مقایسه‌ی روش‌های ثابت‌سازی با نخ محکم و ثابت‌سازی با پیچ در ترمیم آسیب Syndesmosis مچ پا

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه ارتوپدی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دستیار، گروه ارتوپدی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: آسیب Syndesmosis مچ پا، از شایع‌ترین آسیب‌های مچ پا می‌باشد. این آسیب دیدگی، منجر به ناتوانی طولانی مدت از انجام فعالیت‌های فیزیکی می‌گردد. روش‌های مختلف جراحی، جهت درمان به کار رفته‌اند که هر یک با محدودیت‌ها، مزایا و معایبی همراه می‌باشند و یافته‌های مطالعات در این زمینه، با یکدیگر متناقض است. از این رو، مطالعه‌ی حاضر، با هدف مقایسه‌ی دو روش ثابت‌سازی نخ محکم (Tightrope) و پیچ (Tricortical-screw) انجام شد.روش‌ها: مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی تصادفی حاضر، بر روی 30 بیمار با آسیب Syndesmosis مچ پا در بیمارستان‌های الزهرا (س) و آیت‌اله کاشانی اصفهان در سال‌های 96-1393 انجام شد. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه Tightrope و Tricortical-screw تقسیم شدند. دو گروه در پی‌گیری‌های 6، 12 و 18 ماهه از نظر محدوده‌ی حرکتی، شاخص American Orthopedic Foot and Ankle Society (AOFAS)، زمان لازم برای برگشت به کار و نیاز به جراحی مجدد، مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند.یافته‌ها: بیماران دو گروه از نظر سن، جنس و شاخص توده‌ی بدنی (Body mass index یا BMI) تفاوت معنی‌داری نداشتند (050/0 < P)، اما مدت ریکاوری و نیاز به جراحی مجدد در گروه Tightrope کمتر بود (001/0 > P). در امتیاز AOFAS نیز گروه Tightrope از نظر درد، محدودیت حرکتی، Maximum walk و Walk surface نسبت به Tricortical-screw برتر بود (050/0 > P)، اما در مورد Flexion دورسال و پلانتار، Gait، حرکت Sagittal، حرکت Hind foot و عملکرد دو گروه تفاوتی نداشتند (050/0 < P)..نتیجه‌گیری: طبق یافته‌های این مطالعه، در آسیب Syndesmosis مچ پا، استفاده از روش Tightrope با نتایج بهتری نسبت به روش Tricortical-screw همراه بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Tightrope Fixation and Tricortical-Screw Fixation in Treatment of Ankle Syndesmosis Injuries

نویسندگان [English]

