بررسی شیوع مخفی علایم مجاری تحتانی ادرار در خانم‌های کارمند و دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیوتراپی، دانشکده‌ی علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده‌ی علوم توان‌بخشی و مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی- عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: شیوع علایم مجاری تحتانی ادرار و تأثیر آن بر روی کیفیت زندگی در بین جمعیت‌های مختلف متفاوت است. با این حال، همه‌ی افراد با شکایت ادراری به پزشک مراجعه نمی‌کنند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی شیوع مخفی علایم مجاری تحتانی ادرار در جامعه‌ی خانم‌های کارمند و دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است که شکایتی از علایم ادراری نداشته و به ظاهر سالم بوده‌اند.روش‌ها: تعداد 312 کارمند و دانشجوی خانم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که از نظر خودشان مشکل ادراری نداشتند، وارد مطالعه شدند. همه‌ی آن‌ها پرسش‌نامه‌ی علایم مجاری تحتانی ادرار را که به زبان فارسی اعتبارسنجی شده بود، تکمیل کردند.یافته‌ها: 7/90 درصد از افراد حداقل یکی از علایم مجاری تحتانی ادرار را داشتند. شایع‌ترین علامت، اضطرار در ادرار (6/35 درصد) و پس از آن، بی‌اختیاری استرسی (8/9 درصد) بود. تخلیه‌ی ادرار شبانه یک بار یا بیشتر در شب نیز 2/39 درصد شیوع داشت. بالاترین میزان آزاردهندگی به اضطرار در ادرار با میانگین 21/2 مربوط بود.نتیجه‌گیری: در یک جمعیت سالم احتمالی از زنان به نسبت جوان، شیوع علایم مجاری تحتانی ادرار بالا بود، اما میزان آزاردهندگی به نسبت پایین بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prevalence of Lower Urinary Tract Symptoms among Employee and Student Women in Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

 • Mahsa Soltan-Mohamadi 1
 • Abbas Ali Pourmomeny 2
1 Department of Physical Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Isfahan University of Medical Sciences Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Musculoskeletal Research Center AND Department of Physical Therapy School of Rehabilitation Sciences, Isfahan University of Medical Sciences Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: The prevalence of lower urinary tract symptoms and their impacts on women’s quality of life vary among different populations. However, not all individuals with urological complaints seek medical advice. The purpose of this study was to investigate the prevalence of lower urinary tract symptoms, and their degree of bother in among employee and student women in Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran, as a sample of presumably healthy population of women.Methods: The study participants included 312 presumably healthy population of employee and student women in the Isfahan University of Medical Sciences. They completed a self-filled validated Persian version of the lower urinary tract symptoms questionnaire.Findings: 90.7% of the group reported some kinds of lower urinary tract symptoms. The most common symptom was urgency (35.6%) and then, stress urinary incontinence (9.8%). Nocturia once or more at night was reported in 39.2% of cases. The highest bother score was of urgency with mean of 2.21.Conclusion: In a presumably healthy population of relatively young women, the prevalence of lower urinary tract symptoms was high, but with relatively low bother score.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lower urinary tract symptoms
 • Prevalence
 • Women
 1. Coyne KS, Sexton CC, Thompson CL, Milsom I, Irwin D, Kopp ZS, et al. The prevalence of lower urinary tract symptoms (LUTS) in the USA, the UK and Sweden: Results from the Epidemiology of LUTS (EpiLUTS) study. BJU Int 2009; 104(3): 352-60.
 2. Abrams P, Cardozo L, Fall M, Griffiths D, Rosier P, Ulmsten U, et al. The standardisation of terminology in lower urinary tract function: Report from the standardisation sub-committee of the International Continence Society. Urology 2003; 61(1): 37-49.
 3. Girman CJ, Jacobsen SJ, Tsukamoto T, Richard F, Garraway WM, Sagnier PP, et al. Health-related quality of life associated with lower urinary tract symptoms in four countries. Urology 1998; 51(3): 428-36.
 4. Seim A, Hoyo C, Ostbye T, Vatten L. The prevalence and correlates of urinary tract symptoms in Norwegian men: the HUNT study. BJU Int 2005; 96(1): 88-92.
 5. Coyne KS, Kaplan SA, Chapple CR, Sexton CC, Kopp ZS, Bush EN, et al. Risk factors and comorbid conditions associated with lower urinary tract symptoms: EpiLUTS. BJU Int 2009; 103(Suppl 3): 24-32.
