گزارش یک مورد از Tinea incognito در صورت یک دختر 9 ساله با سابقه‌ی مصرف استروئید

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 دستیار تخصصی، گروه پوست، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار، گروه پوست، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات سالک جلدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: Tinea incognito عفونتی قارچی است که با تظاهری متفاوت در نتیجه‌ی مصرف استروئیدها و مهار کننده‌های کلسی نورین ایجاد می‌شود. در این مطالعه، یک مورد از این بیماری گزارش می‌شود.گزارش مورد: بیمار مورد مطالعه، یک دختر 9 ساله بود که با شکایت ضایعات خارش‌دار پاپول و پوسچولر قرمز رنگ به صورت گسترده و سابقه‌ی مصرف 3 ماهه‌ی کلوبتازول پروپیونات 05/0 درصد مراجعه کرده بود. در معاینه، پاپول‌ها، پلاک‌های اریتماتو و پوسچول‌های منتشر بدون پوسته‌ی واضح روی صورت و گردن، بازو و پشت دست بیمار وجود داشت. در بررسی‌های اسمیر و کشت، تشخیص Tinea incognito برای بیمار گذاشته شد. بیمار با کپسول فلوکونازول، شامپوی کتوکونازول و کرم کلوتریمازول به طور کامل درمان شد.نتیجه‌گیری: مصرف گسترده و نابه‌جای استروئیدها، باعث افزایش روزافزون Tinea incognito می‌شود. در درمان این بیماران، لازم است از داروهای خوراکی ضد قارچ استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tinea Incognito on the Face of a 9-Year-Old Girl with History of Steroid Use

نویسندگان [English]

 • Zahra Tafazzoli 1
 • Sara Sabouri-Rad 2
1 Resident, Department of Dermatology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Department of Dermatology, School of Medicine AND Cutaneous Leishmaniasis Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Background: Tinea incognito is a fungal infection with bizarre presentation due to the topical use of steroids or calcineurin inhibitors. Herein, we present a case of tinea incognito infection.Case Report: A 9-year-old girl complaining of pruritic non-scaly erythematous papulopustular lesions and a 3-month history of use of clobetasol propionate 0.05% referred to our dermatology clinic. In the examination, papules, erythematous plaques, and pustules were found diffusely on her face, neck, arm, and dorsum of the hand. The smear and culture of the lesions confirmed the diagnosis of tinea incognito. The patient was treated completely with fluconazole capsules, ketoconazole shampoo, and clotrimazole cream.Conclusion: Due to widespread and improper use of steroids, the incidence of tinea incognito infection has increased. Oral antifungals can be used safely and effectively in treatment of these patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tinea incognito
 • Steroids
 • Dermatophyte
 • Fluconazole
 1. Al Hawsawi K, Alshehri S, Al Muawad N, Gaafar R, Alsadi K, Alhajaji M, et al. Tinea incognito: Case report. Dermatol Open J. 2017; 2(1): 7-9.
 2. Lizardo-Castro G, Cerrato-Hernandez K, Cruz-Enamorado B. Facial tinea incognito. Case report. Pediatr Mex 2019; 40(1): 22-7.
 3. Quinones C, Hasbun P, Gubelin W. Tinea incognito due to Trichophyton mentagrophytes: Case report. Medwave 2016; 16(10): e6598.
 4. Tchernev G, Terziev I. Bullous Tinea incognito in a Bulgarian child: First description in the medical literature! Open Access Maced J Med Sci 2018; 6(2): 376-7.
 5. Siddaiah N, Erickson Q, Miller G, Elston DM. Tacrolimus-induced tinea incognito. Cutis 2004; 73(4): 237-8.
 6. Arenas R, Moreno-Coutino G, Vera L, Welsh O. Tinea incognito. Clin Dermatol 2010; 28(2): 137-9.
 7. Sheth HJ, Rathod SP, Chaudhary RG, Malhotra SD, Patel PR. Tinea incognito with unjustified use of potent Topical Corticosteroids: a case series. Int J Basic Clin Pharmacol 2017; 6(8): 2087-90.
 8. del Boz J, Crespo V, Rivas-Ruiz F, de Troya M. Tinea incognito in children: 54 cases. Mycoses 2011; 54(3): 254-8.
 9. Stringer T, Gittler JK, Orlow SJ. Tinea incognito in an urban pediatric population. Cutis 2018; 102(5): 370-2.