بررسی عملکرد یک ساله‌ی کلیه بعد از پیوند کلیه در بیماران مبتلا به سندرم متابولیک

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، مرکز تحقیقات بیماری‌های کلیه و گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های کلیه و گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استاد، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشکاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 متخصص پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

6 مرکز تحقیقات بیماری‌های کلیه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: در سال‌های اخیر تعداد بیماران دارای کلیه‌ی پیوندی در حال افزایش می‌باشد. در این بیماران احتمال بروز سندرم متابولیک و ابتلا به بیماری‌های قلبی- عروقی ناشی از آن بالا است که می‌تواند باعث کاهش عملکرد کلیه‌ی پیوندی شود. مطالعه‌ی حاضر با هدف مقایسه‌ی عملکرد یک ساله‌ی کلیه‌ی پیوندی در بیماران مبتلا به سندرم متابولیک و بدون سندرم متابولیک انجام شد.روش‌ها: این پژوهش از نوع هم‌گروهی و آینده‌نگر بود که بر روی بیماران دارای کلیه‌ی پیوندی بیشتر از 20 سال شهر اصفهان در سال 1396 انجام گردید. بدین ترتیب، 30 نفر در گروه سندرم متابولیک و 30 نفر در گروه بدون سندرم متابولیک قرار گرفتند و عملکرد کلیه‌ی آنان از طریق اندازه‌گیری سطح سرمی کراتینین مورد ارزیابی قرار گرفت. اطلاعات بیماران شامل داده‌های دموگرافیک، معیارهای سندرم متابولیک و سطح کراتینین سرم، ماهانه و در طول 12 ماه بررسی شد.یافته‌ها: 17 نفر از بیماران زن و 43 نفر مرد بودند. میانگین تغییرات کراتینین بین دو گروه مبتلا به سندرم و بدون سندرم در طول یک سال اختلاف معنی‌داری با یکدیگر نداشت (227/0 - P). همچنین، ارتباط معنی‌داری یین کراتینین با چاقی شکمی (214/0 = P)، فشار خون دیاستولیک (061/0 = P)، تری‌گلیسرید (Triglyceride یا TG) (409/0 = P)، High-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) (315/0 = P) و قند خون ناشتا (Fasting blood sugar یا FBS) (284/0 = P) در بیماران مبتلا به سندرم متابولیک مشاهده نشد و تنها ارتباط بین فشار خون سیستولیک و تغییرات کراتینین معنی‌دار بود (008/0 = P).نتیجه‌گیری: ابتلا به بیماری سندرم متابولیک تأثیری بر عملکرد کلیه‌ی پیوندی ندارد. پیشنهاد می‌شود در مطالعات آینده بیماران مدت زمان بیشتری مورد پیگیری قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Renal Function after Renal Transplantation in Patients with Metabolic Syndrome

نویسندگان [English]

