نقش‌های دستیار اطلاعات بالینی در تیم‌های بالینی: نامه به سردبیر

نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسندگان

1 گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار،مرکز تحقیقات فن‌آوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، مرکز تحقیقات فن‌آوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استاد، مرکز جامع‌نگر عملکرد گوارش، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

امروزه متخصصان بالینی از یک سو با کمبود وقت، افزایش حجم اطلاعات، تعدد و تنوع پایگاه‌های اطلاعاتی سلامت و از سوی دیگر، لزوم بازیابی و واکاوی اطلاعات حرفه‌ای خود مواجه می‌باشند. به همین دلیل، حضور دستیار اطلاعات بالینی (Clinical informationist یا CI) در تیم‌های پزشکی ضروری و مؤثر خواهد بود. منطق کلی برای دستیار اطلاعات بالینی، چالش‌های متخصصان بالینی در دسترسی به اطلاعات بالینی مستند و معتبر است...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Clinical Informationist in Clinical Teams: Letter to Editor

نویسندگان [English]

 • Marzieh Tahmasebi 1
 • Alireza Rahimi 2
 • Firoozeh Zare-Farashbandi 3
 • Peyman Adibi 4
1 Department of Medical Library and Information Sciences, School of Management and Medical Information Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Health Information Technology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Health Information Technology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Professor, Integrative Functional Gastroenterology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Focusing on various educational, research, and clinical roles of Clinical Informationist (CI), it is necessary to joint CIs to the clinical team as a member of patient care unit. CI can play an important role in improving medical services and community health by teaching clinical information literacy, training health information literacy to patient, and helping to search and retrieve information in research and clinical teams. It should be recommended that having such significant roles in the health care context requires CIs’ efforts to improve their skills and abilities, as well as to develop official and non-official relevant educational infrastructures in the health system of each country.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Clinical informationist
 • Clinical Librarian
 • Medical Information Science
 • Information specialists
 • Clinical team
 1. Davidoff F, Florance V. The informationist: A new health profession? Ann Intern Med 2000; 132(12): 996-8.
 2. Cooper ID, Crum JA. New activities and changing roles of health sciences librarians: A systematic review, 1990-2012. J Med Libr Assoc 2013; 101(4): 268-77.
 3. DeRosa AP, Gibson DS, Morris EA. Through the eyes of the Informationist: Identifying information needs of the Breast Imaging Service at a tertiary medical center specializing in cancer. Health Informatics J 2017; 23(3): 208-17.
 4. Grefsheim SF, Whitmore SC, Rapp BA, Rankin JA, Robison RR, Canto CC. The informationist: building evidence for an emerging health profession. J Med Libr Assoc 2010; 98(2): 147-56.
 5. Giuse NB, Koonce TY, Jerome RN, Cahall M, Sathe NA, Williams A. Evolution of a mature clinical informationist model. J Am Med Inform Assoc 2005; 12(3): 249-55.