 6. Irwin DE, Kopp ZS, Agatep B, Milsom I, Abrams P. Worldwide prevalence estimates of lower urinary tract symptoms, overactive bladder, urinary incontinence and bladder outlet obstruction. BJU Int 2011; 108(7): 1132-8.
 7. Irwin DE, Milsom I, Hunskaar S, Reilly K, Kopp Z, Herschorn S, et al. Population-based survey of urinary incontinence, overactive bladder, and other lower urinary tract symptoms in five countries: results of the EPIC study. Eur Urol 2006; 50(6): 1306-14.
 8. Boyle P, Robertson C, Mazzetta C, Keech M, Hobbs FD, Fourcade R, et al. The prevalence of lower urinary tract symptoms in men and women in four centres. The UrEpik study. BJU Int 2003; 92(4): 409-14.
 9. Coyne KS, Sexton CC, Irwin DE, Kopp ZS, Kelleher CJ, Milsom I. The impact of overactive bladder, incontinence and other lower urinary tract symptoms on quality of life, work productivity, sexuality and emotional well-being in men and women: Results from the EPIC study. BJU Int 2008; 101(11): 1388-95.
 10. Schulman CC, Asplund R, Desgrandchamps F, Jonas U. The impact of nocturia on health status and quality of life in patients with lower urinary tract symptoms suggestive of benign prostatic hyperplasia (LUTS/BPH). Eur Urol Suppl 2005; 4(2): 1-8.
 11. van Breda HM, Bosch JL, de Kort LM. Hidden prevalence of lower urinary tract symptoms in healthy nulligravid young women. Int Urogynecol J 2015; 26(11): 1637-43.
 12. Pourmomeny AA, Rezaeian ZS, Soltanmohamadi M. Translation and linguistic validation of the Persian version of the Bristol Female Lower Urinary Tract Symptoms instrument. Int Urogynecol J 2017; 28(9): 1329-33.
 13. Ghandour L, Minassian V, Al-Badr A, Abou GR, Geagea S, Bazi T. Prevalence and degree of bother of pelvic floor disorder symptoms among women from primary care and specialty clinics in Lebanon: an exploratory study. Int Urogynecol J 2017; 28(1): 105-18.
 14. Chuang FC, Kuo HC. Prevalence of lower urinary tract symptoms in indigenous and non-indigenous women in Eastern Taiwan. J Formos Med Assoc 2010; 109(3): 228-36.
 15. Liao YM, Dougherty MC, Biemer PP, Boyington AR, Liao CT, Palmer MH, et al. Prevalence of lower urinary tract symptoms among female elementary school teachers in Taipei. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2007; 18(10): 1151-61.
 16. Horst M, Oppliger W, Rospert S, Schonfeld HJ, Schatz G, Azem A. Sequential action of two hsp70 complexes during protein import into mitochondria. EMBO J 1997; 16(8): 1842-9.
 17. Pinnock C, Marshall VR. Troublesome lower urinary tract symptoms in the community: A prevalence study. Med J Aust 1997; 167(2): 72-5.
 18. Milsom I, Irwin DE. A cross-sectional, population-based, multinational study of the prevalence of overactive bladder and lower urinary tract symptoms: Results from the EPIC study. Eur Urol Suppl 2007; 6(1): 4-9.
 19. Temml C, Heidler S, Ponholzer A, Madersbacher S. Prevalence of the overactive bladder syndrome by applying the International Continence Society definition. Eur Urol 2005; 48(4): 622-7.
 20. Milsom I, Abrams P, Cardozo L, Roberts RG, Thuroff J, Wein AJ. How widespread are the symptoms of an overactive bladder and how are they managed? A population-based prevalence study. BJU Int 2001; 87(9): 760-6.
 21. Lapitan MC, Chye PL. The epidemiology of overactive bladder among females in Asia: A questionnaire survey. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2001; 12(4): 226-31.
 22. Haj SE, Mostafaie H, Torabi Z, Beighzali S, Parnianfard N, Bagheri Z. S36 Prevalence of lower urinary tract symptoms (LUTS) and urinary incontinence among Iranian young adult and correlation of their knowledge with current evidences. Eur Urol Suppl 2013; 12(4): e1144, S36.