 • Shirvan Rastegar 1
 • Sina Talebi 2
 • Sajad Talebi 3
1 Assistant Professor, Department of Orthopedics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Resident, Department of Orthopedics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 General Practitioner, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Ankle syndesmosis injury is among the common ankle injuries. This injury results in a long-term inability to perform physical activities. Various surgical techniques have been experimented that each accompanies with limitations, advantages, and disadvantages, and controversial outcomes have been presented. In the current study, two techniques of tightrope and tricortial-screw fixation were compared.Methods: The current randomized clinical trial study was conducted on 30 patients with ankle syndesmosis injury in the Alzahra and Kashani hospitals, Isfahan, Iran, during the years 2014-17. The patients were randomly divided into two groups of tightrope and tricortical-screw treatments. The two groups were followed and compared considering the range of motion, American Orthopedic Foot and Ankle Society (AOFAS) score, required time for return to work, and need for reoperation within 6, 12, and 18 months.Findings: Patients of the two groups were not different regarding age, gender, and body mass index (BMI) (P > 0.050); but the recovery time and need for reoperation were significantly less in tightrope group (P < 0.001). According to AOFAS score, tightrope group was better considering pain, activity limitation, maximum walk, and walk surface (P < 0.050); but they were not statistically different regarding plantar and dorsiflexion, gait, sagittal motion, hind foot motion, and function (P > 0.050).Conclusion: Based on the findings of the current study, tightrope fixation technique was accompanied with better outcomes in comparison to tricortical-screw fixation in ankle syndesmosis injury.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ankle syndesmosis
 • Ankle injuries
 • Fracture fixation
 1. Teramoto A, Kura H, Uchiyama E, Suzuki D, Yamashita T. Three-dimensional analysis of ankle instability after tibiofibular syndesmosis injuries: A biomechanical experimental study. Am J Sports Med 2008; 36(2): 348-52.
 2. Dattani R, Patnaik S, Kantak A, Srikanth B, Selvan TP. Injuries to the tibiofibular syndesmosis. J Bone Joint Surg Br 2008; 90(4): 405-10.
 3. Wright RW, Barile RJ, Surprenant DA, Matava MJ. Ankle syndesmosis sprains in national hockey league players. Am J Sports Med 2004; 32(8): 1941-5.
 4. Naqvi GA, Shafqat A, Awan N. Tightrope fixation of ankle syndesmosis injuries: clinical outcome, complications and technique modification. Injury 2012; 43(6): 838-42.
 5. Cottom JM, Hyer CF, Philbin TM, Berlet GC. Treatment of syndesmotic disruptions with the Arthrex Tightrope: A report of 25 cases. Foot Ankle Int 2008; 29(8): 773-80.
 6. Bell DP, Wong MK. Syndesmotic screw fixation in Weber C ankle injuries--should the screw be removed before weight bearing? Injury 2006; 37(9): 891-8.
 7. Teramoto A, Suzuki D, Kamiya T, Chikenji T, Watanabe K, Yamashita T. Comparison of different fixation methods of the suture-button implant for tibiofibular syndesmosis injuries. Am J Sports Med 2011; 39(10): 2226-32.
 8. Coetzee JC, Ebeling P. Treatment of syndesmosis disruptions with TightRope fixation. Techniques in Foot and Ankle Surgery 2008; 7(3): 196-202.
 9. Moore JA, Shank JR, Morgan SJ, Smith WR. Syndesmosis fixation: A comparison of three and four cortices of screw fixation without hardware removal. Foot Ankle Int 2006; 27(8): 567-72.
 10. Kortekangas T, Savola O, Flinkkila T, Lepojarvi S, Nortunen S, Ohtonen P, et al. A prospective randomised study comparing TightRope and syndesmotic screw fixation for accuracy and maintenance of syndesmotic reduction assessed with bilateral computed tomography. Injury 2015; 46(6): 1119-26.
 11. Miller RS, Weinhold PS, Dahners LE. Comparison of tricortical screw fixation versus a modified suture construct for fixation of ankle syndesmosis injury: A biomechanical study. J Orthop Trauma 1999; 13(1): 39-42.
 12. Forsythe K, Freedman KB, Stover MD, Patwardhan AG. Comparison of a novel Fiber Wire-button construct versus metallic screw fixation in a syndesmotic injury model. Foot Ankle Int 2008; 29(1): 49-54.
 13. Coetzee JC, Ebeling PB. Treatment of syndesmoses disruptions: A prospective, randomized study comparing conventional screw fixation vs TightRope-« fiber wire fixation - medium term results. SA Orthopaedic Journal 2009; 8(1): 32-7.
 14. Chen B, Chen C, Yang Z, Huang P, Dong H, Zeng Z. To compare the efficacy between fixation with tightrope and screw in the treatment of syndesmotic injuries: A meta-analysis. Foot Ankle Surg 2019; 25(1): 63-70.
 15. Degroot H, Al-Omari AA, El Ghazaly SA. Outcomes of suture button repair of the distal tibiofibular syndesmosis. Foot Ankle Int 2011; 32(3): 250-6.
 16. McMurray D, Hornung B, Venkateswaran B, Ali Z. Walking on a tightrope: Our experience in the treatment of traumatic ankle syndesmosis rupture. Injury Extra 2008; 39(5): 182.
 17. Inge SY, Pull Ter Gunne AF, Aarts CAM, Bemelman M. A systematic review on dynamic versus static distal tibiofibular fixation. Injury 2016; 47(12): 2627-34.