تأثیر بلوک کانال اداکتور بر روی متغیرهای همودینامیک و بی‌دردی بعد از عمل جراحی تعویض مفصل زانو تحت بی‌حسی نخاعی و مقایسه‌ی آن با گروه شاهد

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دستیار، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: استئوآرتریت مفصل زانو، شایع‌ترین بیماری مفصلی است که شیوع آن در افراد بالای 65 سال بیشتر می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تأثیر بلوک کانال اداکتور بر متغیرهای همودینامیک و بی‌دردی پس از عمل جراحی تعویض مفصل زانو و کمک به یافتن راه حلی مناسب برای کنترل درد در این افراد بود.روش‌ها: در این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی، 68 بیمار کاندیدای عمل جراحی تعویض مفصل زانو در دو گروه 34 نفره‌ی مورد و شاهد توزیع شدند. در گروه مورد، بیماران کاندیدای عمل جراحی تعویض مفصل زانو به وسیله‌ی تجویز مارکائین (15-5/12 میلی‌گرم) بی‌حسی نخاعی دریافت کردند و سپس، به روش اولتراسونوگرافی، از قسمت قدامی ران بلوک کانال اداکتور با تجویز 15 میلی‌لیتر مارکائین 5/0 درصد همراه با 5 میکروگرم/میلی‌لیتر اپی‌نفرین انجام شد. در گروه شاهد، بلوک با همان تکنیک مشابه گروه اول انجام شد، اما به جای دارو، از نرمال‌سالین استفاده گردید. متغیرهای همودینامیک، درد بعد از عمل و رضایتمندی بیمار و جراح در دو گروه بررسی و مقایسه شد.یافته‌ها: شدت درد بعد از عمل در گروه مورد در زمان‌های 6 و 12 ساعت بعد از عمل به صورت معنی‌داری کمتر از گروه شاهد بود. همچنین، میزان نیاز به مسکن در گروه مورد در 24 ساعت بعد از عمل به صورت معنی‌داری کمتر از گروه شاهد بود (050/0 > P).نتیجه‌گیری: استفاده از بلوک کانال اداکتور، می‌تواند روش مؤثری برای کوتاه مدت جهت کاهش درد و نیاز به داروی مسکن بعد از عمل جراحی تعویض مفصل زانو باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Adductor Canal Block on Hemodynamic Variables and Pain after Total Knee Arthroplasty under Spinal Anesthesia in Comparison with Control Group

نویسندگان [English]

 • Mohammad Golparvar 1
 • Mina Pooladchang 2
1 Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Resident. Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Knee joint osteoarthritis is the most common articular disease among the elderly of more than 60 years. This study aimed to evaluate the effect of adductor canal block on hemodynamic variables and pain after total knee arthroplasty to find a suitable solution for pain control in these patients.Methods: In this clinical trial study, 68 patients under total knee arthroplasty were randomly divided into two equal groups. In the first group, the patients received Marcaine (12.5-15 mg) for spinal anesthesia; then, anterior hip ultrasound of adductor canal block was done by injecting 15 ml Marcaine 0.5% along with 5 mg/ml epinephrine. This was repeated in the control group with the similar technique and normal saline was used instead of drug. Hemodynamic variables, postoperative pain, and patient and surgeon satisfaction were all studied in both groups.Findings: Intensity of postoperative pain in the intervention group was lower than placebo group after 6 and 12 hours of surgery. The need to narcotics in the intervention group was significantly lower than placebo 24 hours after surgery (P < 0.050 for all).Conclusion: Using adductor canal block is an effective short-term method to reduce the pain and need to narcotics after total knee arthroplasty.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Adductor
 • Postoperative pain
 • Spinal anesthesia
 • Hemodynamic
 • Arthroplasty
 1. Jiang X, Wang QQ, Wu CA, Tian W. Analgesic efficacy of adductor canal block in total knee arthroplasty: A meta-analysis and systematic review. Orthop Surg 2016; 8(3): 294-300.
 2. Karlsen AP, Wetterslev M, Hansen SE, Hansen MS, Mathiesen O, Dahl JB. Postoperative pain treatment after total knee arthroplasty: A systematic review. PLoS One 2017; 12(3): e0173107.
 3. Danninger T, Opperer M, Memtsoudis SG. Perioperative pain control after total knee arthroplasty: An evidence based review of the role of peripheral nerve blocks. World J Orthop 2014; 5(3): 225-32.
 4. Walker LC, Clement ND, Deehan DJ. Predicting the outcome of total knee arthroplasty using the WOMAC Score: A review of the literature. J Knee Surg 2019; 32(8): 736-41.
 5. Grevstad U, Mathiesen O, Valentiner LS, Jaeger P, Hilsted KL, Dahl JB. Effect of adductor canal block versus femoral nerve block on quadriceps strength, mobilization, and pain after total knee arthroplasty: A randomized, blinded study. Reg Anesth Pain Med 2015; 40(1): 3-10.
 6. Patterson ME, Bland KS, Thomas LC, Elliott CE, Soberon JR, Nossaman BD, et al. The adductor canal block provides effective analgesia similar to a femoral nerve block in patients undergoing total knee arthroplasty--a retrospective study. J Clin Anesth 2015; 27(1): 39-44.
 7. Memtsoudis SG, Yoo D, Stundner O, Danninger T, Ma Y, Poultsides L, et al. Subsartorial adductor canal vs femoral nerve block for analgesia after total knee replacement. Int Orthop 2015; 39(4): 673-80.
 8. Sites BD, Beach ML, Chinn CD, Redborg KE, Gallagher JD. A comparison of sensory and motor loss after a femoral nerve block conducted with ultrasound versus ultrasound and nerve stimulation. Reg Anesth Pain Med 2009; 34(5): 508-13.
 9. Kim DH, Lin Y, Goytizolo EA, Kahn RL, Maalouf DB, Manohar A, et al. Adductor canal block versus femoral nerve block for total knee arthroplasty: A prospective, randomized, controlled trial. Anesthesiology 2014; 120(3): 540-50.
 10. Rousseau-Saine N, Williams SR, Girard F, Hebert LJ, Robin F, Duchesne L, et al. The effect of adductor canal block on knee extensor muscle strength 6 weeks after total knee arthroplasty: A randomized, controlled trial. Anesth Analg 2018; 126(3): 1019-27.
 11. Chuan A, Lansdown A, Brick KL, Bourgeois AJG, Pencheva LB, Hue B, et al. Adductor canal versus femoral triangle anatomical locations for continuous catheter analgesia after total knee arthroplasty: A multicentre randomised controlled study. Br J Anaesth 2019; 123(3): 360-7.