6. Azizi F. Methodology of clinical research. Tehran, Iran: Shahid Beheshti University of Medical Sciences Publications; 2005. p.73-85. [In Persian].
دوره 34، شماره 413 - شماره پیاپی 413
بهمن و اسفند 1395
صفحه 1607-1609
 • تاریخ دریافت: 09 آبان 1395
 • تاریخ بازنگری: 07 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401