موردی از لنفوم هوچکین به عنوان علتی ثانویه برای ایجاد Cutis Verticis Gyrata

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 دستیار تخصصی بیماری‌های پوست، بخش پوست، بیمارستام امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار، بخش پوست، بیمارستام امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: Cutis verticis gyrata (CVG)، بیماری نادری است که مشخصه‌ی آن چین‌های عمیق پوستی روی پوست سر می‌باشد. فرم ثانویه، در زمینه‌ی بیماری‌های متعددی نظیر بدخیمی‌ها از جمله لوکمی حاد رخ می‌دهد، اما تا کنون، گزارش‌های اندکی در مورد لنفوم به عنوان عامل زمینه‌ای بروز CVG وجود دارد.گزارش مورد: بیمار آقای 41 ساله‌ای که از 3 سال گذشته دچار خارش عمومی، نمای CVG بر روی پوست سر و کاهش وزن از یک سال قبل و سرفه‌ی مزمن شده است. در معاینه‌ی لنفادنوپاتی آگزیلاری چپ و سوپراکلاویکولار داشت. به دلیل این که در اسکن توموگرافی کامپیوتری بیماری، لنفادنوپاتی مدیاستینال گزارش شده بود، از این لنف نودها نمونه‌برداری شد و تشخیص نهایی لنفوم هوچکین برای وی گذاشته شد. دو جلسه پس از شروع شیمی‌درمانی، خارش و سرفه‌ی بیمار برطرف شد و سه سال پس از بستری، نمای CVG بیمار نیز بهبود نشان داد.نتیجه‌گیری: این گزارش مورد، از معدود گزارش‌هایی است که در مورد لنفوم به عنوان دلیل زمینه‌ای احتمالی برای CVG وجود دارد. تشخیص به موقع بسیاری از دلایل ثانویه‌ی CVG نظیر بدخیمی‌های خونی با توجه به علایم همراه، از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. همچنین، در این مورد با درمان عامل زمینه‌ای CVG بیمار، بهبودی نمای CVG بر روی پوست سر وی نیز رخ داده است. ازاین رو، امکان دارد در سایر موارد ثانویه‌ی این بیماری نیز با درمان عامل زمینه‌ای، نمای CVG نیز بهبود یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Case of Hodgkin Lymphoma as a Secondary Cause of Cutis Verticis Gyrata

نویسندگان [English]

 • Reza Mortezaei 1
 • Yalda Nahidi 2
 • Saman Afkhami-Ardakani 1
 • Yahya Shahrokhi 3
1 Resident, Department of Dermatology, Imam Reza Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Associate Professor, Department of Dermatology, Imam Reza Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 General Practitioner, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Background: Cutis verticis gyrata (CVG) is a rare condition characterized by deep skin folds over scalp. The secondary CVG can occur due to conditions including malignancies such as leukemia. However, there are limited reports on lymphoma as a secondary etiology for CVG, to date.Case Report: A 41-year-old man patient came to our dermatology clinic complaining of generalized pruritus, deep skin folds on scalp, and weight loss from 3 years ago, as well as chronic cough from one year ago. On examination, he had left axillary and supraclavicular lymphadenopathy. Since mediastinal lymphadenopathy was reported on his lung high-resolution computed tomography, a lymph node biopsy was done, and a diagnosis of Hodgkin lymphoma was made. Chemotherapy was commenced for the patient, and after two sessions, his pruritus and cough vastly improved. Additionally, at a follow-up session 3 years after admission, his CVG improved.Conclusion: This case report is one of limited available reports about lymphoma as a secondary cause of CVG. Timely diagnosis of secondary causes of CVG, including hematological malignancies, could be of critical importance. In addition, in this case, treatment of the underlying cause of CVG resulted in an improvement in CVG itself.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cutis verticis gyrata
 • Hodgkin lymphoma
 • Case Reports
 1. Larsen F, Birchall N. Cutis verticis gyrata: three cases with different aetiologies that demonstrate the classification system. Australas J Dermatol 2007; 48(2): 91-4.
 2. Passarini B, Neri I, Patrizi A, Masina M. Cutis verticis gyrata secondary to acute monoblastic leukemia. Acta Derm Venereol 1993; 73(2): 148-9.
 3. Yang JJ, Sano DT, Martins SR, Tebcherani AJ, Sanchez AP. Primary essential cutis verticis gyrata - case report. An Bras Dermatol 2014; 89(2): 326-8.
 4. Marque M, Gardie B, Bressac de PB, Rustin P, Guillot B, Richard S, et al. Novel FH mutation in a patient with cutaneous leiomyomatosis associated with cutis verticis gyrata, eruptive collagenoma and Charcot-Marie-Tooth disease. Br J Dermatol 2010; 163(6): 1337-9.
 5. George AA, George L, Mahabal G, Bindra M, Pulimood S. Systemic T cell lymphoma presenting as cutis verticis gyrata. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2015; 81(6): 631-3.