گزارش یک مورد حاملگی خارج رحمی تخمدان راست در خانم جوان با سابقه‌ی سالپنژکتومی راست

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استادیار، گروه زنان و زایمان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران

2 استادیار، گروه جراحی عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران

3 دستیار، گروه جراحی عمومی، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات جراحی آندوسکوپیک و روش‌های کم تهاجمی و بیمارستان قائم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 مربی، گروه مامایی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران

چکیده

مقدمه: حاملگی تخمدانی، یک نوع نادر حاملگی خارج‌ رحمی می‌باشد که اغلب، بعد از علامت‌دار شدن، تشخیص داده می‌شود. مهم‌ترین عامل خطر آن استفاده از وسایل داخل رحمی پیش‌گیری کننده از بارداری می‌باشد.گزارش مورد: بیمار خانم 20 ساله با سابقه‌ی سالپنژکتومی راست به دنبال حاملگی خارج ‌رحمی -دومین بارداری- بود که با درد شکم با شروع از یک هفته قبل، تهوع، استفراغ و افت فشار خون ارتواستاتیک مراجعه کرده بود. در آزمایش‌های انجام شده، Beta-human chorionic gonadotropin (βHCG) با تیتر mIU/ml 105000 مثبت بود. در سونوگرافی، یک ناحیه‌ی اکوژن به ابعاد 32 × 44 میلی‌متر مربع در آدنکس راست، به همراه مایع آزاد در شکم دیده شده که به نفع حاملگی خارج ‌رحمی گزارش شد و بیمار با تشخیص حاملگی نابه‌جا تحت لاپاراتومی قرار گرفت.نتیجه‌گیری: در خانم‌هایی که با تأخیر قاعدگی، درد شکم و شکایت خون‌ریزی مراجعه می‌کنند، یکی از اولین تشخیص‌ها حاملگی نابه‌جا می‌باشد و بیمار باید تحت ارزیابی βHCG و سونوگرافی قرار گیرد و بر اساس معاینه‌ی بالینی و شواهد پیرابالینی با بیمار برخورد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Right Ovarian Ectopic Pregnancy in Young Woman with History of Right Salpingectomy; A Rare Case Report

نویسندگان [English]

 • Kataneh Kazemi 1
 • Mohsen Rakhsha 2
 • Seyed Hassan Seyed Sharifi 3
 • Mahboobeh Ghorbani 4
1 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran
2 Assistant Professor, Department of General Surgery, School of Medicine, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran
3 Resident, Department of General Surgery, School of Medicine AND Endoscopic and Minimally Invasive Surgery Research Center, Ghaem Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran
چکیده [English]

Background: Ovarian pregnancy is a rare form of ectopic pregnancy, and usually is diagnosed after complication. The most common risk factor for ovarian pregnancy is the use of the intrauterine devices (IUD).Case Report: Our patient was a 20-year-old woman with a history of salpingectomy, gravid 2, with one previous ectopic pregnancy presented with abdominal pain for one week, nausea, vomiting, and orthostatic hypotension. Beta-human chorionic gonadotropin (βhCG) was positive with a titer of 105000 mIU/ml. Sonography showed a uterus of normal size with no gestational sac, but an echogenic mass with size of 44 × 32 mm at the right adnexa, and with free fluid in abdomen was detected, ectopic pregnancy was suggested, and laparotomy was performed.Conclusion: In women that present with history of menstrual retard, abdominal pain, and spotting, ectopic pregnancy is the first differential diagnosis. Patient should be evaluated by checking βhCG and sonography, and be treated based on clinical examination and paraclinical evidence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ectopic pregnancy
 • Ovarian pregnancy
 • Laparotomy
 1. Cunningham FG. Williams obstetrics. New York, NY: McGraw-Hill; 2001. p. 884-96.
 2. Koo YJ, Choi HJ, Im KS, Jung HJ, Kwon YS. Pregnancy outcomes after surgical treatment of ovarian pregnancy. Int J Gynaecol Obstet 2011; 114(2): 97-100.
 3. Nadarajah S, Sim LN, Loh SF. Laparoscopic management of an ovarian pregnancy. Singapore Med J 2002; 43(2): 95-6.
 4. Kirk E, Bottomley C, Bourne T. Diagnosing ectopic pregnancy and current concepts in the management of pregnancy of unknown location. Hum Reprod Update 2014; 20(2): 250-61.
 5. Rahbar N, Ghazvini F. Ovarian pregnancy in a patient with two previous ectopic pregnancies. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2008; 7(10): 97-100. [In Persian].
 6. Comstock C, Huston K, Lee W. The ultrasonographic appearance of ovarian ectopic pregnancies. Obstet Gynecol 2005; 105(1): 42-5.
 7. Yao M, Tulandi T. Current status of surgical and nonsurgical management of ectopic pregnancy. Fertil Steril 1997; 67(3): 421-33.
 8. Asnafi N, Hajian K, Shahriyari M, Taheri B. Risk factors in ectopic pregnancy: a case - control study. J Gorgan Univ Med Sci 2012; 14(2): 52-7. )In Persian].
 9. Alinejad M, Shafti V, Masjoodi B. Baseline characteristics of patients with ectopic pregnancy in emergency department; a cross-sectional study. Iranian Journal of Emergency Medicine 2017; 4(3): 97-101. )In Persian].
 10. Casikar I, Reid S, Condous G. Ectopic pregnancy: Ultrasound diagnosis in modern management. Clin Obstet Gynecol 2012; 55(2): 402-9.
 11. Patel Y, Wanyonyi SZ, Rana FS. Laparoscopic management of an ovarian ectopic pregnancy: case report. East Afr Med J 2008; 85(4): 201-4.
 12. Sharma N, Vasudevam S. Ruptured ovarian ectopic pregnancy: Case report and review of literature. Int J Curr Microbiol App Sci 2014; 39(294): 299.
 13. Lotfian N, Talaei Bajestani A, Rahmani Beilondi M, Daiemi M, Rahmani Beilondi R. Ovarian ectopic pregnancy: A rare case report. Armaghane-danesh. 2017; 21(11): 1142-8. )In Persian].
 14. Kraiem J, Bouden S, Ounaissa F, Falfoul A. Ovarian pregnancy: the situation in 2003. A report of four cases and literature review. Tunis Med 2004; 82(9): 858-66. )In French].
 15. Pagidas K, Frishman GN. Nonsurgical management of primary ovarian pregnancy with transvaginal ultrasound-guided local administration of methotrexate. J Minim Invasive Gynecol 2013; 20(2): 252-4.
 16. Resta S, Fuggetta E, D'Itri F, Evangelista S, Ticino A, Porpora MG. Rupture of ovarian pregnancy in a woman with low beta-hCG levels. Case Rep Obstet Gynecol 2012; 2012: 213169.