پیش‌گیری از ابتلا به ویروس کرونا با تأکید بر انجام وضو

نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسنده

استادیار، گروه معارف اسلامی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

طبق توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی، یکی از روش‌های مؤثر در پیش‌گیری، شستشوی مکرر دست‌ها با آب و صابون به مدت 20 ثانیه است. هر مسلمان، مکلف است قبل از نماز، وضو بگیرد. فرایند وضو شامل شستشوی دست‌ها تا مچ یک مرتبه، شستشوی دهان و بینی هر یک سه مرتبه، صورت از رستنگاه موی سر تا چانه دو مرتبه و دست‌ها از آرنج تا نوک انگشت‌ها، یک مرتبه و مسح قسمتی از سر و روی پاها می‌باشد؛ با این وصف، در هر وضوی کامل، 10 مرتبه و در هر شبانه‌روز، 30 مرتبه شستشو انجام می‌شود. این شستشو، نمی‌تواند جایگزین دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی باشد، اما شاید بتواند در پیش‌گیری از عفونت ناشی از کووید 19، تأثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevention of COVID-19 Infection with Emphasizing on Ablution

نویسنده [English]

 • Ghodratollah Momeni
Assistant Professor, Department of Islamic Education, School of Medicine, Isfahan university of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

According to the World Health Organization’s (WHO) recommendations, washing hands frequently with soap and water for 20 seconds is an effective way to prevent COVID-19 infection. Every Muslim is obliged to perform ablution before prayers. Wash your hands up to your wrists once, rinse your mouth and nose three times each, wash face from head to chin twice and hands from elbow to fingertips once, and anoint part of the head and legs. However, in each complete ablution, washing is performed 10 times, and in each day, 30 times. This wash cannot replace the WHO guidelines, but it can be effective in preventing COVID-19 infection.

کلیدواژه‌ها [English]

 • COVID-19
 • Prevention
 • Islam
 • Hand washing
 1. Farnoosh G, Alishiri G, Hosseini Zijoud S R, Dorostkar R, Jalali Farahani A. Understanding the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and coronavirus disease (COVID-19) based on available evidence - a narrative review. J Mil Med 2020; 22(1): 1-11. [In Persian].
 2. World Health Organization. Clean Care is Safer Care: The evidence for clean hands [Online]. [cited 2020 Feb 5]; Available from: URL: https://www.who.int/gpsc/country_work/en/
 3. Khomein R. Toziolmasael. Tehran, Iran: Imam Khomeini Publishing House; 2006. [In Persian].
 4. Tabatabei Yazdi MK. Al-Urwa Al-Wathqi. vol 1. Beirut, Lebanon: Al Alami Library; 1989. [In Arabic].
 5. Paknejad R. The first university and the last prophet. Tehran, Iran: Akhlagh Publications, 2014. [In Persian].
 6. Ehtemam A. Philosophy of Judgments. 2nd ed. Isfahan, Iran: Falahat Iran; 1999. [In Persian].
 7. Al-Hurr al-Amili M. Wasa'il al-Shia. vol 1. Beirut, Lebanon: Dar Ahya al-Toras al-Arabi; 1994. [In Arabic].
 8. Safaei Haeri A. Purification with the flow of the Quran. Qom, Iran: Laylat al-Qadr Publications; 2002. [In Persian].