درمان حاملگی سرویکال با حفظ باروری: گزارش مورد

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 گروه مامایی، بیمارستان کمالی البرز، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران

2 گروه مامایی، دانشکده‌ی پرستاری مامایی، واحد تویسرکان، دانشگاه آزاد اسلامی، تویسرکان، ایران

3 گروه مامایی، دانشکده‌ی پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج ، ایران

چکیده

مقدمه: حاملگی سرویکال، شکل نادر تهدید کننده‌ی حیات از حاملگی خارج رحمی است. مطالعه‌ی حاضر، گزارش یک مورد حاملگی سرویکال می‌باشد.معرفی بیمار: در مقاله‌ی حاضر، یک مورد تشخیص زودهنگام حاملگی سرویکال با سونوگرافی واژینال و تصویربرداری با Magnetic resonance imaging (MRI) گزارش می‌شود. درمان با حفظ باروری از طریق کورتاژ، بستن شاخه‌های نزولی عروق رحمی و قرار دادن تامپوناد، به دنبال شکست درمان با استفاده از Methotrexate (MTX) به علت انصراف بیمار از درمان، شرح داده شده است.نتیجه‌گیری: تشخیص زودهنگام با سونوگرافی واژینال و با تأیید MRI و روش‌های محافظه کارانه‌ی غیر جراحی مانند MTX، بستن شاخه‌ی نزولی عروق رحمی و تامپوناد سرویکس، به منظور حفظ باروری، اولین اقدامات در حاملگی سرویکال می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fertility Preservation in Treatment of Cervical Pregnancy: A Case Report

نویسندگان [English]

 • Ameneh Mansouri 1
 • Ellaheh Bahrami-Vazir 2
 • Zahra Mehdizadeh-Tourzani 3
1 Department of Midwifery, Kamali Hospital, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran
2 Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Tuyserkan Branch, Islamic Azad University, Tuyserkan, Iran
3 Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran
چکیده [English]

Background: Cervical pregnancy is a rare life threatening form of ectopic pregnancy. This is a case report of cervical pregnancy.Case Report: We describe a case of cervical pregnancy early diagnosed via transvaginal ultrasound and magnetic resonance imaging (MRI). She was treated through curettage, ligation of descending branch of uterine vessels, and tamponade following treatment failure using methotrexate (MTX) due to the patient's refuse to continue treatment; her fertility was preserved, too.Conclusion: Early diagnosis via vaginal ultrasonography and confirmation of magnetic resonance imaging, and using nonsurgical conservative treatment methods such as methotrexate, ligation of uterine vessels, and cervical tamponade, to preserve the fertility, are the first actions in cervical pregnancy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ectopic pregnancy
 • Cervix
 • Magnetic Resonance Imaging
 • Fertility preservation
 1. Celik C, Bala A, Acar A, Gezginc K, Akyurek C. Methotrexate for cervical pregnancy. A case report. J Reprod Med 2003; 48(2): 130-2.
 2. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Spong CY, Dashe JS, Hoffman BL, et al. Williams obstetrics. 24th ed. New York, NY: McGraw-Hill Education; 2014.
 3. Hoellen F, Diedrich K, Dittmer C, Kelling K, Bohlmann MK. Therapeutic management of cervical ectopic pregnancy. Expert Rev Obstet Gynecol 2011; 6(1): 85-92.
 4. Ushakov FB, Elchalal U, Aceman PJ, Schenker JG. Cervical pregnancy: past and future. Obstet Gynecol Surv 1997; 52(1): 45-59.
 5. Moini A, Hosseini R, Jahangiri N, Shiva M, Akhoond MR. Risk factors for ectopic pregnancy: A case-control study. J Res Med Sci 2014; 19(9): 844-9.
 6. Jurkovic D, Hacket E, Campbell S. Diagnosis and treatment of early cervical pregnancy: a review and a report of two cases treated conservatively. Ultrasound Obstet Gynecol 1996; 8(6): 373-80.
 7. Vela G, Tulandi T. Cervical pregnancy: The importance of early diagnosis and treatment. J Minim Invasive Gynecol 2007; 14(4): 481-4.
 8. Singh S. Diagnosis and management of cervical ectopic pregnancy. J Hum Reprod Sci 2013; 6(4): 273-6.
 9. Kirk E, Condous G, Haider Z, Syed A, Ojha K, Bourne T. The conservative management of cervical ectopic pregnancies. Ultrasound Obstet Gynecol 2006; 27(4): 430-7.
 10. Condous G, Okaro E, Khalid A, Lu C, Van HS, Timmerman D, et al. A prospective evaluation of a single-visit strategy to manage pregnancies of unknown location. Hum Reprod 2005; 20(5): 1398-403.
 11. Fakheri T, Nankali A, Shahlazadeh H, Ataee M, Neyakan Shahri M. Comparison of single-dose and multiple-dose systemic methotrexate regimen for ectopic pregnancy. J Isfahan Med Sch 2014; 32(292): 1054-60. [In Persian].
 12. Alammari R, Thibodeau R, Harmanli O. Vaginal hysterectomy for treatment of cervical ectopic pregnancy. Obstet Gynecol 2017; 129(1): 63-5.