 • Mojgan Mortazavi 1
 • Mostafa Hatami 2
 • Shahram Taheri 3
 • Seyed Mohsen Hosseini 4
 • Parisa Mirmoghtadaee 5
 • Zahra Zamani 6
1 Professor, Isfahan Kidney Diseases Research Center AND Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Isfahan Kidney Diseases Research Center AND Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Professor, Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Health, Isfahan University and Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Specialist in Community and Preventive Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
6 Isfahan Kidney Diseases Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Recently, renal transplantation has increased worldwide. The incidence of metabolic syndrome is common after renal transplantation that might reduce renal function and increase cardiovascular complications. In this study, we compared renal function after renal transplantation in patients with or without metabolic syndrome.Methods: This cohort prospective study was conducted in 2017 among patients with renal transplantation aged more than 20 years in Isfahan City, Iran. Metabolic syndrome criteria including blood pressure, fasting blood sugar, high- and low-density lipoprotein, triglyceride, and waist circumference, as well as serum creatinine were measured in 30 patients with metabolic syndrome and 30 without metabolic syndrome in one-year follow-up period.Findings: 17 patients were women and 43 were men. The mean serum creatinine changes were not significantly different among the patients with or without metabolic syndrome (P = 0.227) in 1-year follow up. There was no significant association between serum creatinine level with metabolic syndrome criteria such as waist circumference (P = 0.214), diastolic blood pressure (P = 0.061), triglyceride (P = 0.409), high-density lipoprotein (P = 0.315), and fasting blood sugar (P = 0.284) in patients with metabolic syndrome, and only the association between serum creatinine level and systolic blood pressure was significant (P = 0.008).Conclusion: Serum creatinine did not increase significantly in patients with metabolic syndrome. We recommend to consider longer follow-up periods in future studies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Metabolic Syndrome
 • Creatinine
 • Renal Function
 1. Collins AJ, Foley RN, Chavers B, Gilbertson D, Herzog C, Ishani A, et al. US Renal Data System 2013 Annual Data Report. Am J Kidney Dis 2014; 63(1 Suppl): A7.
 2. Scolari MP, Cappuccilli ML, Lanci N, La MG, Comai G, Persici E, et al. Predictive factors in chronic allograft nephropathy. Transplant Proc 2005; 37(6): 2482-4.
 3. Oda E. Metabolic syndrome: its history, mechanisms, and limitations. Acta Diabetol 2012; 49(2): 89-95.
 4. Executive Summary of The Third Report of The National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, And Treatment of High Blood Cholesterol In Adults (Adult Treatment Panel III). JAMA 2001; 285(19): 2486-97.
 5. Grundy SM, Brewer HB, Jr., Cleeman JI, Smith SC, Jr., Lenfant C. Definition of metabolic syndrome: Report of the National Heart, Lung, and Blood Institute/American Heart Association conference on scientific issues related to definition. Circulation 2004; 109(3): 433-8.
 6. Bayer ND, Cochetti PT, Anil Kumar MS, Teal V, Huan Y, Doria C, et al. Association of metabolic syndrome with development of new-onset diabetes after transplantation. Transplantation 2010; 90(8): 861-6.
 7. Faenza A, Fuga G, Nardo B, Donati G, Cianciolo G, Scolari MP, et al. Metabolic syndrome after kidney transplantation. Transplant Proc 2007; 39(6): 1843-6.
 8. Bellinghieri G, Bernardi A, Piva M, Pati T, Stoppa F, Scaramuzzo P, et al. Metabolic syndrome after kidney transplantation. J Ren Nutr 2009; 19(1): 105-10.
 9. Porrini E, Delgado P, Bigo C, Alvarez A, Cobo M, Checa MD, et al. Impact of metabolic syndrome on graft function and survival after cadaveric renal transplantation. Am J Kidney Dis 2006; 48(1): 134-42.
 10. Stevens LA, Coresh J, Greene T, Levey AS. Assessing kidney function--measured and estimated glomerular filtration rate. N Engl J Med 2006; 354(23): 2473-83.
 11. Mohsin N, Mourad G, Faure M, Szawarc I, Bringer J. Metabolic syndrome performs better than the individual factors in predicting renal graft outcome. Transplant Proc 2013; 45(10): 3517-9.
 12. Shu KH, Wu MJ, Chen CH, Cheng CH, Yu TM, Chuang YW, et al. Short-term prospective study of metabolic syndrome in renal transplant recipients. Transplant Proc 2014; 46(2): 540-2.
 13. Javidi-Dasht-Bayaz R, Nazemian F, Jafari M, Tousi M. Prevalence of Metabolic Syndrome after Renal Transplantation and its Effect on Renal Function. Med J Mashad Univ Med Sci 2017; 60(3): 510-6. [In Persian].
 14. de Vries AP, Bakker SJ, van Son WJ, van der Heide JJ, Ploeg RJ, The HT, et al. Metabolic syndrome is associated with impaired long-term renal allograft function; not all component criteria contribute equally. Am J Transplant 2004; 4(10): 1675-83.