بررسی روند تغییرات درصد انواع مختلف اسپرم‌های متحرک در مدت زمان نگهداری نمونه‌ی مایع منی مردان نورموزواسپرم در دمای 6-4 درجه‌ی سانتی‌گراد

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم تشریح، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه علوم تشریح، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس آزمایشگاه، بیمارستان شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار، گروه علوم تشریح، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: حرکت اسپرم، نقش اساسی در باروری مردان دارد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی روند تغییرات درصد انواع مختلف حرکت اسپرم در حین نگهداری نمونه‌ی مایع منی مردان نورموزواسپرم در یخچال (دمای 6-4 درجه‌ی سانتی‌گراد) بود.روش‌ها: در این مطالعه‌ی تجربی، 13 نمونه‌ی مایع منی شسته شده‌ی مردان نورموزواسپرم، به مدت 12 روز در یخچال (دمای 6-4 درجه‌ی سانتی‌گراد) نگهداری شد. درصد اسپرم‌های پیش‌رونده‌ی سریع، پیش‌رونده‌ی کند، غیر پیش‌رونده و بی‌حرکت در روزهای صفر، 1، 2، 5، 7 و 12 اندازه‌گیری گردید.یافته‌ها: درصد انواع مختلف حرکت اسپرم با شیبی ملایم در طی مدت 12 روز کاهش یافت (001/0 > P). همچنین، درصد اسپرم‌های متحرک به طور قابل توجهی پس از 48 ساعت کاهش یافت و پس از 12 روز، هیچ اسپرم متحرکی وجود نداشت.نتیجه‌گیری: این مطالعه پیشنهاد می‌کند که پس از 12 روز نگهداری نمونه‌ی مایع منی در یخچال، اسپرم متحرکی در محیط کشت نمی‌توان یافت و اسپرم‌های متحرک بیشتری را ظرف 48 ساعت می‌توان بازیابی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the Changing Trend of Different Kinds of Sperm Motility during the Storage of Normozoospermic Men's Semen Samples at 4-6 ºC

نویسندگان [English]

 • Zohreh Nateghian 1
 • Gholam Reza Dashti 2
 • Shekofeh Baghazadeh 3
 • Farhad Golshan-Iranpour 4
1 MSc Student, Department of Anatomical Sciences, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Anatomical Sciences, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Shahid Beheshti Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Assistant Professor, Department of Anatomical Sciences, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Sperm motility has a basic role in male fertility. The aim of this study was to assess the changing trend of different types of sperm motility during the storage of normozoospermic men's semen samples in refrigerator (4-6 ˚C)Methods: In this experimental study, 13 washed semen samples of normozoospermic men were kept in refrigerator (4-6 ˚C) for 12 days. At 0 (immediately after sampling as control group), 1st, 2nd, 5th, 7th, and 12th days, the proportions of fast progressive, slow progressive, non-progressive and immotile sperm cells were calculated.Findings: The percentages of different kinds of motile spermatozoa decreased with a gentle slope (P < 0.001) during 12 days of storage in refrigerator (4-6 ˚C). In addition, the proportion of motile spermatozoa decreased significantly after 48 hours and there was no motile sperm after 12 days of keeping semen sample in refrigerator.Conclusion: This study suggests that after 12 days of keeping semen sample in refrigerator, no motile sperm can be found in culture medium and more motile spermatozoa can be retrieved up to first 48 hours.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Normozoospermic men
 • Sperm motility
 • Semen preservation
 • Sperm retrieval
 1. Turner RM. Moving to the beat: a review of mammalian sperm motility regulation. Reprod Fertil Dev 2006; 18(1-2): 25-38.
 2. World Health Organization, Department of Reproductive Health and Research. WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen. 5th ed. Geneva, Switzerland: WHO; 2010.
 3. Kishikawa H, Tateno H, Yanagimachi R. Fertility of mouse spermatozoa retrieved from cadavers and maintained at 4 degrees C. J Reprod Fertil 1999; 116(2): 217-22.
 4. Golshan IF, Rezazadeh VM. The epididymal sperm viability, motility and DNA integrity in dead mice maintained at 4-6oC. Iran J Reprod Med 2013; 11(3): 195-200.
دوره 35، شماره 417 - شماره پیاپی 417
فروردین و اردیبهشت 1396
صفحه 38-41
 • تاریخ دریافت: 17 آبان 1395
 • تاریخ بازنگری: 05 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401