دو مورد سالک مزمن و مقاوم به درمان به عنوان تظاهری اولیه از اختلال لنفوپرولیفراتیو زمینه‌ای

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 دستیار تخصصی، گروه پوست، دانشکده‌ی پزشکی، بیمارستان امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دستیار پژوهشی، مرکز تحقیقات سالک جلدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار، مرکز تحقیقات سالک جلدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: سالک (لیشمانیوز جلدی)، یک بیماری انگلی پوستی است که موجب مشکلات جدی بهداشتی- درمانی در بیش از 80 کشور جهان می‌گردد. پیامد بالینی بیماری تحت تأثیر ارتباطی پویا میان انگل لیشمانیا و سیستم ایمنی میزبان می‌باشد. در این مطالعه، دو مورد مبتلا به سالک با سیر بالینی غیر معمول و مقاوم به درمان به عنوان تظاهر اولیه‌ی اختلال لنفوپرولیفراتیو زمینه‌ای گزارش می‌شود.گزارش مورد: بیمار اول آقای 43 ساله با سالک به صورت پلاک اندوره، زخمی در اطراف چشم راست همراه با اکتروپیون با عودهای مکرر و عدم پاسخ به درمان‌های مختلف که در طی چندین نوبت بستری و بررسی‌های بیشتر برای وی تشخیص لوکمی لنفوبلاستیک حاد (Acute lymphoblastic leukemia یا ALL) گذاشته شد. بیمار دوم، آقای 51 ساله با سالک ابتدا به صورت ضایعه‌ی پاپولار و اولسراتیو در ساعد چپ و ظهور ضایعات جدید اولسراتیو و ایندوره روی گونه‌ی راست و گوش چپ، همراه با عودهای مکرر و عدم پاسخ به درمان‌های مختلف که در سیر درمان و ارزیابی‌های بیشتر لوکمی لنفوستیک مزمن (Chronic lymphoblastic leukemia یا CLL) ظاهر و تشخیص داده شدنتیجه‌گیری: این گزارش موارد، ALL وCLL  را به عنوان علت زمینه‌ای عدم بهبودی کامل ضایعات و عودهای مکرر سالک مطرح می‌کند. توجه به علایم همراه بیمار و معاینه‌ی فیزیکی کامل و اقدامات پیرابالینی لازم در موارد سالک مقاوم به درمان و عود کننده، برای یافتن علل زمینه‌ای ضروری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Two Cases of Chronic and Drug-Resistant Cutaneous Leishmaniasis as an Initial Presentation of the Underlying Lymphoproliferative Disorder

نویسندگان [English]

 • Reza Mortezaei 1
 • Reihaneh Aryan 2
 • Saman Afkhami-Ardakani 1
 • Vahid Mashayekhi-Goyonlo 3
1 Resident, Department of Dermatology, Imam Reza Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Research Assistant, Cutaneous Leishmaniasis Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Associate Professor, Cutaneous Leishmaniasis Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Background: Cutaneous leishmaniasis is an infectious disease caused by the protozoa of Leishmania genus, which cause serious public health issues in endemic regions across 80 countries. The disease outcome is influenced by interaction between the parasite and immune system of its human host. Here, we report two cases of unusual and drug-resistant cutaneous leishmaniasis as an initial presentation of the underlying lymphoproliferative disorder.Case Report: Case 1 was a 43-year-old man with a history of cutaneous leishmaniasis presenting with an ulcerated and indurated plaque in proximity to the right eye along with ectropion, with multiple recurrences and resistance to multiple treatment plans. After multiple evaluations and hospitalizations, the patient was diagnosed with acute lymphoblastic leukemia (ALL). Case 2 was a 51-year-old man with a history of cutaneous leishmaniasis primarily presenting with an ulcerative papular lesion located on right forearm. The lesion was resistant to treatment, and two new ulcerated and indurated lesions appeared on the left ear and right zygoma with multiple recurrences and resistance to treatmen. During the course of treatment and further evaluations, chronic lymphocytic leukemia (CLL) was diagnosed.Conclusion: This case report presents ALL and CLL as possible underlying causes for resistance and recurrences in cutaneous leishmaniasis. Giving special attention to the patients’ signs and symptoms, as well as a thorough physical examination with proper paraclinical evaluations in patients with treatment failure, can be the key to identify underlying disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Leishmaniasis, Cutaneous
 • Leukemia
 • Recurrence
 • Treatment failure
 1. Alvar J, Velez ID, Bern C, Herrero M, Desjeux P, Cano J, et al. Leishmaniasis worldwide and global estimates of its incidence. PLoS One 2012; 7(5): e35671.
 2. World Health Organization. Leishmaniasis [Online]. [cited 2019 Mar 14]; Available from: URL: https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/leishmaniasis
 3. Amin M, Manisali M. Cutaneous leishmaniasis affecting the face: Report of a case. J Oral Maxillofac Surg 2000; 58(9): 1066-9.
 4. Rayatt SS, Moss AL. Cutaneous leishmaniasis. Br J Plast Surg 2000; 53(5): 443-5.
 5. Gonzalez C, Wang O, Strutz SE, Gonzalez-Salazar C, Sanchez-Cordero V, Sarkar S. Climate change and risk of Leishmaniasis in North America: predictions from ecological niche models of vector and reservoir species. PLoS Negl Trop Dis 2010; 4(1): e585.
 6. Alcover MM, Rocamora V, Guillen MC, Berenguer D, Cuadrado M, Riera C, et al. Case Report: Diffuse Cutaneous Leishmaniasis by Leishmania infantum in a Patient Undergoing Immunosuppressive Therapy: Risk Status in an Endemic Mediterranean Area. Am J Trop Med Hyg 2018; 98(5): 1313-6.
 7. van GJ, Carrillo E, Lopez-Velez R, Lynen L, Moreno J. Leishmaniasis in immunosuppressed individuals. Clin Microbiol Infect 2014; 20(4): 286-99.
 8. Al-Qattan MM. Extensive cutaneous leishmaniasis of the upper limb in a patient with leukemia. Ann Plast Surg 2002; 48(6): 670-1.
 9. Golino A, Duncan JM, Zeluff B, DePriest J, McAllister HA, Radovancevic B, et al. Leishmaniasis in a heart transplant patient. J Heart Lung Transplant 1992; 11(4 Pt 1): 820-3.
 10. Mirzabeigi M, Farooq U, Baraniak S, Dowdy L, Ciancio G, Vincek V. Reactivation of dormant cutaneous Leishmania infection in a kidney transplant patient. J Cutan Pathol 2006; 33(10): 701-4.
 11. Zandieh A, Zandieh B, Dastgheib L. Dissemination of localized cutaneous leishmaniasis in an organ transplant recipient: case report and literature review. Int J Dermatol 2013; 52(1): 59-62.